Stiftsråd og stiftsudvalg
Nyt fra stiftsråd og udvalg

Nyt fra stiftsråd og udvalg

Konfirmandveksling markerer 2017

Haderslev Stift har i to år haft nye præster i stiftet i Wittenberg for at markere og skabe viden om de tætte bånd til den tyske reformations-hovedstad. I anledning af 500-året for Reformationen har udvekslingen i 2017 været udvidet til også at omfatte to hold konfirmander. De har netop været afsted.… Læs mere

Nuværende asylkoordinator stopper

Stiftets asylkoordinator, Birgitte Wiedemann Daabeck, har fået anden stilling og stopper pr. 1. april. Stillingen er netop slået op igen - ansøgningsfrist den 31. marts 2017.… Læs mere

Udvalg har set på religionsmøde i London og Leicester

Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde var i januar på studietur til London og Leicester. Hvad med en fodboldkamp herhjemme mellem de forskellige trossamfund, spørger udvalget sig selv i rapporten til stiftsrådet efter rejsen.… Læs mere

Årlig status viser stor aktivitet i stiftsudvalgene

Stiftsudvalgene løser for stiftsrådet og biskoppen en række opgaver inden for folkekirkens store arbejdsområder. Opgaverne er altid under udvikling og til diskussion, men er et fast punkt til drøftelse på stiftsrådets møde i februar. Da foreligger årsrapporterne nemlig. … Læs mere

Flere forslag efter studietur

Skal Haderslev Stift have en udviklingsplan for diakoni og inspirere til, at sognene får lokale diakoniplaner? Det er to af de spørgsmål, stiftsudvalget for diakoni rejser i udvalgets rapport efter en studierejse til Norge.… Læs mere

Folkekirken i nyt samarbejde om at  uddanne mentorer

Folkekirken, Røde Kors og Job & Integration i Aabenraa er gået sammen om et nyt projekt, der skal støtte flere til at kunne gøre en forskel for familier og enkeltpersoner, som mangler sociale netværk og kontakter til det danske samfund. I et parallelt spor etablerer Røde Kors, sognet og kommunen et nyt fælles mødested under navnet "På tværs".… Læs mere

Vis flere