Aktuelt
Nyheder

"Frihed i tro og tale" bliver til et undervisningsmateriale

Nu skal "Frihed i tro og tale", som asylpræsterne hen over det sidste halvandet år har udviklet sammen med en imam og Røde Kors-asylcentret i Jelling, omdannes til et egentligt undervisningsmateriale. Intentionen er, at projekt kan  anvendes på sprogskoler og asylcentre over hele landet.

Et udviklingsprojekt, som de to asylpræster i Haderslev Stift, Birgitte Møldrup og Eva Wiwe Løbner, har drevet frem sammen med imam Kassem Rachid og Marianne Quist, lærer på Røde Kors-skolen i Jelling, er blevet godt modtaget og skal nu omdannes til et undervisningsmateriale, der kan tilbydes til og bruges i hele landet.
Materialet bringer samtalen om centrale danske værdier som ytrings- og religionsfrihed og forholdet mellem lov og religion i Danmark ind på asylcentrene, så det bliver temaer, der på en neutral måde kan indgå parallelt med, at asylansøgerne lærer sprog og en masse praktiske ting om det land, de søger asyl i.
Projektet, der er faktuelt, religionsneutralt og ikke-forkyndende, og som orienterer både om islam og om kristendom, er blevet meget rost og blev bl.a. præsenteret på en høring på Christiansborg i maj.  
Centralt i det står, at i Danmark skal alle behandles lige, at religion ingen betydning har for, hvordan vi behandler hinanden, at i Danmark er lov og religion skilt ad, at der er religionsfrihed i Danmark, og at det i Danmark også er tilladt at skifte religion.
Projektet er nu kommet så langt, at asylpræsterne har søgt og fået 135.000 kr. fra Stiftsrådet i Haderslev Stift til frikøb af den ene af asylpræsterne, der hermed får tre måneder til at omdanne udviklingsprojektet til et egentligt undervisningsmateriale.
"Projektet er blevet taget godt imod både af dem, der har modtaget undervisningen, og af Røde Kors-skolen. Det er oplysning om kristendommen og folkekirken, og det er et bidrag til integration samtidig med, at det er med til at fremme trygheden på asylcentrene," hedder det i ansøgningen til Stiftsrådet.
Det bliver Birgitte Møldrup, sognepræst i Kollerup og Vindelev i Vejle Provsti, der skal udforme materialet. Hun træder tilbage fra sine øvrige forpligtelser i  september, oktober og november.   

Under omdannelse
Haderslev Stifts faglige team omkring folkekirkens møde med nye borgere i Danmark består af to asylpræster - Birgitte Møldrup i Kollerup/Vindelev og Eva Wiwe Løbner i Aabenraa - samt en asylkoordinator: Mette Hee Læborg, som er ansat på halv tid. På sigt er det tanken, at begge asylpræsterne går ned i kvote. I dag er de ansat med hver 25 pct. af deres stillinger til arbejdet med nye danskere. I stedet vil biskop Marianne Christiansen og stiftsrådet bringe hele temaet tættere på alle sogne ved at udpege en præst i hvert provsti til at have folkekirkens møde med asylanter og nye danskere som særligt område. Asylkoordinatoren, Mette Hee Læborg, skal koordinere indsatsen og anspore til egne initiativer i provstierne.

Ud over "Frihed i tro og tale" arbejder asylpræsterne bl.a. med sjælesorg i forhold til det at tale med mennesker i krise, diakoni forstået som et tilbud om fællesskaber, samt udvikling af et gudstjenesteliv til nye danskere.

Hvad handler folkekirken om? Efter et besøg i en moské i Vejle fortalte sognepræst Birgitte Møldrup i marts i Jelling Kirke en stor gruppe asylanter om de fælles flader mellem Danmarks og kristendommens historie. Rammen var projektet "Frihed i tro og tale", der bl.a. giver sprog og indhold til samtalen om ytrings- og religionsfrihed, allerede mens de nye danskere bor og undervises på asylcentrene.