Genforeningen 2020
Stiftets genforeningskalender

Stiftets genforeningskalender

15
mar

Dansk/tysk festgudstjeneste

Dansk/tysk festgudstjeneste i anledningen af Genforeningen 2020. Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, deltager.

17
mar

Sigurd Barrett - En fortælling om at rykke grænser og skabe fællesskab

Sigurd Barrett er cand. phil. I musik og har skrevet børnebøger, cd’er og Tv-programmer. Han er en kendt musiker og fortæller. Læs mere her og køb billet:

25
mar

"Den Kirkelige Genforening" ved professor Martin Schwarz Lausten

De 5 nordalsiske kirkesogne markerer hundredåret for genforeningen med et arrangement i Nordborg kirkes sognegård. Her vil professor emeritus Martin Schwarz Lausten fortælle om den kirkelige genforening. I 1920 blev de sønderjyske sogne, kirker og præster en del af den danske folkekirke. Foredraget handler om nogle af de menneskelige og administrative problemer, der kom til at præge kirkelivet i Sønderjylland efterfølgende. Ved mødet vil sognepræst Kitty Hovgård, Egen præsentere sange fra tiden omkring genforeningen, sange der selvfølgelig skal synges som fællessang. Deltagelse i mødet er gratis ligesom der ikke er forhåndstilmelding.

15
apr

Genforeningsmagi 2020

”Genforeningsmagi 2020” er et ny komponeret sang- og musikværk af komponisten Søren Birch, der i ord og musik fortæller Sønderjyllands genforeningshistorie bl.a. med kong Chr.X´s ridt over grænsen og hans besøg i Tyrstrup kirke. Der medvirker flere lokale kor og et mindre ensemble af musikere, hvor der som afslutning vises tegninger frembragt af 3.+4.klasse på Christiansfeld skole projiceret op på kirkens vægge om ”Genforening, fred og forsoning” som tema. Et moderne sang- og musikværk for hele familien med vægt på den sønderjyske nationale historie, der fortolkes, så alle føler det medlevende. Der er gratis entre´, men tilmelding via kirkens hjemmeside, https://www.tyrstrupkirke.dk/da der er begrænsede antal pladser i kirken.

15
apr

Tro, håb og kærlighed gennem den store krig

Et ægtepars brevveksling i tro, håb og kærlighed gennem den store krig 1914-18. Psykolog Solvej Aagaard fortæller om ægteparret Helene og Nis Timmermanns brevveksling. Helene og Nis Timmermann skrev breve til hinanden under hele krigen, så man både får indtryk fra fronten og fra livet derhjemme på gården. Hele brevvekslingen, som er intakt og ganske enestående er indtalt af Solvej Aagaard og udgivet som CD.

16
apr

Genforeningsmagi 2020

”Genforeningsmagi 2020” er et ny komponeret sang- og musikværk af komponisten Søren Birch, der i ord og musik fortæller Sønderjyllands genforeningshistorie bl.a. med kong Chr.X´s ridt over grænsen og hans besøg i Tyrstrup kirke. Der medvirker flere lokale kor og et mindre ensemble af musikere, hvor der som afslutning vises tegninger frembragt af 3.+4.klasse på Christiansfeld skole projiceret op på kirkens vægge om ”Genforening, fred og forsoning” som tema. Et moderne sang- og musikværk for hele familien med vægt på den sønderjyske nationale historie, der fortolkes, så alle føler det medlevende. Der er gratis entre´, men tilmelding via kirkens hjemmeside, https://www.tyrstrupkirke.dk/da der er begrænsede antal pladser i kirken.

17
apr

Genforeningsmagi 2020

”Genforeningsmagi 2020” er et ny komponeret sang- og musikværk af komponisten Søren Birch, der i ord og musik fortæller Sønderjyllands genforeningshistorie bl.a. med kong Chr.X´s ridt over grænsen og hans besøg i Tyrstrup kirke. Der medvirker flere lokale kor og et mindre ensemble af musikere, hvor der som afslutning vises tegninger frembragt af 3.+4.klasse på Christiansfeld skole projiceret op på kirkens vægge om ”Genforening, fred og forsoning” som tema. Et moderne sang- og musikværk for hele familien med vægt på den sønderjyske nationale historie, der fortolkes, så alle føler det medlevende. Der er gratis entre´, men tilmelding via kirkens hjemmeside, https://www.tyrstrupkirke.dk/da der er begrænsede antal pladser i kirken.

18
apr

100- året for den danske mindehøjtidelighed i anledning af slaget på Dybbøl 1864

Til mindehøjtideligheden vil der være flaghejsning, mindegudstjeneste på dansk og tysk, mindearrangement med Bertel Haarder og underholdning ved Slesvigske Musikkorps og Sønderjyske Pigekor. Dagens program: Kl. 08.00 flaget hejses ved Dybbøl Mølle. Kl. 10.00 mindehøjtidelighed ved Fællesgravene på Dybbøl Banke Kl. 12.30 spisning og underholdning i Frihedshallen Kl. 19.00 mindegudstjeneste på dansk og tysk i Sct. Marie Kirke Kl. 20.15 mindearrangement i Frihedshallen med tale af Bertel Haarder og underholdning ved Slesvigske Musikkorps og Sønderjysk Pigekor. Der deltager fanekommandoer fra hele Danmark. Der deltager tyske og danske soldater. Der deltager tyske foreninger og ledelsen af det tyske mindretal og det danske mindretal. Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg området deltager. Hjemmeværnsdistriktet deltager med chef og sit Eksercitskommando. Borgmesteren i Sønderborg og Flensborg deltager. Tyske gæster fra Kiel, Hamburg og Ahlen deltager

29
apr

Foredragskoncert med Elsemarie Dam-Jensen og Zenobia

Foredragskoncert om sang og genforening med Zenobia og Elsemarie Dam-Jensen. Oplev en fortælling om sangens historie og rolle i Sønderjylland fra 1848 og frem. Hvordan sangen i slutningen af 1800-tallet udviklede sig i foreninger, forsamlingshuse og private hjem og hvordan de tyske myndigheder på alle måde prøvede at chikanere fællessangen i den danske del af befolkningen, fordi man forstod sangens betydning og evne til at skabe fællesskab. Fortællingerne føres frem til sangens rolle i forbindelse med afstemningen og Genforeningen samt i tiden efter 1920. Hele fortællingen understøttes af musik og sange undervejs – nogle fremført af Zenobia og andre som fællessange. Arrangementet er støttet af Sangens Hus i anledningen af 100-året for Genforeningen 2020 Bov Sogn

10
maj

Guidet gåtur og koncert på sønderjysk

Kom med til en gåtur rundt i Øster Løgum og hør om dets kulturelle og historiske steder. Gåturen afsluttes med et Sønderjysk Kaffebord, og koncert med Rikke Thomsen modtager af Modermålsprisen i 2019 – hun synger på ”synnejysk”. Dagens Program: kl 12.00 Andagt i Øster Løgum Kirke ved Sognepræst Ann Bork-Damsgaard.kl 12.30 Gåtur på ca. 5,5 km omkring de kulturelle og historiske steder i Øster Løgum og omegn. Gåværterne vil være Tove Laursen, og lokalhistoriskforening i Rødekro /v Egon Kaas. Der vil være transport retur med jærgervogne til Kirken - på eget ansvar. Gåturen afrundes med evt. spørgsmål foran Kirken.kl 14.30 Sønderjysk kaffebord på Øster Løgum Kro - bagværk fra lokale borgere. Samtidig vil der ude i Kroens have være kaffebord for børnene og Gamle idrætslege under ledelse af DGI.kl. 15.45 Koncert med Rikke Thomsen. Hun er født i Blans og bor i dag i Århus. Hun synger på ”synnejysk” og har modtaget Modersmålsprisen 2019 ca.kl 17.00 Mojn og tak for i daw! Tilmeldinghttp://2020.øster-løgum.dk. Pris 100kr.

11
maj

Teaterstykke "Her går grænsen"

Teaterstykke af Det lille Teater: Stykket starter med to mennesker, der står der, hvor grænsen efter den enes mening skal gå. Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage Tilmelding på Mobilepay: 1095NZ og skriv 2020

15
maj

Genforeningsarrangement i Fole

Byen Fole markerer i fællesskab Genforeningen 2020. Dagen indledes i Fole Kirke med en gudstjeneste, derefter har man en markering ved genforeningens stenen. Dagen slutter i forsamlingshuset, med fællesspisning, taler og sange fra højskole sangbogen.

16
maj

100 år Tinglev - i Fællesskab

Danske og tyske foreninger i og omkring Tinglev afholder et fælles arrangement i byskoven i Tinglev. Det kan du oplevepå dagen: 10:30 Tinglev brandværnsorchester spiller i byskovenLille andagt fra de to tyske præster fra NG Tinglev11:00 Revy forestilling med teatergruppen Jyndevad11:45 Sang og danseopvisning med den danske og tyske skolers eleverFra ca. 11:15 Salg af burger fra Lions Club Tinglev i byskovenSalg af drikkevarer fra Juhl´s Bar Tinglev i byskoven14:00 Tinglev tyske skoleorkester spiller til afslutning i byskoven Imellemtiden er der Vetaranbil udstilling, Traktorudstilling fra Hans Holm, i alt 2 køretøjer) ogUdstilling fra Lokalhistorisk arkiv, Tinglev, Tinglev for 100 år siden og i tidernes løb. Medvirkende: Teatergruppen Jyndevad, Brandværnsorkester Tinglev, Tysk skoleorkester, Lions Club Tinglev, Juhl´s Bar, Nordschleswigsche Gemeinde, LHN, Lokalhistorisk arkiv, Tinglev Rideskole, Dansk skole, tysk skole, kirkeorganisten, tysk bibliotek, Hans Holm, BDN Tinglev, Sozialdienst Tinglev. For flere informationer gå ind på sozialdienst.dk, bdn.dk, kirche.dk

17
maj

Gospel in Love & War

For 100 år siden og under første verdenskrig var der mange stridigheder over grænser og kultur. Historisk er der sket mange forfærdelige ting. Med vores workshop og koncert vil vi sætte fokus på beretninger der fandt sted på kryds af nationer omhandlende kærlighed, på trods af en verden i krig. Gospelsang startede som en udtryksform for slavers store følelser. I dag synges gospel især på engelsk og omhandler det gode budskab. Det fælles sprog binder landene sammen. Omkring 1. verdenskrig havde få mennesker på kryds af grænser et fælles sprog, på trods af stridigheder er der flere personlige beretninger hvor sang, selv mellem fjender, har ført til kærlige handlinger og tro. Sønderborg Gospelchoir og de tyske kor Har`lee Gospelsingers og Almighty`s Singers vil I koncerten: Gospel in Love and War, fortælle egne familie personlige beretninger og genskabe disse øjeblikke så du vil blive taget på en smuk historisk rejse. Arrangemnetet består af en lukket del: Workshop mellem de tre kor og koncertdelen: kl.19.00 - 21.00 i Gråsten slotskirke. Arrangementet er en del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020.

20
maj

Festlig markering af genforeningen

Der er i alt blevet rejst ca. 670 genforeningssten, som alle bliver fredet i forbindelse med 100 året for genforeningen. Lokal historier Carl Hermann holder tale og fortællere mere om emnet, efterfulgt af kage-og kaffebord i forsamlingshuset.

Vis flere