Aktuelt
Kalender

18
nov

Tilmeldingsfrist til introkursus med nyansatte den 2. december 2021

Der udbydes introkurser i efteråret 2021 for nyansatte i Fyn, Haderslev og Ribe Stifter.
Kursusdato er torsdag den 14. oktober og torsdag den 2. december og kurserne holdes som fysiske kurser i Harte Kirkecenter.

​For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus for alle nyansatte i folkekirken.

Læs mere om introkursus i vedhæftede fil.

Tilmelding her via link.

Din Arbejdsgiver skal orienteres om tilmeldingen som skal ske senest inden den 30/9-2021 og den 18/11-2021.
Du vil senest 7 dage før kurset modtage en bekræftelse på din deltagelse, venligst oplys deltagerens tilgængelige mail-adresse ved tilmeldingen.

Bemærk, at pladserne på introkurserne altid bliver booket forholdsvis hurtigt.

Med venlig hilsen

Fyn, Ribe og Haderslev Stift

18
nov

Viden-Tro konference for unge

Konference for unge med temaet ”Hjernen og hjertet”.

Stiftsudvalget for Unge og Kirke arrangerer Viden-Tro konferencer for unge for at give dem en god oplevelse med at tale om eksistentielle emner, der er relevante for dem i deres livssituation, og for at pege på, at viden og tro ikke ermodsætninger men fint går hånd i hånd.

Ved dette års konference er der foredrag ved Leif Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og ved David Bugge, lektor på Institut for Kultur og Samfund – Teologi, Aarhus Universitet.

Derudover er der et indslag ved Thea Kastberg og Linnea Fabricius, begge skuespillere og kunstneriske ledere af ”Æ Teater”. Alle fire medvirkende deltager desuden i en debat med de deltagende elever i den sidste del af konferencen.

For yderligere oplysninger kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572.

18
nov

Viden-Tro konference for unge

Konference for unge med temaet ”Hjernen og hjertet”.

Stiftsudvalget for Unge og Kirke arrangerer Viden-Tro konferencer for unge for at give dem en god oplevelse med at tale om eksistentielle emner, der er relevante for dem i deres livssituation, og for at pege på, at viden og tro ikke ermodsætninger men fint går hånd i hånd.

Ved dette års konference er der foredrag ved Leif Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og ved David Bugge, lektor på Institut for Kultur og Samfund – Teologi, Aarhus Universitet.

Derudover er der et indslag ved Thea Kastberg og Linnea Fabricius, begge skuespillere og kunstneriske ledere af ”Æ Teater”. Alle fire medvirkende deltager desuden i en debat med de deltagende elever i den sidste del af konferencen.

For yderligere oplysninger kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572.

19
nov

Temadag for præster i Haderslev Stift

Dagens tema: New homiletics

Fra kl. 9.30: Ankomst og kaffe

Kl. 10.00: Velkomst og præsentation af dagens tema

Nærmere program med sted for afholdelsen samt link til tilmelding kommer senere.

Det er gratis at deltage i Temadagen.

For yderligere oplysning kontakt:

Projekt- og eventkoordinator Marianne Mølbæk, mmm@km.dk eller 4014 1572

23
nov

Viden-Tro konference for unge

Konference for unge med temaet ”Hjernen og hjertet”.

Stiftsudvalget for Unge og Kirke arrangerer Viden-Tro konferencer for unge for at give dem en god oplevelse med at tale om eksistentielle emner, der er relevante for dem i deres livssituation, og for at pege på, at viden og tro ikke ermodsætninger men fint går hånd i hånd.

Ved dette års konference er der foredrag ved Leif Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og ved David Bugge, lektor på Institut for Kultur og Samfund – Teologi, Aarhus Universitet.

Derudover er der et indslag ved Thea Kastberg og Linnea Fabricius, begge skuespillere og kunstneriske ledere af ”Æ Teater”. Alle fire medvirkende deltager desuden i en debat med de deltagende elever i den sidste del af konferencen.

For yderligere oplysninger kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572.

23
nov

Viden-Tro konference for unge

Konference for unge med temaet ”Hjernen og hjertet”.

Stiftsudvalget for Unge og Kirke arrangerer Viden-Tro konferencer for unge for at give dem en god oplevelse med at tale om eksistentielle emner, der er relevante for dem i deres livssituation, og for at pege på, at viden og tro ikke ermodsætninger men fint går hånd i hånd.

Ved dette års konference er der foredrag ved Leif Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og ved David Bugge, lektor på Institut for Kultur og Samfund – Teologi, Aarhus Universitet.

Derudover er der et indslag ved Thea Kastberg og Linnea Fabricius, begge skuespillere og kunstneriske ledere af ”Æ Teater”. Alle fire medvirkende deltager desuden i en debat med de deltagende elever i den sidste del af konferencen.

For yderligere oplysninger kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572.

24
nov

Viden-Tro konference for unge

Konference for unge med temaet ”Hjernen og hjertet”.

Stiftsudvalget for Unge og Kirke arrangerer Viden-Tro konferencer for unge for at give dem en god oplevelse med at tale om eksistentielle emner, der er relevante for dem i deres livssituation, og for at pege på, at viden og tro ikke ermodsætninger men fint går hånd i hånd.

Ved dette års konference er der foredrag ved Leif Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og ved David Bugge, lektor på Institut for Kultur og Samfund – Teologi, Aarhus Universitet.

Derudover er der et indslag ved Thea Kastberg og Linnea Fabricius, begge skuespillere og kunstneriske ledere af ”Æ Teater”. Alle fire medvirkende deltager desuden i en debat med de deltagende elever i den sidste del af konferencen.

For yderligere oplysninger kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572.

24
nov

Viden-Tro konferencen for unge

Konference for unge med temaet ”Hjernen og hjertet”.

Stiftsudvalget for Unge og Kirke arrangerer Viden-Tro konferencer for unge for at give dem en god oplevelse med at tale om eksistentielle emner, der er relevante for dem i deres livssituation, og for at pege på, at viden og tro ikke ermodsætninger men fint går hånd i hånd.

Ved dette års konference er der foredrag ved Leif Østergaard, professor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og ved David Bugge, lektor på Institut for Kultur og Samfund – Teologi, Aarhus Universitet.

Derudover er der et indslag ved Thea Kastberg og Linnea Fabricius, begge skuespillere og kunstneriske ledere af ”Æ Teater”. Alle fire medvirkende deltager desuden i en debat med de deltagende elever i den sidste del af konferencen.

For yderligere oplysninger kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk eller 4014 1572.

24
nov

Udvalgsmøde i stiftsudvalget for Migrant og Religionsmødet

25
nov

Præstepraktik i Haderslev Stift

For teologistuderende, der overvejer at blive præster, er det også i år muligt at komme i præstepraktik hos en af stiftets præster.

I Haderslev Stift er der tradition for at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster.

Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med.

Forløbet strækker sig over en forlænget weekend, hvor otte studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis.

Forløbet strækker sig over en weekend, hvor de studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, og forløbet henvender sig til de studerende på de to teologiske universitetsuddannelser i Aarhus og København.

Bindende tilmelding via dette link til formular. Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2021.

Program:

Torsdag den 25. november 2021:
Kl. 12.00: Ankomst/velkomst i Haderslev Domkirke v/biskop Marianne Christiansen.

Kl. 13-14: Frokost med Marianne Christiansen i Den gamle Latinskole.

Kl. 14: Mød sygehuspræst Ann Bork Damsgaard.

Kl. 16: Afgang til værtspræstesognet.

Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet.

Fredag den 26. november 2021:
Værtspræst og praktikant følges ad i de præsteopgaver, der måtte være, og i værtens liv og opgaver: Et besøg på den lokale skole, en kirkelig handling, et husbesøg og/eller at skrive prædiken. Aftensmad med værtsfamilien.

Lørdag den 27. november 2021:
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets aktiviteter. Værtspræsten kan evt. have arrangeret et møde med en eller flere samarbejdsrelationer i sognet.

Kl. 12:Frokost i provstiets hovedby sammen med provst og praktikvært, evt. præstekolleger.

Kl. 13.30: Mød en bypræst og besøg en bykirke.

Kl. 18:Aftensmad hos værten.

Søndag den 28. november 2021:
Gudstjeneste i værtssognet. Efterfølgende kirkekaffe, hvor menighedsrådsmedlemmer deltager. Derefter frokost og afsked.

27
nov

Teologi for voksne

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tages også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange:

Forår: 17. april, 8. maj, 5. juni og 19. juni.

Efterår: 11. september, 2. oktober, 30. oktober, 27. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Løbende tilmelding til Teologi for voksne kan ske via dette link

Betaling: 1.200 kr. og at der betales for et år af gangen

30
nov

Udvalgsmøde i det mellemkirkelige stiftsudvalg

Planlægning af udvalgets arbejde med det mellemkirkelige i Haderslev Stift.

02
dec

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Der udbydes introkurser i efteråret 2021 for nyansatte i Fyn, Haderslev og Ribe Stifter.
Kursusdato er torsdag den 14. oktober og torsdag den 2. december og kurserne holdes som fysiske kurser i Harte Kirkecenter.

​For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus for alle nyansatte i folkekirken.

Læs mere om introkursus i vedhæftede fil.

Tilmelding her via link.


Din Arbejdsgiver skal orienteres om tilmeldingen som skal ske senest inden den 30/9-2021 og den 18/11-2021.
Du vil senest 7 dage før kurset modtage en bekræftelse på din deltagelse, venligst oplys deltagerens tilgængelige mail-adresse ved tilmeldingen.

Bemærk, at pladserne på introkurserne altid bliver booket forholdsvis hurtigt.

Med venlig hilsen

Fyn, Ribe og Haderslev Stift

07
dec

Stiftsrådsmøde

25
jan

Religionpædagogisk inspirationsmesse

Mere info følger