Aktuelt
Kalender

02
okt

Religionspædagogisk stiftsdag Digitale børn og deres voksne

FUV og stiftet afholder religionspædagogisk stiftsdag for præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere den 2. oktober 2019 fra kl. 10-15 i Brændkjærkirkens sognegård, Agtrupvej 144, Kolding. Kurset handler om ”Digitale børn - og deres voksne”. Foredrag v/ Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv og Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret. Læs mere her Spørgsmål om kurset kan stilles til: Religionspædagogisk konsulent i Haderslev Stift Anne Margrethe Hvas. Amrh@km.dk / 30 60 73 30. Tilmeldingsfrist: 25. september 2019.Tilmelding skal ske senest 25. september og foregår via dette link. Kurset er gratis

03
okt

Konsulentrunde

To gange årligt stiller den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet sig til rådighed for kirker og sogne, der ønsker dialog med konsulenterne om byggeprojekter. Ud over Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, der deltager gratis for sognene, kan kirkegårdskonsulenten og varme- og klimakonsulenten deltage, hvis det er relevant. Deres deltagelse skal sognene betale for. Tilmelding sker via provstiet og den digitale arbejdsplads. Stiftsøvrigheden planlægger efterfølgende de to dage med konsulenterne, og der gives besked til sognenes officielle postkasser.

04
okt

Konsulentrunde

To gange årligt stiller den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet sig til rådighed for kirker og sogne, der ønsker dialog med konsulenterne om byggeprojekter. Ud over Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet, der deltager gratis for sognene, kan kirkegårdskonsulenten og varme- og klimakonsulenten deltage, hvis det er relevant. Deres deltagelse skal sognene betale for. Tilmelding sker via provstiet og den digitale arbejdsplads. Stiftsøvrigheden planlægger efterfølgende de to dage med konsulenterne, og der gives besked til sognenes officielle postkasser.

05
okt

Korstævne for lige stemmer fra 2. klasse til 20 år

Deltage i efterårets store korstævne for lige stemmer. Deltagere deles op i to hold for henholdsvis 2. – 5. klasse v/ Anne Lise Quorning og 6. kl. – 20 år v/ Christine Toft.

09
okt

Foredrag om sprogets betydning i udlændigedebatten v/Knud Lindholm Lau

Der vil være ca. 45 minutters oplæg ved Knud Lindholm Lau, kaffepause og en efterfølgende styret debat med flest mulige spørgsmål. Alle er velkommen. Gratis entre. Læs mere her. Arrangeret af Kolding Provstis Tværkulturelle Arbejde og Haderslev Stifts Migrantsamarbejde.

17
okt

Tilmeldingsfrist til Teologisk salon den 30. oktober 2019 - oplæg ved Jørgen Demant og Tine Illum

Oplæg v/ Sognepræst Jørgen Demant: Gudstjenestens væsen og funktion og gudstjenestens liturgi. Efterfølgende sognepræst Tine Illum: Erfaringer fra et liturgisk frisogn. Tilmeldingsfrist den 17. oktober 2019 HER

30
okt

Teologisk salon - oplæg v/ Jørgen Demant og Tine Illum

Oplæg v/ Sognepræst Jørgen Demant: Gudstjenestens væsen og funktion og gudstjenestens liturgi. Efterfølgende sognepræst Tine Illum: Erfaringer fra et liturgisk frisogn. Tilmeldingsfrist den 17. oktober 2019 HER

02
nov

Stiftsrådenes fællesmøde i Ribe Stift

Fællesmøde i henhold til årshjul – læs mere her

04
nov

Tilmeldingsfrist til Kollokvium for præster den 13. november 2019 - oplæg v/ Ph.d. Nete Enggaard

Ph.d. Nete Enggaard KU, der har været teologisk rådgiver for arbejdsgruppen vedr. nadver, vil holde oplæg om: Nadveren – teologisk og liturgisk belyst. Tilmelding på link

07
nov

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

12
nov

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene. Fast 2. tirsdag i november.

13
nov

Kollokvium for præster - oplæg v/ Ph.d. Nete Enggaard

Ph.d. Nete Enggaard KU, der har været teologisk rådgiver for arbejdsgruppen vedr. nadver, vil holde oplæg om: Nadveren – teologisk og liturgisk belyst. Tilmeldingsfrist den 4. november 2019 på link

15
nov

Deadline: Indlevering af bidrag til salmekonkurrence

I anledningen af Genforeningen 2020 inviteres alle gymnasier i Ribe- og Haderslev Stift til at deltage i en salmekonkurrence. Konkurrencen afholdes af Haderslev Stift og Genforeningen 2020. Deltagelse kræver en forhåndstilmelding senest søndag den 1. september 2019 kl. 12.00. Det endelige bidrag indsendes senest den 15. november 2019 kl. 12.00 til kmhad@km.dk. Læs folder med konkurrencebetingelser. Kontakt Haderslev Stift for flere informationer på telefonnummer 7452 2025 eller ret henvendelse til kmhad@km.dk.

23
nov

Voksenkorstævne

Alle voksenkor inviteres til en hel dag med korsang under ledelse af instruktør Morten Bech i de skønne lokaler i Brændkjærkirken. Arrangører: FUK Haderslev

27
nov

Møde i diakoniudvalget