Aktuelt
Nyheder

Forsøg kan åbne for nye muligheder

Folketinget har vedtaget en forsøgslov, der giver menighedsrådene mulighed for både at organisere sig anderledes og at flytte opgaver væk. Fredericia og Hedensted provstier har allerede sendt ansøgninger ind til første runde af forsøg. Næste frist er til oktober. Inden da er der info-møde i Kolding.

Den nye lovgivning arbejder med forsøg inden for tre hovedområder: fælles puljer og selvstændig økonomi til samarbejder; at flytte ansvaret for bygninger og administration; og at organisere sig anderledes, f.eks. med en fælles kontaktperson for flere menighedsråd. 
Ansøgningerne til forsøgene i første hovedområde er allerede gået afsted. Her nåede Hedensted og Fredericia at melde projekter ind vedr. formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen (Hedensted Provsti) og forankring af et eksisterende samarbejde i Fredericia Provsti i en selvstændig juridisk enhed.
At Hedensted og Fredericia provstier nåede at sende projekter ind til første runde skyldes dels, at de vidste, at lovgivningen var på vej:
"Jeg har selv været med til at presse på for den," siger Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, provst i Hedensted Provsti.
De to provstiers forsøg omhandler desuden projekter, som allerede kører:
"Og som principielt ikke er mulige under den nuværende lovgivning, men som alle kan se giver mening," siger Hedensted-provsten videre.
Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2017. Her ligger en gruppe forsøg, inden for hvilke menighedsrådene kan organisere sig anderledes, f.eks. med en fælles kontaktperson for flere menighedsråd.
Den sidste ansøgningsfrist er 15. februar 2018. Her ligger forsøg under overskriften "at flytte ansvaret for bygninger og administration", f.eks. til provstiet.
Læs mere her.
Forud for næste ansøgningsfrist afholdes der et orienteringsmøde i hvert stift. For Haderslev Stifts vedkommende finder det sted 28. august i Brændkjærkirken i Kolding. Der er plads til ca. 100 deltagere, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Tilmelding her.
Læs en række beskrivelser af de otte forsøgsområder her.

Alle forsøgene vil blive evalueret, og der vil efterfølgende ske en indsamling af erfaringerne, så der kan gives et samlet billede af, om og i givet fald hvor der er behov for at ændre den kirkelige lovgivning.