Aktuelt
Nyheder

Høj trivsel i Bramdrup

Tidligere på året lavede man en arbejdspladsvurdering (APV) for de ansatte i Bramdrup Sogn. Egentlig bekræftede APV’en blot det, som personalet i forvejen godt vidste. - Nemlig at trivslen var høj blandt medarbejderne og arbejdspladsen helt i top.

Craig Marshall og Iver Lauritzen

Iver Lauritzen er kirkeværge på andet år i Bramdrup Sogns Menighedsråd, og det er ham der er tovholder på APV’en. Han er blevet tildelt ansvarsområdet, fordi han har lang erfaring med APV undersøgelser fra sin karriere i industrien. Iver Lauritzen siger:

”Det gode samarbejde mellem medarbejderne er helt fantastisk i Bramdrup Kirke, og så er der et rigtigt godt samarbejde mellem medarbejdere, præster og menighedsråd”.

Det blev også nævnt af nogle medarbejdere, at det er et af de bedste menighedsråd, der har været ved Bramdrup kirke, hvilket Iver Lauritzen mener, har noget med menighedsrådets sammensætning at gøre. Der er både en god aldersfordeling, en høj faglighed og så er alle gode til at samarbejde med hinanden og personalet.

”Medarbejderne er gode til at forstå menighedsrådet, og så bakker menighedsrådet også hinanden godt op i deres faglighed”, siger Iver Lauritzen.

Man fik til formålet hjælp fra en konsulent fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning. Hun gav gode råd til hvordan de kunne forbedre arbejdsmiljøet endnu mere, hvilket blandt andet har været med til at forbedre kirkegårdspersonalets arbejdsvilkår. Craig Marshall har været graver i 6 år, og er også medarbejderrepræsentant for personalet. Han fortæller:

”Graverne fik hjælp til hvordan de optimerer grandækningen. Man må ikke være på knæene i mere end 2 timer om dagen, men førhen kunne det være en hel arbejdsdag. Efter at Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning har hjulpet os, er det nu kun 20 minutter om dagen. Det betød så også, at det tog en uge længere at lægge gran, men det er også fordi at det var en ny metode”.

Den gode stemning

Craig Marshall fremhæver ”den gode stemning” og god kommunikation, som fundamentet for et godt psykisk arbejdsmiljø. For 5 år siden indførte man et ugentligt kalendermøde, hvilket betyder at hele personalet, sammen med præsterne, mødes tirsdag morgen til morgenbrød. Her er der 3 faste punkter, som består af ”ugen der gik”, ”ugen der kommer” og ”bordet rundt”. Her kommer samtlige medarbejdere i tale, og kan dele deres arbejds-hverdag med hinanden. Nogle gange deltager menighedsrådsmedlemmer også. Craig Marshall siger:

”Folk er spredt både geografisk og indholdsmæssigt i forhold til deres arbejdsopgaver. Men vi spiser morgenbrød sammen hver tirsdag i ca. en halv time. Selvom alle informationer kommer gennem e-mail, er det stadigvæk vigtigt at gennemgå opgaverne og koordinere det. Derfor sker der også sjældent fejl. Og den efterfølgende tirsdag snakker vi så alligevel om, hvad vi kunne have ændret og gjort bedre. Møderne bliver brugt til at kommunikere med hinanden og få luften ud af ballonen, så man kan løse problemerne med det samme. Ellers vil der kunne opstå et dårligt samarbejde og snakken i krogene”.

Fordi udfordringerne løses undervejs, oplever Craig Marshall også at arbejdsglæden øges. Og så ved han, at sagerne bliver taget alvorligt, og at der bliver taget hånd om sagen, når han henvender sig til menighedsrådet. I de situationer hvor menighedsrådet ikke har et svar på stående fod, så er han ikke i tvivl om at de undersøger det. ”Det er vigtigt at have opbakning fra sin arbejdsgiver, og få ros, og føle at man er værdsat. Dette er også en del af, at holde fast i det gode samarbejde ved Bramdrup Kirke ”, siger han.