Stiftsråd og stiftsudvalg
Nye naboer

Kirken og de nye naboer

Folkekirken overalt i Haderslev Stift orienterer sig mod den integrationsopgave, sogne, provstier og stift står over for i forhold til flygtningene på asylcentre og flygtninge og migranter bosat i stiftets kommuner. 

"Frihed i Tro og Tale", asylpræst Eva Wive Løbner i samtale med asylanter

Siden flygtningekrisen kom til Danmark, har den været i en stor forandringsproces. "Krisens" indhold har ændret form, og flygtningedebatten centrerer ikke længere omkring landets asylcentre, men tager i stedet udgangspunkt i den kommunale integration. De flygtninge der førhen var asylansøgere, har fået opholdstilladelse, og skal nu være en aktiv del af samfundet. De skal starte i sprogskole, i virksomhedspraktik, sætte sig ind i nye uddannelsessystemer, vores kommunale systemer, digitale systemer mm.

Haderslev stift ønsker at tage godt imod de flygtninge, der er placeret hos os, og hjælpe vores nye naboer til en god integration. I 2015 ansatte vi to asylpræster, Birgitte Møldrup og Eva Løbner, til at varetage arbejdet med flygtninge og migranter. I september 2017 udvider vi, med 5 nye asylpræster, så Haderslev Stift får en asylpræst i hvert provsti.

Se kalender for arrangementer ("Kulturmøder i kirken") i Haderslev Stift.