Ledige stillinger
Nyheder

Aabenraa Pastorat søger sognepræst

Ansøgningsfrist: 27. september 2021


En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i  Aabenraa Pastorat i Haderslev Stift er ledig.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Aflønning vil ske med en kvote 100 % af fuldtidsbeskæftigelse

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årlig.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 11.100,- kr. årlig.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev (mrk. Ansøgning) eller pr. e-mail: kmhad@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Læs mere om Aabenraa Sogn på sogn.dk