Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

06
apr

Møde i reformationsudvalget

Læs om udvalget her.

25
apr

Inspirationsaften om frivillighed

Inspirationsaften om frivillighed i folkekirken. Aftenen er både for menighedsrådsmedlemmer, kirke- og kulturmedarbejdere, præster, andre ansatte og frivillige mv. Der sættes fokus på frivillighed i Haderslev Stift, og der vil være en række indlæg med lokale erfaringer og ideer til frivilligt engagement i de enkelte sognekirker. Efter pausen oplæg ved Kirkefondets udviklingskonsulent, Dorte Kappelgaard - bl.a. om rekruttering af frivillige, men også det helt grundlæggende: Hvorfor overhovedet have frivillige, og hvad er det særlige ved frivilligt engagement i kirken? Prisen for deltagelse inkl. spisning, kaffe og drikkevarer er kr. 275. Tilmelding til Kirkefondet på kirkefondet@kirkefondet.dk senest onsdag 19. april 2017 . Læs mereher.

16
maj

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På dagsordenen er bl.a. budgetopfølgning vedr. stiftsbidraget og fællesfondens budget 2018.

17
maj

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

24
maj

Udvalgsmøde Stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde

Udvalgsmøde i Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde. Læs om udvalget her.

23
aug

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

31
aug

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

26
sep

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På dagsordenen til septembermødet er fast bl.a. godkendelse af endeligt budget 2018 for stiftsbidraget.

01
nov

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

14
nov

Introduktionsdag til stiftsrådet

I forbindelse med valget til stiftsrådet. Herunder konstituering af stiftsrådet. Læs mere om stiftsrådet her.

15
nov

Fyraftensmøde om diakoni

Biskop Marianne Christiansen står i spidsen for en kort gudstjeneste med fokus på diakoni i sognene. Oplæg ved Connie Jantzen, Filadelfia, om frivillighed.

21
nov

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg

Stiftsrådet har tradition for et årligt fællesmøde mellem stiftsråd og repræsentanter for provstiudvalg og stiftsudvalg. I 2017 finder det sted tirsdag den 21. november. Find referatet fra sidste fællesmøde på denne side.

30
nov

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde.Læs om udvalget her.

05
dec

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På decembermødet er fast på dagsordenen godkendelse af forretningsorden, valg af formand og næstformand, valg af medlem til deltagelse i budgetsamrådet, budgetopfølgning vedr. stiftsbidraget og foreløbig drøftelse af aktiviteter i 2019, jvf. budgetproceduren.