Stiftsudvalg
Diakoni

Diakoniudvalget:

Livet leves udsat, sårbart og afhængigt af andres omsorg og kærlighed. Kirkens diakoni tager afsæt i alle menneskers ligeværd og værdighed. Både den, som hjælper, og den, som har brug for støtte. Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige.

Kalender:

29
jan

Diakoniens Dag

Landets kirker sætter fokus på diakoni og frivillighed. Dagen starter med gudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 10. Derefter deltager Jann Sjursen, formand for Rådet for socialt udsatte, i eftermiddagens program i Den gamle Latinskole. Emnet er: Findes der fattige i Danmark? Arrangør: Haderslev Domsogn og Gl. Haderslev Kirke

25
mar

Diakonimesse

Diakonimesse. Dagen indledes med morgenandagt og byder derefter på foredrag, boder rundt i kirken, mad i Latinskolen, måske en koncert, måske afsluttes med en 'sendelse'. Under planlægning. Arr.: Diakoniudvalget i Haderslev Stift