Aktuelt
Nyheder

Inspirationsaften om frivillighed i folkekirken

Både Kirkefondet og Haderslev Stifts diakoniudvalg inviterer nu til møder om frivillighed i folkekirken. Det første møde finder sted i april og handler om frivillighed bredt - det andet møde i november har mere fokus på kirkernes sociale arbejde.

I samarbejde med lokale præster mv. fra Haderslev Stift inviterer Kirkefondet nu til en inspirationsaften om frivillighed i folkekirken. Målgruppen er menighedsrådsmedlemmer, kirke- og kulturmedarbejdere, præster, andre ansatte, frivillige mv.
Arrangementet finder sted tirsdag den 25. april 2017 kl. 17.00-21.30 i Simon Peters Kirke i Kolding.  
"Kirkefondet oplever en stigende interesse i sogne og provstier for at arbejde med emnet ”frivillighed i folkekirken. Et konkret udtryk for dette er, at der allerede af Haderslev Stifts diakoniudvalg er programsat et fyraftensmøde i november 2017 om frivillige til diakonale opgaver. Med vores inspirationsaften vil vi gerne se mere bredt på begrebet frivillighed – f.eks. også hvordan frivillige inddrages i gudstjenestelivet," siger Lars Seeberg, sognepræst i Taulov og medlem af Kirkefondets bestyrelse.
Der vil på inspirationsaftenen være indlæg med lokale erfaringer og ideer fra Haderslev Stift til frivilligt engagement i de enkelte sognekirker. Der vil være oplæg ved Kirkefondets udviklingskonsulent, Dorte Kappelgaard, medforfatter til bogen om frivillighed i folkekirken, og der vil blive gruppedrøftelser, hvor der sættes fokus på, hvad man som menighedsråd og ansatte kan gøre for at styrke det frivillige engagement i og ud fra kirken. Desuden får deltagerne inspiration til at inddrage og lede forskellige typer frivillige med afsæt i, hvem de er, og hvad man vil som kirke. 
Kirkefondet har bedt stiftsrådet i Haderslev Stift om at være med til at anbefale menighedsrådsmedlemmer og ansatte at deltage i inspirationsaftenen om frivillighed. Lars Seeberg er selv medlem af stiftsrådet i Haderslev Stift.

Læs detaljer om pris og tilmelding til Kirkefondets møde her.

Diakoniudvalgets møde om frivillighed i folkekirken finder sted i november. Læs om det her.

Begge møder samt tilmeldingsfrister findes også i kalenderen.