Stiftsråd og stiftsudvalg
Udgivelser

Bøger, magasin,  nyhedsbreve og kunsttryk

Haderslev Stift står for et mindre antal udgivelser i regi af stiftsråd og stiftsudvalg. Under stiftsrådet hører magasinet - under udvalgene hører en række brugs-orienterede bøger. 

Desuden har Stiftsdagen - en lørdag i januar-februar hvert andet år i de lige år - de seneste to gange haft et kunsttryk som "signatur". De sælges signerede og usignerede. Find dem via oversigten.

Diakoniudvalget har udgivet to bøger, "Livet om at gøre", hvori en række mennesker fortæller om de diakonale tiltag, de er involverede i.
Det seneste hæfte ligger på bog-siden - det næste er under udvikling som en digital udgivelse, der ikke vil blive trykt på papir. Til gengæld bliver den let overskuelig med emneord, der gør det nemt at bladre i og overskue de initiativer, sognet evt. kan lade sig inspirere af.
Når oversigten er klar, vil den fremgå som et link i oversigten til højre.


Nyhedsbreve:

Nyhedsbrevene samler ca. 10 gange om året op på nyheder om kirkelivet generelt og på nyheder fra de store emne-områder. Find oversigten her.