Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Kalender

13
sep.

Landemode

Alle menighedsrådsmedlemmer, præster, provster og medarbejdere inviteres til landemode

Se invitationen ved at klikke her

Tilmeldingsfrist den 4. september 2024.

13
sep.

Festgudstjeneste (Landemode)

Festgudstjeneste i Haderslev Domkirke

18
sep.

Møde i Missionsudvalget

24
sep.

Tilmeldingsfrist til Virtuelt Introkursus for Nyansatte i Folkekirken den 1. oktober 2024

I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd (LAM) afholdes et landsdækkende virtuelt introkursus for nyansatte i folkekirken.

Se hele invitationen ved at klikke her

Se programmet ved at klikke her

Tilmeldingsfristen er den 24. september 2024 - link til direkte tilmelding: https://forms.office.com/e/LYTXtDjuep

27
sep.

Møde i Kirkemusikalsk stiftsudvalg01
okt.

Virtuelt Introkursus for Nyansatte i Folkekirken

I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd (LAM) afholdes et landsdækkende virtuelt introkursus for nyansatte i folkekirken.

Se hele invitationen ved at klikke her

Se programmet ved at klikke her

Tilmeldingsfristen er den 24. september 2024 - link til direkte tilmelding: https://forms.office.com/e/LYTXtDjuep

02
okt.

Møde i Diakoniudvalget i Haderslev Stift

03
okt.

Stiftsrådsmøde

05
okt.

Teologi for voksne

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tager man også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Læs mere om Teologi for voksne og tilmelding ved at klikke her

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange:

Forår 2024: 20. januar, 24. februar, 23. marts og 24. april.

Efterår 2024: 7. september, 5. oktober, 2. november og 23. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Prisen for kursusdeltagelse er 1.300 kr.

09
okt.

Sydjysk Prædikenfestival 2024

Sydjysk Prædikenfestival planlægges og afholdes i samarbejde med Ribe Stift.

Nærmere program kommer senere

23
okt.

Dagkonference om diakoni

Prøv noget nyt

Vi diakonipræster og -medarbejdere har længe ønsket os et mere formaliseret netværk med årlige kurser i regi af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter ligesom hospitals- og fængselspræster. Det bliver nu skudt i gang med en dagskonference og fra 2025 med 3 årlige kursusdage.

Vi håber, at mange har tid og lyst til at mødes om diakonien. Med venlig hilsen planlægningsgruppen v. sogne- og diakonipræst, Lisbeth Bjørn Dyxenburg, stiftspræst for diakoni, Steen Hedemann Andreasen, koordinator i Kolding Provstis Menighedspleje, Hanne Refshammer McCollin og lektor, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Ole Raakjær

Praktiske oplysninger

Pris: 400 kr. pr. deltager

Inviterede: Diakonipræster, diakonimedarbejdere og andre interesserede

Invitation: Download invitation til dagskonferencen om diakoni her
Tilmelding: På FUV's hjemmeside ved at klikke her

05
nov.

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg

09
nov.

Teologi for voksne

Teologi for voksne er stiftets kursustilbud til lægfolk, der ønsker større viden om tro og troens rammer. På kurset får man en større viden om troens verden: De bærende ideer, som formede vores kultur før og med kristendommen, hovedlinjer i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente og den lære, som siden blev uddraget heraf. Kurset kommer også ind på kirkens historie og de mange strømninger og retninger, som det blev til. Derudover tager man også teologiske temaer op, som tager udgangspunkt i helt aktuelle vinkler på tro og kirke.

Læs mere om Teologi for voksne og tilmelding ved at klikke her

Kursus strækker sig over otte undervisningsgange:

Forår 2024: 20. januar, 24. februar, 23. marts og 24. april.

Efterår 2024: 7. september, 5. oktober, 2. november og 23. november.

Kontakt kursusleder Bent Andreasen for yderligere informationer via mail: bean@km.dk eller på 51854797.

Prisen for kursusdeltagelse er 1.300 kr.

13
nov.

Møde i Missionsudvalget

21
nov.

Praktikophold i Haderslev Stift for teologistuderende - Præstepraktik 2024

For teologistuderende, der overvejer at blive præster, er det også i år muligt at komme i præstepraktik hos en af stiftets præster.

I Haderslev Stift er der tradition for at invitere teologistuderende til et kort praktikforløb hos nogle af stiftets præster.

Det er et initiativ, som skal give teologistuderende indsigt i, hvordan det er at være præst, og hvilke opgaver hverdagen er fyldt med.

Forløbet strækker sig over en forlænget weekend, hvor otte studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis.

Forløbet strækker sig over en weekend, hvor de studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er gratis at deltage, og forløbet henvender sig til de studerende på de to teologiske universitetsuddannelser i Aarhus og København.

Se hele programmet og link til tilmelding ved at klikke her

Ansøgningsfristen udløber den 1. oktober 2024.