Nye naboer
Kalender

Kulturmøder i kirken:

25
mar

Forårsværksted i Middag på tværs

Middag på Tværs i Haderslev - denne gang med forårsværksteder. Middag på tværs foregår en lørdag om måneden. Voksne og børn spiser i fællesskab, der er tid til at tale sammen og til at hygge og synge. Aftenen slutter med sang og læsning fra Bibelen. Pris: 10 kr. pr. person, maximum 30 kr. pr. familie. Deltagerne melder sig til madlavning og får refunderet råvarerne mod bilag.

26
mar

Afrika-gudstjeneste

v. sognepræst Tove Bjørn Jensen. Læs mere i kalenderenher.

26
mar

Kirke- og moské-besøg

Bliv klogere på tro, kultur og dine medmennesker. Åbent hus-arrangement i samarbejde mellem Løget Kirke og moskeen i Løget. Kom og se, oplev og sans de to kulturer. Oplev en fredagsbøn i moskeen (kl. 12.30) og vær med til en gudstjeneste i kirken (kl. 14.00). Moskeen byder på tapaz, og kirken byder på kaffe. Læs mere her.

26
mar

Jorden rundt

Vi mødes i kirken kl. 15.30, hvor der vil være musikalske indslag fra forskellige kulturer. Derefter er der fællesspisning i Sognegården. Hver familie medbringer en ret fra egen madtradition, svarende til antallet i egen familie, til en fælles buffét. Der er mulighed for at lege for børnene. Læs mere her.

26
mar

Tværkulturel gudstjeneste

Tyrstrup Kirke har Middag på tværs tre gange om året og to tværkulturelle gudstjenester med fokus på immigranter og flygtninge. Læs mere på kirkens hjemmeside.


30
mar

Eat & sing

EAT & SING hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19, Jelling, for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere, der har lyst til at være med. Skab fællesskaber på tværs af sproglige og kulturelle grænser, og hør både om dansk og de nye danskeres kultur. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra, og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem, der har lyst. En fast komité kommer hver gang - dem kan man kontakte, hvis man vil høre mere. Frivillige kan kontakte samme gruppe. Læs på Jelling Kirkes hjemmeside.

31
mar

International aften

En aften på tværs af kulturer. Vi spiser, synger,hygger og hører en lille fortælling fra Bibelen. Se mere her.

05
apr

Venner uden Grænser

Sct. Johannes Kirken i Vejle. ”Venner uden Grænser”, et projekt i sammenarbejde med Saba Matar. Formålet med projektet er bland andet, at gøre en forskel, både for udlændinge og danskere, gennem mødet med hinanden, at skabe forståelse for ligheder og forskelle kulturer på tværs, samt at styrke det danske sprog. Venner uden Grænser havde opstart d. 5/10 -2016. Arrangementet afholdes den første onsdag hver måned, fra kl. 17.00 -19.00

06
apr

Eat & sing

EAT & SING hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19, Jelling, for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere, der har lyst til at være med. Skab fællesskaber på tværs af sproglige og kulturelle grænser, og hør både om dansk og de nye danskeres kultur. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra, og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem, der har lyst. En fast komité kommer hver gang - dem kan man kontakte, hvis man vil høre mere. Frivillige kan kontakte samme gruppe. Læs på Jelling Kirkes hjemmeside.

09
apr

På Tværs

Aabenraa Sogn går nu på tværs -På tværs af etnicitet, sprog, kultur, religion og organisationer. Aabenraa Sogn har, i samarbejde med Aabenraa jobcenter, udviklet et tilbud til flygtninge, indvandrere og andre nye borgere i Aabenraa kommune, om at indgå i et netværk bygget på sociale arrangementer, mentorsparring og fagligt input. "På Tværs" arrangementerne har 2 ben: Socialt og fagligt arrangementerFrivilligt mentorberedskab Du melde dig til hos Sognepræst Eva Wive Løbner mail: ewl@km.dk, eller Asylkoordinator, Haderslev Stift, Birgitte Daabeck mail: bwd@km.dk, mobil: 21470304

13
apr

Eat & sing

EAT & SING hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19, Jelling, for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere, der har lyst til at være med. Skab fællesskaber på tværs af sproglige og kulturelle grænser, og hør både om dansk og de nye danskeres kultur. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra, og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem, der har lyst. En fast komité kommer hver gang - dem kan man kontakte, hvis man vil høre mere. Frivillige kan kontakte samme gruppe. Læs på Jelling Kirkes hjemmeside.

17
apr

International påskegudstjeneste

- et tilbud og et mødested for både danskere, beboere fra asylcentret og andre fra udlandet, der i kirken gerne vil samles til en gudstjeneste med et fælles sprog.

20
apr

Eat & sing

EAT & SING hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19, Jelling, for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere, der har lyst til at være med. Skab fællesskaber på tværs af sproglige og kulturelle grænser, og hør både om dansk og de nye danskeres kultur. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra, og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem, der har lyst. En fast komité kommer hver gang - dem kan man kontakte, hvis man vil høre mere. Frivillige kan kontakte samme gruppe. Læs på Jelling Kirkes hjemmeside.

22
apr

Middag på tværs

Middag på Tværs - denne gang med fortællingen om Abraham.v. Erik Holmgaard. Middag på tværsforegår en lørdag om måneden. Voksne og børn spiser i fællesskab, der ertid til at tale sammen og til athygge og synge.Aftenen sluttermed sang oglæsning fraBibelen. Alt foregår iSognehuset ved Gl. Haderslev Kirke, Storegade 93. Tidspunktet er kl. 17 – 20, hvor intet andet er nævnt. Pris: 10 kr. pr. person, maximum 30 kr. pr. familie. Deltagerne melder sig til madlavning og får refunderet råvarerne modbilag.

27
apr

Eat & sing

EAT & SING hver torsdag kl. 17.30, Gormsgade 19, Jelling, for beboere på asylcentret, andre nydanskere og ”gammel”-danskere, der har lyst til at være med. Skab fællesskaber på tværs af sproglige og kulturelle grænser, og hør både om dansk og de nye danskeres kultur. Hver gang er der mad, som man medbringer hjemmefra, og vi synger en sang – måske fra højskolesangbogen. Alle uanset religion kan deltage. Der er altergang i kirken bagefter for dem, der har lyst. En fast komité kommer hver gang - dem kan man kontakte, hvis man vil høre mere. Frivillige kan kontakte samme gruppe. Læs på Jelling Kirkes hjemmeside.

Vis flere