Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

28
apr

Udvalgsmøde, missionsudvalget

Stiftsudvalget for Mission er et inspirations- og ressourcested for sognes og provstiers arbejde med mission. Udvalget afholder seminarer og kurser om religion og mission, herunder missionsteologi, og søger at være i kontakt med de frie folkekirkelige missionsorganisationer, der arbejder i stiftet. Mere om udvalget her.

09
maj

Møde i diakoniudvalget

Møde i diakoniudvalget.

16
maj

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På dagsordenen er bl.a. budgetopfølgning vedr. stiftsbidraget og fællesfondens budget 2018.

17
maj

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

24
maj

Udvalgsmøde Stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde

Udvalgsmøde i Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde. Læs om udvalget her.

01
jun

Udvalgsmøde, Reformationsudvalget

Udvalget er en af aktørerne bag reformationsmarkeringen i Haderslev Stift.

23
aug

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

31
aug

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

05
sep

Ekstraordinært stiftsrådsmøde

26
sep

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På dagsordenen til septembermødet er fast bl.a. godkendelse af endeligt budget 2018 for stiftsbidraget.

01
nov

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

14
nov

Introduktionsdag til stiftsrådet

I forbindelse med valget til stiftsrådet. Herunder konstituering af stiftsrådet. Læs mere om stiftsrådet her.

15
nov

Fyraftensmøde om diakoni

Biskop Marianne Christiansen står i spidsen for en kort gudstjeneste med fokus på diakoni i sognene. Oplæg ved Connie Jantzen, Filadelfia, om frivillighed.

21
nov

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg

Stiftsrådet har tradition for et årligt fællesmøde mellem stiftsråd og repræsentanter for provstiudvalg og stiftsudvalg. I 2017 finder det sted tirsdag den 21. november. Find referatet fra sidste fællesmøde på denne side.

30
nov

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde.Læs om udvalget her.

Vis flere