Aktuelt
Nyheder

Folkekirken er med på kæmpelejr ved Sønderborg

Barnedåb, konfirmation, fire bryllupper, en kæmpestor fælles gudstjeneste og et ukendt antal morgenandagter. Når  Sønderborg 22.-30. juli udvides til mere end det dobbelte - foruden de mange tusinde gæster, der kommer forbi - deltager også et stort antal præster.

Når 40.000 spejdere fra ind- og udland den 22. juli flytter ind i en kæmpestor spejderlejr lidt nord for Sønderborg, er der også et større antal præster med. De vil være samlet til lejrens ene store fællesgudstjeneste og ellers være til stede som voksen-ressource for dem, der undervejs får brug for at tale med en præst. Men derudover står de for et antal kirkelige handlinger. Fire par benytter lejren til at blive gift, ét barn skal døbes, og en modig konfirmand har valgt at bekræfte sin dåb på lejren. Men:
"Det er ikke bare en spøjs ramme om en kirkelig handling," slår sognepræst og koordinator Martin Holt Jensen fast.
"Når både kirken og det at være spejder betyder meget i ens liv, er det forholdsvis naturligt, at man gerne vil indlemme andre store begivenheder i sammenhængen. Og det er jo ikke hver dag, man har mulighed for at kombinere tingene," siger han og fortæller, at konfirmanden blev inspireret til sin konfirmation på en spejderlejr helt tilbage i 2012, og at det forældrepar, der skal have et barn døbt, bestilte dåben allerede i januar, selv om barnet først blev født i maj.

Menighedsrådsmedlem laver Kristus-figur
Et af de par, der skal vies, har bedt om en vielse på lejrpladsen, dvs. uden for kirkens rum. De tre andre par skal vies inde i lejrens kirke.
Her vil de stå foran et kors, som et lokalt menighedsrådsmedlem i Ulkebøl netop er ved at færdiggøre. Frode Otten har arbejdet som pædagog i mange år, men er uddannet glarmester. Han har på opfordring fra Christina Holm Egelund, sognepræst i Ulkebøl Kirke, udformet en Kristus-figur som glasmosaik. Først tegnet, dernæst overført til stort format, så skåret ud i forskellige farver glas, som han netop nu pusler og svejser sammen. Den færdige figur spændes op på et metal-kors, som til sidst forankres på et stort kors i træ.
Ud over Kristus-figuren leverer Frode Otten også lejrens døbefont - et gammelt dejtrug, der shines op til brug i den nye sammenhæng - og knæfaldet til nadveren.


Frode Otten, tidl. glarmester og pædagog, nu medlem af menighedsrådet i Ulkebøl, med en godt og vel mandshøj glasmosaik af en Kristus-figur til teltkirken på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. Lejren ligger på Kær Vestermark i Ulkebøl Sogn, og sognepræst Christina Holm Egelund er blandt de præster, der deltager på lejren.

I alt er der tilmeldt flere end 20 præster til lejren. De vil komme fra forskellige kirkesamfund og fra både ind- og udland.
Bag Spejdernes Lejr 2017 står fem spejderkorps: KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. De har ikke alle den kristne forkyndelse lige tæt på. De grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og KFUM-Spejderne har en nær relation til kirken og arbejder med forkyndelse af den kristne tro i andagter og gudstjenester. I Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Det Danske Spejderkorps ligger vægten på spejderloven og det at skabe rum for spejderens egen reflektion over tro og åndelighed. Her er relationen til kirken mindre tæt. 
"Tidligere har lejren haft officielt inviterede præster med, men da denne lejr er arrangeret i samarbejde med ikke-forkyndende korps, har der skullet indgås nogle kompromisser, og et af dem er, at det er de lokale grupper, ikke lejren som sådan, der inviterer præster med. Vi registrerer kun, hvem der er til stede, er værter for dem, sørger for de nødvendige tilladelser og stiller en teltkirke og et kulturhus/reflektionsrum til rådighed," siger Martin Holt Jensen.
Derfor vil morgenandagter foregå ude i underlejrene, mens hele lejren kun vil være samlet til én stor fælles gudstjeneste. Den finder sted tirsdag den 25. juli om aftenen på scenen.
Martin Holt Jensen forventer, at præsterne ud over andagter, kirkelige handlinger og den store gudstjeneste vil arrangere foredrag og i øvrigt være til stede som voksen-ressource for dem, der har brug for at tale med en præst. 

Læs her mere om lejren.

Biskop Marianne Christiansen har sæde i lejrens præsidium og vil være til stede på lejren flere gange.

Glasmosaik, Lutherrosen, udført af samme Frode Otten, som er ved at lave lejrens Kristus-figur. Lutherrosen indgår i en stor kunstudstilling, "Luthers Port", i og omkring Ulkebøl Kirke i hele juli og hele august. Se mere på Ulkebøl Kirkes hjemmeside.