Ledige stillinger
Nyheder

Egernsund Kirke søger kirketjener

Ansøgningsfrist: 29. november 2021.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

En stilling som kirketjener ved Egernsund Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Stillingen er på 17 timer gennemsnitligt pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Praktisk kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Regnøring af kirken
  • Rengøring af øvrige lokaler som menighedsrådet er forpligtiget på at renholde.

Egernsund Sogn har ca. 1.600 indbyggere, og sognet er kendetegnet ved at vi har et godt menighedsliv og god kirkegang. Endvidere bliver du kollega til andre gode medarbejdere. Endvidere har vi et godt og velfungerende menighedsråd. Både kirke, præstegård og kirkegård ligger smukt ud mod Flensborg fjord. Se mere på vores hjemmeside www.egernsund-kirke.dk og på vores facebook Egernsund Kirke.

Vi forventer, at du:

  • Har gode samarbejdsevner
  • Har god ordenssans
  • Er god til at arbejde selvstændigt


Ansættelse sker ved Egernsund Sogns Menighedsråd beliggende Sundgade 68, 6320 Egernsund

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.497,52 kr. – 357.826,66 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 277.497,52 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.186,90 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.225,77 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Margit Kristensen  på telefonnummer 24 22 46 24 eller Jonna Petersen 61 46 74 63/mail 9005@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Margit Kristensen, Teglparken 42, 6320 Egernsund eller på mail til 9005@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 29.11.2021 kl. 12,00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i ugerne 48 og 49.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Læs om Egernsund Sogn på sogn.dk