Fortsæt til hovedindholdet
Ledige stillinger
Nyheder
Barrit Kirke - røde mursten og blytag

Barrit og Vrigsted Kirkegårde søger gravermedhjælper

Ansøgningsfrist: 27. april 2023.


Menighedsrådet skriver i stillingsopslaget:

En stilling som gravermedhjælper ved Barrit Sogns menighedsråd, Kirkebro 3, 7150 Barrit er ledig til besættelse fra 1. april 2023 (eller hurtigst muligt derefter).

Vi søger en dygtig og energisk gravermedhjælper, der vil indgå som en god kollega i vores team bestående i alt af en graver og tre gravermedhjælpere. Vi ser gerne, at du har kendskab til og erfaring fra arbejdet på en kirkegård.

Stillingen er på 29 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 30. november 2023.

Opgaverne i stillingen er arbejde på og omkring kirkegården, som primært består i renholdelse af gravsteder og pasning af fællesarealerne og renholdelse af kirken samt pyntning af kirkerummet til gudstjenester/kirkelige handlinger. Der indgår også enkelte vikartjenester som kirketjener

Arbejds- og mødested er på Barrit kirkegård, eller på nabosognet Vrigsteds kirkegård, da vi her har en pasningsaftale.

Ansættelse sker ved Barrit Kirke (Barrit Sogns Menighedsråd) beliggende Kirkebro 3, 7150 Barrit.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn pr. 1. oktober 2022 udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 262.671,42 (trin 1) og kr. 270.005,45 (trin 2) (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der sker aflønning på timeløn. Der vil ske aflønning som ufaglært uanset uddannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdspersonalet på telefonnummer 21 24 99 43.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Flemming Thomsen, Vævergade 23, 7150 Barrit eller på mail til 7956@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag d. 27. april 2023 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag i uge 13.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Læs mere om Barrit Sogn på sogn.dk ved at klikke her

Læs mere om Vrigsted Sogn på sogn.dk ved at klikke her