Stiftet
Stiftsråd
Stiftsrådet foråret 2014

Stiftsrådet styrker kirkelivet

Stiftsrådets fokus er kirkens liv og vækst. Handlekraften ligger i udvalgene, fokusområder og økonomien, stiftsbidraget. 

Det kan anvendes til aktiviteter på stiftsplan inden for kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provstier, inden for formidling af kristendom samt til udviklingsprojekter inden for f.eks. undervisning, diakoni, it, medier og kirkemusik. 
Stiftsrådet kan også på biskoppens opfordring rådgive biskoppen i aktuelle kirkelige sager i stiftet.


Nyt fra stiftsrådet:

Stiftsrådet tog første skridt mod ny vision

Siden stiftsrådets nuværende vision blev udarbejdet i 2012, har stiftet både fået ny biskop og et nyt stiftsråd. Verden har også flyttet sig en del. Derfor benyttede stiftsrådet forleden en budget-drøftelse til at tage en første dialog om en ny vision. … Læs mere

Hvor mange går i kirke juleaften?

Alle ved, at juleaften er en stor aften i kirken. Men hvor stor er den? Det kan man se, hvis man trækker en kirketælling for sit sogn på specifikke datoer. Langt de fleste sogne har tallene liggende på sogn.dk - langt de fleste sogne deltog nemlig i kirketællingen i perioden 30. november 2014 til 1. februar 2016. Det er oplagt at anvende disse tal i en foromtale f.eks. af denne juls gudstjenster. … Læs mere

"Ikke længere forbeholdt de få"

Religiøs mangfoldighed er ikke længere forbeholdt de få embeder – det er noget, som mange skal forholde sig til. Sådan lød det bl.a. på det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og provstiudvalgene. Det har til formål at sikre viden og remtræk mellem stiftsrådet og provstierne - og handlede i år om asyl og reformation.… Læs mere

Ny projektmedarbejder skal styrke asylområdet

Stiftsrådet er klar med en oversigt over, hvad der skal ske i 2017. Budgettet løber op i ca. 3 mio. kr. og inkluderer en reformationsmarkering og flere fokusområder ud over den almindelige drift af aktiviteter, udvalg og nye initiativer. Bl.a. satser stiftsrådet på yderligere at styrke kirkens møde med migranter og flygtninge.
Læs mere

Ekstraordinært møde i marts

14. marts er der budgetsamråd vedr. fællesfonden. Det er en høring og således ikke et forum, der træffer beslutninger. Efter høringen indstiller budgetfølgegruppen til ministeren, der træffer alle beslutninger. 8. marts mødes stiftsrådet for at drøfte budgetsamrådets dagsorden.  … Læs mere

Det store overblik

Der var både små procenter, store summer og stribevis af gode projekter på programmet, da stiftsrådet var samlet til sit  kvartårlige møde tirsdag den 23. februar. … Læs mere

Årsrapporter på stiftsrådsmøde

Via årsrapporterne får stiftsrådet overblik over, hvad der sker i stiftsudvalgene. Det giver både overblik over, hvad der sker i stiftet på en lang række områder, og hvad stiftsbidraget går til. Årsrapporterne er et af de store punkter på stiftsrådets møde i februar.… Læs mere

Fællesmøde 2015

Årets fællesmøde mellem stiftsråd, provstiudvalg og stiftsudvalgene blev afholdt den 30. september 2015.… Læs mere

Mindeord

Det er en stor sorg at erfare, at Niels Henrik Arendt er død.
Niels Henrik var meget optaget af at give folkekirken i Haderslev Stift de bedste vilkår for at udvikle sig. Han præsenterede og repræsenterede kristendommen i Haderslev Stift – han ønskede, at alle i folkekirken havde de bedste muligheder for at gøre det samme.… Læs mere

Vis flere