Aktuelt
Nyheder

Karen Sundbøll stopper som formand for stiftsråd

Hun var i sin tid med til at indføre stiftsrådene og har været formand, siden det første stiftsråd blev etableret, men nu kalder nye udfordringer. Biskoppen beklager dybt Karen Sundbølls afgang.

Det har med Karen Sundbølls egne ord ”gjort ondt helt ind i sjælen” at forlade posten som formand for Haderslev Stiftsråd, men hun mener, det er nødvendigt. I slutningen af marts blev hun valgt som ny formand for Patientforeningen Dansk Brystkræft Organisation. Det er en tidskrævende formandspost, og derfor har Karen Sundbøll valgt at stoppe som formand for stiftsrådet og forlader ligeledes posten som formand for menighedsrådet i Vinding Sogn ved Vejle. Der skal også være lidt tid til familien og til livet som pensionist.

”Det har været en meget svær beslutning, for det har været en spændende tid i stiftsrådet. Lige fra begyndelsen, hvor ikke alle var lige begejstrede over, at der nu skulle betales stiftsbidrag til stiftsrådet. Penge, som mange sogne mente, lå bedre hjemme i sognene. Derfor var det vigtigt at synliggøre vores opgaver i stiftsrådet og at vise, at der er opgaver, der kræver en vis volumen for at løse dem mest hensigtsmæssigt f.eks. migrantarbejdet, diakoniudvalget, kirkens arbejde med udviklingshæmmede (SUFO) og reformationsjubilæet, blot for at nævne nogle”, siger Karen Sundbøll, der blev ret glad ved det seneste valg til stiftsrådet:

”En deltager ved opstillingsmødet i Vejle kom hen til mig efter en gennemgang af stiftsrådets arbejde og opgaver og sagde: ”NU forstår jeg bedre meningen med stiftsrådet og kan se sammenhængen og nødvendigheden”. Det var godt at høre. Så var vi da kommet så langt”.

Karen Sundbøll har siddet i stiftsrådet i Haderslev Stift, siden stiftsrådene blev etableret i 2009, og hun var også med, da man, inden loven om stiftsråd blev vedtaget, havde en prøveperiode med stiftsudvalg bl.a. i Haderslev Stift.

Stort tab

Biskop Marianne Christiansen beklager dybt, at Karen Sundbøll stopper på formandsposten.

”Det er et stort tab for Haderslev Stift at skulle sige farvel til Karen Sundbøll som formand for stiftsrådet. Det er ikke for meget sagt, at Karens indsats har kirkehistorisk betydning. Karen har været med i indførelsen af stiftsråd i Danmark helt fra den spæde start med et pilotprojekt i Haderslev Stift. Hun er den længst siddende stiftsrådsformand i landet og har tilført Haderslev Stiftsråd en stor styrke, både i kraft af sin personlige myndighed og faglige ledelseserfaring og i kraft af sit engagement bredt i folkekirken. Hun har et klart blik for folkekirkens opgaver og muligheder i nutiden og handlekraft til at sætte nye initiativer i søen. Også på landsplan har Karen Sundbøll repræsenteret stiftet, f.eks. i folkekirkens strukturudvalg frem til 2012”.

”Jeg vil virkelig savne samvirket med Karen! Men jeg ønsker Patientforeningen Dansk Brystkræft Organisation tillykke med deres nye formand. Hende bliver de glad for. Jeg ønsker Karen og hendes familie alt godt for de kommende år med en bedre balance mellem det folkelige, kirkelige engagement og familielivet”, udtaler biskop Marianne Christiansen.

Næstformand Per Søgaard fra Fredericia Provsti overtager formandsposten i stiftsrådet, foreløbig frem til valget i 2021.

 

Fakta

Karen Sundbøll

66 år, uddannet sygeplejerske, arbejdede først som operationssygeplejerske, kom siden til hjemmeplejen.

Har været leder af hjemmeplejen i dels Vejle Kommune, dels Kolding Kommune. Herefter leder af myndighedsafdelingen i Kolding Kommune, og senest fem år myndighedschef i Silkeborg Kommune.

Forlod arbejdsmarkedet i 2017.

Formand for Haderslev Stiftsråd i 2009. Var med i det forudgående prøvestiftsudvalg i Haderslev Stift (2007), inden loven om stiftsråd blev vedtaget.

Medlem af Vinding Menighedsråd siden 1996, dog afbrudt af en periode på ca. to år i 2012 – 13. Formand fra 2004 til 2012 og igen fra 2016 til nu.

Gift med Mogens Peter Sundbøll, har fire døtre og seks børnebørn.