Aktuelt
Kalender

01
okt

Tilmeldingsfrist til Sydjysk Prædikenfestival den 27. oktober 2022

En kursus, inspirations og fagdag om prædikenskrivning og fremførelse for alle præster i Ribe og Haderslev stiftet.

Bl.a Marlene Ringgaard Lorensen og Thure Lindhardt kommer på besøg.

Se hele programmet her på dette link

Vær OBS på at tilmelding KUN kan ske via linket i vedhæftede invitation eller her på link:

Tilmelding her senest den 1. oktober 2022

Der er et begrænset antal pladser til deltagere fra hhv. Ribe Stift og Haderslev Stift, så vent ikke, hvis du vil sikre dig en plads. Pladserne deles ligeligt mellem deltagere fra Haderslev Stift og deltagere fra Ribe stift.

Det er gratis at deltage i Sydjysk Prædikenfestival. Det ses som efteruddannelse og betales af stiftsbidraget. Det forventes, at man deltager i hele dagens program.

For mere information kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk

01
okt

Teologi for voksne

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tager man også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange i 2022:

Forår: 29. januar, 5. marts og 7. maj.

Efterår: 10. september, 1. oktober, 29. oktober og 26. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Prisen for kursusdeltagelse er 1.300 kr.

Tilmelding sker digitalt ved at klikke på dette link.­

01
okt

Provstivisitats i Fredericia Provsti

Biskop Marianne Christiansen ønsker at mødes med menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere fra alle provstiets sogne til en dag, hvor samtaler om kirkelivet er i centrum.

Dagen byder desuden på oplæg fra en af stiftets jurister.

04
okt

Børn i kirken - Inspiration og redskaber til dåbsoplæring

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter inviterer til inspirationsdag til dåbsoplæring. Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem. Pris: Gratis Se hele invitationen på Haderslev Stifts hjemmeside
04
okt

Stiftsrådsmøde

05
okt

Temamøde om Diakoni

Stiftsudvalget for Diakoni inviterer i samarbejde med Vejle Provsti til Temamøde om diakoni.

Invitation med program for mødet udsendes senere til alle sogne i Vejle Provsti.

Udvalget tager på besøg rundt i alle provstierne, så er man forhindret den dag vi besøger dit provsti, er du naturligvis velkommen til at deltage i mødet i et af de andre provstier.

De øvrige møder, der er fastlagte er:

Torsdag den 6. oktober i Haderslev Domprovsti

Torsdag den 17. november i Kolding Provsti

06
okt

Temamøde om Diakoni

Stiftsudvalget for Diakoni inviterer i samarbejde med Haderslev Domprovsti til Temamøde om diakoni.

Invitation med program for mødet udsendes senere til alle sogne i Haderslev Domprovsti.

Udvalget tager på besøg rundt i alle provstierne, så er du forhindret den dag vi besøger dit provsti, er du naturligvis velkommen til at deltage i mødet i et af de andre provstier.

De øvrige møder, der er fastlagte er:

Onsdag den 5. oktober i Vejle Provsti

Torsdag den 17. november i Kolding Provsti

09
okt

Vandrestafet i Vejle Provsti

Gå med, når vores syv provstier samt Dansk Kirke i Sydslesvig inviterer på vandretur gennem nogle af Syd- og Sønderjyllands smukkeste landskaber.

Oplev nogle af de mange smukke steder rundt omkring i Haderslev Stift, når hvert provsti i løbet af året inviterer til en vandretur på 4-5 km. Det sker som et led i fejringen af stiftets 100-års jubilæum i 2022.

Alle er velkomne på en eller flere af vandreturene gennem provstierne, og der kræves ingen tilmelding.

Del gerne et billede fra turen på #haderslevstift100aar, når dagens guide fortæller om området undervejs.

Vejle Provsti:
Vandretur søndag den 9. oktober kl. 14.00.
Mødested: Skibet Kirke, Skibetvej 168, 7100 Vejle.
Vi ser og hører om Skibet Kirke, synger en salme, hvorefter vi går en tur rundt i Vejle Ådal - går op på den sydlige skråning med udsigt og går også forbi herregården Haraldskær.

Læs mere om vandrestafetten her:

https://www.haderslevstift.dk/stiftets-100-aars-jubilaeum/vandrestafet-gennem-provstierne

27
okt

Sydjysk Prædikenfestival 2022

En kursus, inspirations og fagdag om prædikenskrivning og fremførelse for alle præster i Ribe og Haderslev stiftet.

Bl.a Marlene Ringgaard Lorensen og Thure Lindhardt kommer på besøg.

Se hele programmet her på dette link

Vær OBS på at tilmelding KUN kan ske via linket i vedhæftede invitation eller her på link:

Tilmelding her senest den 1. oktober 2022

Der er et begrænset antal pladser til deltagere fra hhv. Ribe Stift og Haderslev Stift, så vent ikke, hvis du vil sikre dig en plads. Pladserne deles ligeligt mellem deltagere fra Haderslev Stift og deltagere fra Ribe stift.

Det er gratis at deltage i Sydjysk Prædikenfestival. Det ses som efteruddannelse og betales af stiftsbidraget. Det forventes, at man deltager i hele dagens program.

For mere information kontakt projekt- og eventkoordinator Marianne M. Mølbæk på mmm@km.dk

29
okt

Teologi for voksne

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tager man også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange i 2022:

Forår: 29. januar, 5. marts og 7. maj.

Efterår: 10. september, 1. oktober, 29. oktober og 26. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Prisen for kursusdeltagelse er 1.300 kr.

Tilmelding sker digitalt ved at klikke på dette link.­

05
nov

Provstivisitats i Sønderborg Provsti

Biskop Marianne Christiansen ønsker at mødes med menighedsrådsmedlemmer, præster og medarbejdere fra alle provstiets sogne til en dag, hvor samtaler om kirkelivet er i centrum.

Dagen byder desuden på oplæg fra en af stiftets jurister.

08
nov

Fællesmøde mellem Stiftsråd og provstiudvalgene

09
nov

Statusmøde for orgelspireundervisere

10
nov

Præstepraktik i Haderslev Stift

Mere info følger