Aktuelt
Nyheder

Biskop sender åbent brev til Regionsrådet

Åbent brev: "Måske er det særligt det muslimske tørklæde, som anses som problematisk? Hvis det er tilfældet, vil jeg bede Regionsrådet overveje nøje, om man virkelig vil være med til at fortælle vores unge muslimske kvinder, at de er uønskede i sygeplejen og omsorgen for andre mennesker?" 

Region Syddanmark har efter forslag fra regionspolitikere fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige undersøgt lovligheden af og netop fået grønt lys fra regionens jurister for, at det er muligt at forbyde religiøse symboler på sygehusene.
Biskop Marianne Christiansen har i forlængelse heraf skrevet et åbent brev til Regionsrådet.
Det lyder: 

"Til Regionsrådet for Region Syddanmark
v/ regionsformand Stephanie Lose

Med dyb undren erfarer jeg, at Regionsrådet overvejer et forbud mod religiøse symboler hos sygehuspersonalet. Jeg håber meget, at de besindige stemmer, der har lydt fra regionsrådsmedlemmer imod forslaget, må blive hørt, og tillader mig hermed at give til kende, hvorfor et forbud mod religiøse symboler på hospitalet vil have uoverskuelige konsekvenser.
Jeg forstår, at begrundelsen er, at patienter er i en psykisk sårbar situation, og derfor har krav på at blive behandlet af neutrale sundhedsmedarbejdere. Som tidligere patient kan jeg fortælle, at det, man har brug for i en sårbar situation, ikke er et neutralt menneske, men et omsorgsfuldt, venligt menneske.  Mig bekendt er troende mennesker ikke mindre omsorgsfulde end andre.

Hospitalerne er oprindelig en religiøs idé.  Vores hospitaler stammer fra klostrene, men endnu før det blev det, vi forstår ved et moderne hospital, opfundet – i Baghdad, såmænd, i 700-tallet. Omsorg for syge er igennem historien varetaget af religiøse institutioner og troende mennesker.  Det vil være dybt ironisk, hvis alle religiøse symboler skal fjernes fra hospitalerne – og det vil frem for alt blive et kæmpe arbejde, for der er f.eks. temmelig mange kors – røde, grønne, hvide, sorte!

Hvis de religiøse symboler kun skal fjernes fra personalet  (udover at armbånd, ringe og visse smykker i forvejen er forbudt af hygiejniske og sikkerhedsmæssige årsager) må man stille to spørgsmål: Er det troede mennesker som sådan, man frygter kan virke negativt på patienterne? Eller er det bestemte religiøse symboler, man ikke ønsker?

Hospitalerne ville formentlig ikke findes uden religionernes indflydelse – og altså ikke kun kristendommens, men også islams og andre. Det virker derfor som en hån at ville forbyde mennesker, der måske netop i deres religion finder et kald til at yde omsorg og hjælp til andre mennesker, om ikke at kunne bære de symboler, som er en del af deres religion.

Nu er det en kendt sag, at den lutherske kristendom ikke har nogle ydre symboler, som er helt afgørende for medlemmerne – selv om det sagtens kan have betydning for personer at bære et kors eller tro-håb-kærlighed-tegn eller lignende som smykke eller tatovering. Så måske er det særligt det muslimske tørklæde, som anses som problematisk?
Hvis det er tilfældet, vil jeg bede Regionsrådet overveje nøje, om man virkelig vil være med til at fortælle vores unge muslimske kvinder, at de er uønskede i sygeplejen og omsorgen for andre mennesker? Og om man vil begrunde det med, at deres hovedtørklæde – som ligner forrige tiders sygeplejerskers og nonners hovedbeklædning – virker negativt på patienterne, fordi det er et symbol på deres tro?  Hvor mange varme hænder og kloge hoveder mener Regionsrådet, at vi kan undvære i region Syd? 
Og hvis de religiøse symboler på sundhedspersonalet virker negativt på patienterne, hvad så med sygehusenes øvrige religiøse symboler?  Det bliver dyrt at fjerne dem.

Jeg håber, at Regionsrådet ikke vil udelukke de personlige symboler for de trosforhold, som i hele historien har været en drivkraft i helbredelse og pleje."

Marianne Christiansen
biskop over Haderslev Stift