Aktuelt
Nyheder

A.P. Møller-fond yder stor gave til renovering af kirke i Flensborg

En stor gave fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål betyder, at Ansgar Kirke i Flensborg nu kan gå i gang med en længe imødeset renovering.

Folketingets Kirkeudvalg afslutter i dag en tre-dages tur til Paris og Hamborg, hvor udvalget har besøgt de danske sømands- og udlandskirker for at opnå indsigt i Danske Sømands- og Udlandskirkers arbejde internationalt.
På hjemvejen kommer udvalget også til Sydslesvig, nærmere betegnet Ansgar Kirke i Flensborg. Her kan de være med til at fejre, at menigheden via en stor donation fra A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål nu kan sætte gang i en renovering af kirken.

Den tidligere Ansgar Skole har stået til rådighed for det danske kirkelige arbejde i generationer. Efter at Skoleforeningen havde opgivet at drive børnehave på stedet, indgik Dansk Kirke i Sydslesvig en brugeraftale med Dansk Skoleforening med virkning fra 2014. Forudsætningen for Kirkerådet var, at bygningskomplekset kunne fyldes med liv. Det blev sikret med en aftale om, at Dansk Centralbibliotek og Dansk Sundhedstjeneste ville flytte ind i bygningerne.
DKS har investeret ca. en halv million € i bygningerne, bl. a. til nødvendig brandbeskyttelse og til istandsættelse af præsteboligen.
Huset har i mellemtiden udviklet sig til et kraftcenter for det danske mindretal.
Dansk Kirke i Sydslesvig blev orienteret om A.P.Møller-donationen allerede for et år siden, men gaven var afhængig af, at hele skitseprojektet omkring den forhenværende skole blev realiseret. Det indeholdt bl.a. et nyt tag til hele bygningskomplekset. 
Midlerne dertil har den nye generalkonsul i Sydslesvig, Kim Andersen, været med til at bevilge, mens han stadig var formand for Kulturministeriets Sydslesvigudvalg.
"Gaven fra A.P. Møller Fonden er en fremtidssikring af rammerne for det danske menighedsliv i Slesvig," siger provst Viggo Jacobsen.