Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

17
aug

Orienteringsmøde forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august. Læs mere her.

22
aug

Orienteringsmøde forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august.Læs mere her.

23
aug

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

23
aug

Orienteringsmøder forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august.Læs mere her.

24
aug

Udvalgsmøde, Stiftsudvalget for folkekirkens møde med ny spiritualitet

Med udgangspunkt i den kristne tro er formålet med udvalgets arbejde at styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger i åbenhed og respekt - men primært at rette opmærksomheden mod det nyspirituelle. Læs referater m.v. fra udvalgets møder her.

24
aug

Orienteringsmøder forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august. Læs mere her.

28
aug

Info-aften om forsøg i folkekirken

Der er plads til ca. 100 deltagere. Tilmelding efter først til mølle-princippet. Seneste tilmelding: Fem dage før mødet. Læs mere og find link til tilmelding her: https://forsogifolkekirken.dk/infoaftner/ - arrangør: Kirkeministeriet.

30
aug

Orienteringsmøde forud for valg til stiftsråd og provstiudvalg

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august. Læs mere her.

31
aug

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni inspirerer til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige. Læs referater m.v. fra udvalget her.

31
aug

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Mellemkirkeligt udvalg forbereder og tilrettelægger mellemkirkeligt arbejde i stiftet og søger at fremme deltagelse fra Haderslev Stift i internationale kirkelige møder og konferencer. Læs om udvalget her.

05
sep

Udvalgsmøde vedr. Stiftsdagen 2018

Stiftsdagen afholdes hvert 2. år en lørdag i februar eller marts. Det er en stor fælles temadag, der traditionelt finder sted på Katedralskolen i Haderslev, og med viden og netværk som omdrejningspunkt. Følg udviklingen via nyhederne på stiftets hjemmeside.

05
sep

Ekstraordinært stiftsrådsmøde

Ekstraordinært møde om budgetsamråd.

14
sep

Møde i stiftsudvalget for mission

Stiftsudvalget for Mission er et inspirations- og ressourcested for sognes og provstiers arbejde med mission. Udvalget afholder seminarer og kurser om religion og mission, herunder missionsteologi, og søger at være i kontakt med de frie folkekirkelige missionsorganisationer, der arbejder i stiftet. Læs udvalgets mødereferater her.

26
sep

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På dagsordenen til septembermødet er fast bl.a. godkendelse af endeligt budget 2018 for stiftsbidraget.

29
sep

Møde i reformationsudvalget

Reformationsudvalget har koordineret reformationsfejringens aktiviteter i Haderslev Stift i 500-året for Reformationen. Læs udvalgets referater her.

Vis flere