Info om Stiftsadministrationen
Nyheder

Kontakt til stiftsadminstrationen under corona

På grund af anbefalingerne vedrørende coronavirussen arbejder de ansatte i stiftsadministrationen hjemmefra til og med 13. april 2020.


Medarbejderne arbejder i stedet hjemmefra fra og med fredag 13. marts og de næste 14 dage. Det betyder ingen ændringer i telefontid, opgaveløsning, rådgivning med videre. Vi arbejder videre og opretholder den daglige drift, ligesom vi er tilgængelige på mail og telefon indenfor almindelig kontortid. 

Stiftets personale står dermed fortsat til rådighed over telefon og mail mellem kl. 9.30-15 mandag-torsdag og 9.30-14 fredag.

 Vi beder dig venligst om at sende en mail til den relevante medarbejder, hvis du har sendt noget med brevpost, så vedkommende er orienteret om dette.

Post til stiftets hovedpostkasse, kmhad@km.dk, vil fortsat blive besvaret og behandlet løbende. Telefonisk kontakt til medarbejdere via stiftets hovednummer bør begrænses, idet vi ikke har mulighed for viderestilling længere. I stedet for opfordres til at ringe direkte til medarbejderne på deres direkte numre anført nedenfor.

Hvem skal du kontakte:

Daglig leder af stiftskontoret:
Kontorchef Lars Chr. Kærgaard på lck@km.dk eller 73 52 45 93/29 61 27 83. 

Præstesager og øvrige spørgsmål til biskoppen:
Sekretær for biskoppen, Heidi Hinrichsen, på hj@km.dk eller 73 52 45 84. 

Almindelig rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg vedr. rådgivningsaftaler, askedeling/urnenedsættelse på privat grund samt køb/salg af jord:
Specialkonsulent/stiftsjurist Anne Mette Ladekær Christensen, på amlc@km.dk eller 73 52 45 98/40 24 08 81 eller stiftsfuldmægtig Kristian Møller Rasmussen på kmr@km.dk eller 73 52 45 92. 

Byggesager og sagsbehandling vedr. lokalplaner:
Maria Halken Linemann på mahl@km.dk eller 73 52 45 96. 

Stifternes løncenter for menighedsråd:
Se separat udsendt besked på DAP'en herom:

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Adgange/Sider/Stifternes_loncenter_for_menighedsraad.aspx*

Du finder en oversigt over stiftets øvrige medarbejdere her:
https://www.haderslevstift.dk/kontakt/stiftets-medarbejdere