Aktuelt
Kalender

15
maj

Genforeningsarrangement i Fole

Byen Fole markerer i fællesskab Genforeningen 2020. Dagen indledes i Fole Kirke med en gudstjeneste, derefter har man en markering ved genforeningens stenen. Dagen slutter i forsamlingshuset, med fællesspisning, taler og sange fra højskole sangbogen.

16
maj

100 år Tinglev - i Fællesskab

Danske og tyske foreninger i og omkring Tinglev afholder et fælles arrangement i byskoven i Tinglev. Det kan du oplevepå dagen: 10:30 Tinglev brandværnsorchester spiller i byskovenLille andagt fra de to tyske præster fra NG Tinglev11:00 Revy forestilling med teatergruppen Jyndevad11:45 Sang og danseopvisning med den danske og tyske skolers eleverFra ca. 11:15 Salg af burger fra Lions Club Tinglev i byskovenSalg af drikkevarer fra Juhl´s Bar Tinglev i byskoven14:00 Tinglev tyske skoleorkester spiller til afslutning i byskoven Imellemtiden er der Vetaranbil udstilling, Traktorudstilling fra Hans Holm, i alt 2 køretøjer) ogUdstilling fra Lokalhistorisk arkiv, Tinglev, Tinglev for 100 år siden og i tidernes løb. Medvirkende: Teatergruppen Jyndevad, Brandværnsorkester Tinglev, Tysk skoleorkester, Lions Club Tinglev, Juhl´s Bar, Nordschleswigsche Gemeinde, LHN, Lokalhistorisk arkiv, Tinglev Rideskole, Dansk skole, tysk skole, kirkeorganisten, tysk bibliotek, Hans Holm, BDN Tinglev, Sozialdienst Tinglev. For flere informationer gå ind på sozialdienst.dk, bdn.dk, kirche.dk

17
maj

Gospel in Love & War

For 100 år siden og under første verdenskrig var der mange stridigheder over grænser og kultur. Historisk er der sket mange forfærdelige ting. Med vores workshop og koncert vil vi sætte fokus på beretninger der fandt sted på kryds af nationer omhandlende kærlighed, på trods af en verden i krig. Gospelsang startede som en udtryksform for slavers store følelser. I dag synges gospel især på engelsk og omhandler det gode budskab. Det fælles sprog binder landene sammen. Omkring 1. verdenskrig havde få mennesker på kryds af grænser et fælles sprog, på trods af stridigheder er der flere personlige beretninger hvor sang, selv mellem fjender, har ført til kærlige handlinger og tro. Sønderborg Gospelchoir og de tyske kor Har`lee Gospelsingers og Almighty`s Singers vil I koncerten: Gospel in Love and War, fortælle egne familie personlige beretninger og genskabe disse øjeblikke så du vil blive taget på en smuk historisk rejse. Arrangemnetet består af en lukket del: Workshop mellem de tre kor og koncertdelen: kl.19.00 - 21.00 i Gråsten slotskirke. Arrangementet er en del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020.

21
maj

Åbningsgudstjeneste med grænselandets tre biskopper

Åbningsgudstjeneste med grænselandets tre biskopper: Elof Westergaard, Ribe; Marianne Christiansen, Haderslev; Gothart Magaard, Slesvig

28
maj

Stiftsdagsudvalgsmøde

Planlægning af Stiftsdagen, der skal foregå lørdag den 20. marts 2021 for menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere i Haderslev Stift.

30
maj

Foredrag og koncert

Foredrag om og koncert med værker af Kate Ingeborg Hansen - Strygekvartet "Slesvig" Kate Hansens strygekvartet er komponeret i USA og har i mange årtier ligget gemt i et amerikansk bibliotek. I Kate Hansens levetid har musikken været opført i Japan og for et par år siden en enkel gang i København. I genforeningsåret 2020 bliver det så første gang i grænselandet, at man kan høre K.I. Hansens spændende komposition. Efter koncerten i kirken er der kaffebord og foredrag i kirkeladen. Foredragsholderen er professor Margaret Mehl fra København/Bonn, der har beskæftiget sig intenst med Kate Hansen familiehistorie. Kate Hansen blev født i USA, hvortil hendes far var udvandret fra Sønderborg-egnen efter 1864-krigen. Senere virkede Kate Hansen i Japan som missionær og konservatorie-lærer og komponist. Margaret Mehl vil fortælle om Hansen-familiens spændende familiehistorie, begivenheder og vendinger mellem Danmark, Tyskland, USA og Japan. Der er gratis adgang til arrangementet. Kate Ingeborg Hansen, Strygekvartet "Slesvig" Antonín Dvořák, Strygekvartet op. 96 "Amerikansk Strygekvartet" Carmen Rosu-Nicolescu, violin Birgit Bauer, violin Johan Korsfeldt, bratsch Martin Pratissoli, cello

01
jun

Tilmelding til Sommeruniversitet i Haderslev 2020, Mennesker mellem grænser, Teologi for Voksne

Kurset henvender sig til alle med interesse for tilværelsens store spørgsmål. Temaet søger at sætte nye vinkler op, som kan give deltagerne indsigt og udblik og belyse de store perspektiver i historie, tro og kultur. Vi vil her i 2020 se på grænser på flere måder: som et givet vilkår og en sund ramme for menneskers liv. Og også grænsen som et mødested til det nye, fremmede, fornyende. Endelig hører det aspekt med, at meget af det vi er og har engang kom til os udefra – og blev vores. For tredje gang indbyder Teologi for Voksne i Haderslev Stift i samarbejde med Folkeuniversitet Haderslev alle interesserede til tre intense dage omkring teologiens og eksistensens spørgsmål. Årets tema afspejler at vi er i 100 året for genforeningen, men sætter nye og anderledes perspektiver op. Mød bl. a.: Lars Ole Gjesing, Preben Kok og Hans Jørgen Bonnichsen. Med heldagstur og mulighed for en unik teateropsætning af Romeo og Julie. Læs det kursusprogram her: Læs det uddybende kursusprogram her: Tilmeld dig her:

03
jun

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

06
jun

I Karsten Thomsens fodspor - gåtur og foredrag

Karsten Thomsen er Bov Sogns store sangdigter og dertil en markant personlighed. Han var kromand i Frøslev og det var i høj grad hans indsats som gjorde at Frøslev forblev overvejende dansksindet da Sønderjylland var under tysk herredømme. Derfor stemte Frøslev sig ved folkeafstemningen i 1920 tilbage til Danmark og Frøslev blev en del af Bov Sogn. Det fejrer Bov Sogn med dette arrangement hvor vi mindes Karsten Thomsen. Vi mødes kl. 13.00 ved gården Vilmkær, Kristiansmindevej 1, 6330 Padborg. Vi går en kort tur lags grænsen, og fhv. gårdejer Kristian Hansen fortæller om sit liv ”på grænsen” med jord i 2 lande. Fhv. tolder Ib Jessen har gået her som ung tolder og han fortæller om ”dengang”. Herefter kører vi til Frøslev Kro. Her får vi kaffe og kage. H.C. Jørgensen, formand for Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne, fortæller om Karsten Thomsen og vi synger hans sange. Arrangementet koster 45 kr./person for kaffe og kage. Tilmelding senest 1. juni 2020 på www.bovsogn.dk eller på tlf.74670917

07
jun

Fra sten til sten - en genforeningsgåtur

Deltag i en spændende dag, hvor vi går 12 km fra Genner - Løjt - Folkehjem. Undervejs holder vi stop ved mindesten og hører korte taler om de forskellige lokaliteter og Genforeningens betydning for stederne. Program for dagen: kl. 9.00: Velkomst og morgensang ved genforeningsstenen i Genner (Parkering ved hallen og forsamlingshuset). Her holder Jørn Gam, tidligere viceborgmester i Rødekro Kommune, en genforeningstale. På gåturen til Løjt, hvor vi holder stop ved Rundmølle til en kop kaffe/te i parken, hører vi Alf Madsen fortælle kort om Rundmølle under Genforeningen. Turen går herefter videre til genforeningsstenen i Løjt, hvor sognepræst Anette Jensen, byder velkommen og fortæller om Genforeningens betydning for byen. Vi går til konfirmandstuen i sognehuset og spiser frokost (frokostplatte med øl/ vand). Kl. 12.30: Går turen videre mod Aabenraa til Folkehjem, hvor Borgmester Thomas Andresen vil afslutte dagen med en tale. Herefter vil der være mulighed for at blive kørt med en bus tilbage til bilerne i Genner. Arrangementet bliver gennemført med støtte fra Aabenraa Kommunes genforeningspulje.

07
jun

Til bord på grænsen

I forskellige grænsebyer mødes kristne fra nord og syd, hen over den fysiske grænse, ved et langbord for at fejre gudstjeneste, spise og ha det godt med hinanden. Som Jesus samlede mennesker ved et bord og skabte fællesskab samles vi på disse dage hen over grænsen for at markere vores kristne fællesskab og gode naboskab. Vi leverer borde og bænke, alle bringer noget at spise til deling og pynt til opdækning af et bord med dug, tallerkener - fantasien kender ingen grænser. Ud fra de mange borde, vi har sat sammen, oprettes et langt, farverigt banketbord. Ved hver af de tre begivenheder deltager en biskop fra et af de tre stifter: Haderslev, Schleswig og Ribe. Vi starter med en fælles gudstjeneste. I dag deltager biskop Marianne Christiansen fra Haderslev. Deltagerne bliver bedt om at medbringe en picnic kurv (at dele) og en dug. Tænk også på pas og, hvis relevant, regnudstyr.

08
jun

Premiere på Romeo + Julie

Teateret Møllen genskaber og nyfortolker Shakespeares ”Romeo og Julie”. Forestillingen spiller på Grænseregionens særlige historie ved, at Romeo og hans familie taler dansk, mens Julie og hendes slægtninge taler tysk. Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, deltager.

11
jun

Sommeruniversitet i Haderslev: Mennesker mellem grænser, Teologi for Voksne

For tredje gang indbyder Teologi for Voksne i Haderslev Stift i samarbejde med Folkeuniversitet Haderslev alle interesserede til tre intense dage omkring teologiens og eksistensens spørgsmål. Årets tema afspejler at vi er i 100 året for genforeningen. Temaet søger at sætte nye vinkler op, som kan give deltagerne indsigt og udblik og belyse de store perspektiver i historie, tro og kultur. Vi vil her i 2020 se på grænser på flere måder. Grænser: Et vilkår og en sund ramme for menneskers liv. Et mødested for det nye, fremmede og fornyende. Også belyse at meget af det vi er og har engang kom til os udefra – og blev vores! Kurset henvender sig til alle med interesse for tilværelsens store spørgsmål. Se kursusprogram her: Se den uddybende programbeskrivelse her: Tilmeld dig her:

14
jun

Genforeningsfejring med Sigurd Barrett

Flere aktører i Vedsted er gået sammen om at markere 100-året for, at Sønderjylland igen blev dansk. Dagen byder på gudstjeneste, sang og musik ved Sigurd Barrett og genforeningssange med Vojenskoret. Arrangementet er inklusiv frokost. Tilmelding en uge forud for arrangementet. Pris 50kr. per. Voksne og 25 kr. pr. barn Arrangementet bliver gennemført med støtte fra Haderslev Kommunes genforeningspulje.

15
jun

Grænse og Genforening - en bibelvandring

Denne mandag formiddag vil vi sammen i roligt tempo gå ide historiske fodspor omkring den gamle grænsedragning. Vi starter i Taps Kirke, hvor vi har mødested. Vandringen ledes af en lille grupper præster og kirkeligt interesserede. Der vil være fællessang, eftertænksomhed og en forfriskning undervejs. Datoen 15. juni er valgt med omhu, da det netop er denne dag, hvor Nordslesvig igen bliver dansk. Alle er hjerteligt velkomne. Tilmeldinginden 10. juni 2020 på e-mail mf@km.dk