Aktuelt
Kalender

25
okt

Tilmeldingsfrist - Obligatorisk introkursus for nyansatte

KURSET ER OVERTEGNET. NÆSTE KURSUS I FORÅRET 2020. Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed. Kurset finder sted den 7. november 2019. Det er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Fyens Stift arrangerer dette kursus. Læs mere her og tilmeld dig her Bemærk, at pladserne på introkurserne altid bliver booket forholdsvis hurtigt.

26
okt

Diakonikonference

Vi ved godt, at de er derude. De usynlige. De sårbare. Dem, der lever på kanten af samfundet. Hvad kan kirken gøre? Sådan lyder det store spørgsmål, som deltagerne skal svare på ved i diakonikonferencen ”Sammen om det svære – diakonalt nærvær til de usynlige” lørdag den 26. oktober i Kolding. Læs mere her mere her om Diakonikonferencen. Biskoppen holder tale fra kl. 9.50 – 10.30 om ”Diakoni er en kerneydelse i Folkekirken”. Biskoppen afslutter mødet fra kl. 14.45 - 15.00.

30
okt

Teologisk salon - oplæg v/ Jørgen Demant og Tine Illum

Oplæg v/ Sognepræst Jørgen Demant: Gudstjenestens væsen og funktion og gudstjenestens liturgi. Efterfølgende sognepræst Tine Illum: Erfaringer fra et liturgisk frisogn. Tilmeldingsfrist den 17. oktober 2019 HER

02
nov

Stiftsrådenes fællesmøde i Ribe Stift

Fællesmøde i henhold til årshjul – læs mere her

04
nov

Tilmeldingsfrist: Kollokvium for præster den 13. november 2019 - oplæg v/ Ph.d. Nete Enggaard

Ph.d. Nete Enggaard KU, der har været teologisk rådgiver for arbejdsgruppen vedr. nadver, vil holde oplæg om: Nadveren – teologisk og liturgisk belyst. Tilmelding på link

05
nov

Møde i Stiftsudvalget SUK

07
nov

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

12
nov

Fællesmøde for Stiftsrådet, repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene 2019

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene. Fast 2. tirsdag i november.

13
nov

Kollokvium for præster - oplæg v/ Ph.d. Nete Enggaard

Ph.d. Nete Enggaard KU, der har været teologisk rådgiver for arbejdsgruppen vedr. nadver, vil holde oplæg om: Nadveren – teologisk og liturgisk belyst. Tilmeldingsfrist den 4. november 2019 på link

15
nov

Deadline for indlevering af bidrag til salmekonkurrence

I anledningen af Genforeningen 2020 inviteres alle gymnasier i Ribe- og Haderslev Stift til at deltage i en salmekonkurrence. Konkurrencen afholdes af Haderslev Stift og Genforeningen 2020. Deltagelse kræver en forhåndstilmelding senest søndag den 1. september 2019 kl. 12.00. Det endelige bidrag indsendes senest den 15. november 2019 kl. 12.00 til kmhad@km.dk. Læs folder med konkurrencebetingelser. Kontakt Haderslev Stift for flere informationer på telefonnummer 7452 2025 eller ret henvendelse til kmhad@km.dk.

23
nov

Voksenkorstævne

Alle voksenkor inviteres til en hel dag med korsang under ledelse af instruktør Morten Bech i de skønne lokaler i Brændkjærkirken. Arrangører: FUK Haderslev

27
nov

Møde i diakoniudvalget

03
dec

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenspunkter i henhold til årshjul – læs mere her