Stiftet
Stiftsråd
Stiftsrådet foråret 2014

Stiftsrådet styrker kirkelivet

Stiftsrådets fokus er kirkens liv og vækst. Handlekraften ligger i udvalgene, fokusområder og økonomien, stiftsbidraget. 

Det kan anvendes til aktiviteter på stiftsplan inden for kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provstier, inden for formidling af kristendom samt til udviklingsprojekter inden for f.eks. undervisning, diakoni, it, medier og kirkemusik. 
Stiftsrådet kan også på biskoppens opfordring rådgive biskoppen i aktuelle kirkelige sager i stiftet.

Valg i 2017

De nuværende stiftsråd og provstiudvalg blev valgt i efteråret 2013. Det betyder, at det næste valg afvikles i løbet af efteråret 2017. De nye stiftsråds funktionsperioder begynder den 1. november 2017. 
Læs mere her.