Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

23
aug

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

28
aug

Info-aften om forsøg i folkekirken

Der er plads til ca. 100 deltagere pr. møde. Tilmelding efter først til mølle-princippet. Seneste tilmelding: Fem dage før mødet. Læs mere og find link til tilmelding her: https://forsogifolkekirken.dk/infoaftner/ - arrangør: Kirkeministeriet.

31
aug

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Mellemkirkeligt udvalg forbereder og tilrettelægger mellemkirkeligt arbejde i stiftet og søger at fremme deltagelse fra Haderslev Stift i internationale kirkelige møder og konferencer. Læs om udvalget her.

12
sep

Ekstraordinært stiftsrådsmøde

26
sep

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På dagsordenen til septembermødet er fast bl.a. godkendelse af endeligt budget 2018 for stiftsbidraget.

03
okt

Inspirationsdag: "Er vi bange for religion i det offentlige?"

Inspirationsdag om religion i det offentlige rum. Arrangør: Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde.

01
nov

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

14
nov

Introduktionsdag til stiftsrådet

I forbindelse med valget til stiftsrådet. Herunder konstituering af stiftsrådet. Læs mere om stiftsrådet her.

15
nov

Fyraftensmøde om diakoni

Biskop Marianne Christiansen står i spidsen for en kort gudstjeneste med fokus på diakoni i sognene. Oplæg ved Connie Jantzen, Filadelfia, om frivillighed.

21
nov

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg

Stiftsrådet har tradition for et årligt fællesmøde mellem stiftsråd og repræsentanter for provstiudvalg og stiftsudvalg. I 2017 finder det sted tirsdag den 21. november. Find referatet fra sidste fællesmøde på denne side.

30
nov

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde.Læs om udvalget her.

05
dec

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På decembermødet er fast på dagsordenen godkendelse af forretningsorden, valg af formand og næstformand, valg af medlem til deltagelse i budgetsamrådet, budgetopfølgning vedr. stiftsbidraget og foreløbig drøftelse af aktiviteter i 2019, jvf. budgetproceduren.