Stiftsudvalg
Diakoni

Diakoniudvalget:

Livet leves udsat, sårbart og afhængigt af andres omsorg og kærlighed. Kirkens diakoni tager afsæt i alle menneskers ligeværd og værdighed. Både den, som hjælper, og den, som har brug for støtte. Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige.

Læs referater fra udvalgets møder nederst på siden.

Nyheder:

Travle uger i diakoniudvalget

Diakoni er et af stiftsrådets fokusområder, og det spejler sig i et højt aktivitetsniveau i Stiftsudvalget for diakoni. Forleden havde det stor succes med at invitere en peptalker til stiftet. I denne uge mødes det med de landsdækkende diakonale organisationer. Og i næste uge rejser det til Oslo på studietur.… Læs mere

Fyraftensmøde med Morten Aagaard

"10 år for de hellige, 10 år for de rige, 10 år for de fattige". Med de ord karakteriserede den teologiuddannede Morten Aagaard sit skifte fra Bibelskabet til en topstilling hos Lego og dernæst til en stilling som leder af Kirkens Korshær i Aarhus. I januar 2016 gik han videre og blev korshærspræst i Aarhus - og 26. oktober gæster han Haderslev til en inspirationsaften om diakoni som kerneydelse i folkekirken.… Læs mere

Sådan gør andre med succes

Fem film skal inspirere og motivere til mere og bedre diakoni i sognene. De repræsenterer gode og velafprøvede ideer, der er lige til at kopiere, eller som man kan bruge som udgangspunkt til en samtale om behov, ønsker og muligheder.… Læs mere

Drømmen: Tre klare diakonale aktiviteter i alle sogne i næste valgperiode

Diakoniudvalget har tre arrangementer i pipelinen. I efteråret 2016 kommer Morten Aagaard, tidl. leder af Kirkens Korshær i Aarhus, nu sognepræst ved Sct. Pauls Kirke sammesteds, til et fagligt arrangement for sognepræster, menighedsrådsmedlemmer, kirke- og kulturmedarbejdere og frivillige. I 2017 følger en diakonimesse, og så planlægger udvalget en studierejse til Norge. … Læs mere

Vis flere