Reformationen 500 år
Regional kalender

Begivenhederne i denne kalender samler alle kendte aktiviteter i kirkerne i Haderslev Stift og Sydslesvig i 500-året for Reformationen. Begivenhederne er inddelt i provstier i listen til højre.  

01
sep

Fernisering af Jens Galschiøts skulptur "Fundamentalism"

Skulpturen opstilles som en del af Kulturnatten Vejle. Tages ned igen primo november 2017. Der er tale om en stor kunstinstallation, der sætter fokus på de tre monoteistiske religioner med 600 udvalgte skriftsteder fra Det Nye Testamente (kristendommen), Koranen (islam) og Toraen (jødedommen) - 200 fra hver og opdelt i de såkaldt lyse og såkaldt mørke citater. Målet med skulpturen er under titlen “Abrahams børn” at fremme dialog mellem mennesker. I tilknytning til opstillingen er der samtidig 10 skriftsøjler, der opstilles på forskellige institutioner: biblioteket, DGI-huset, Bryggen, Spinderihallerne, kunstmuseet, rådhuset m.v., samt i nogle af omegnsbyerne. Læs mere på www.luthervejle.dk

02
sep

Hva så, Luther?

Den tyske evangeliske kirkes Center for gudstjeneste og kirkemusik i Hildesheim har komponeret og sammensat 14 sange, der er blevet til en uhøjtidelig cabaret og folkelig koncert om Martin Luthers liv og tanker. Det er blevet oversat til dansk af digteren Holger Lissner og har fået titlen HVA SÅ LUTHER. Musikalsk spænder det vidt fra skillingsviser om Martin Luther og hans kone Katarina von Boas’ liv til rockmusik, fra renæssancemusik til popmusik, fra støjende protestsange til stille hymner om korsteologi og treenighed. Billetsalg.

06
sep

Ekko fra Reformationen

Hver onsdag i september kan man i kirkecaféen ved Skt. Nicolai Kirke få et indblik i nogle af Luthers hovedtanker Kirkecaféen begynder kl. 10 med fællessang, te, kaffe og rundstykker. Kl. 10.30 – 11.30 er der foredrag med efterfølgende samtale. Den 6. september: Luthers Katekismus v. Grete Wigh-Poulsen. Gratis adgang.

06
sep

Reformationsmarkering: De gudelige vækkelser og Brorsons salmer

Kirke på vej i Fredericia Provsti. Vi skal opleve træk af en ”omvendelsesgudstjeneste”, hvor vi vil blive klogere på det, som vækkelserne satte i gang i vort land. Vi skal bl.a. synge Hans Adolf Brorsons smukke, inderlige og billedrige salmer. Efter gudstjenesten, der ledes af Tine Schmidt Lorenzen, vil vi spise sammen i Erritsø Sognehus. Der rundes af med et foredrag kl. 19.30, der vil handle om myndige lægfolk, der tager ansvar og lader kirkeliv gro nedefra. Vi skal høre om de gudelige vækkelser som en folkelig drivkraft. Og stille spørgsmålet: Finder vi den i dag? Se her en præsentation af hele Kirken på vei-projektet

08
sep

Reformationens døgn

Der opstilles 95 døre, som kunstnere og børn i Vejle har dekoreret rundt om på byens torve. Sigurd Barrett optræder med "Luther på 60 minutter", der serveres Luther middag, kirkevandring og aftengudstjeneste. Tidligt lørdag morgen er der fælle kaffebord på gågaden, hvor alle kirkerne er fælle som at servere kaffe. På Rådhustovet er der åben paneldebat om "Hvad skal vi med kirken" - formand for kirkeudvalget Karen Klint, biskop Marianne Christiansen, repræsentanter fra den katolske kirke og frikirkerne deltager. Efter debatten opføres Gospelkoncert. Sideløbende er der på Kirketorvet en række arrangementer for unge arrangeret af ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt.

09
sep

Christian III og reformationens indførsel i Danmark

Sognepræst Christian de FIne Licht fortæller om Christian IIIs møde med reformationen på tudietur til Tyskland. Da han senere i 1536 indtog København med sine holstenske tropper, var det i høj grad hans fortjeneste at vi fik reformationen og at den forløb fredeligt. Tilmelding: på www.sanktnicolaikolding.dk eller på tlf. til kordegnen 75520247 Betaling: ved indgangen eller forud på konto 3409 4528101704 med angivelse af navn.

09
sep

Paneldebat på Reformationens Døgn: Hvad skal vi med kirken?

Reformationens Døgn i Vejle. Debat: Hvad skal vi med kirken? Panel med bl.a. biskop Marianne Christiansen, folketingsmedlem Karen Klint, Ib Bermann Schmidt,Baptistkirken,og Gregers Mærsk-Kristensen, katolskpræst i Haderslev. Læs mere om programmet her.

09
sep

Sognehøjskole - kirkehistorie i seks afsnit

I anledning af reformationsåret afholder Hørup menighedsråd og sognepræsten sognehøjskole seks lørdage: i januar, februar og marts - og i september, oktober og november. Emnet er træk af kirkens historie - fra oldkirken til i dag, så der kastes lys over den lutherske reformations baggrund og følgevirkninger. Hver gang vil der blive fortalt kirkehistorie med power-point- billedmateriale afbrudt af en god frokost og med tid til drøftelse over kaffen til slut. I september: Reformationen.Tilmelding af hensyn til maden.

09
sep

Bach-koncert i Nikolai Kirke

Organist Hedvig Dobias spiller Bach koncert og fortæller om reformationstidens store komponist Entre

11
sep

Dialogmøde - Hvorledes kan kunsten medvirke til at fremme religiøse dialog

I perioden den 1. september til 5. november opstilles Jens Galschiøts skulptur Fundamentalisme på Søndertorv i Vejle. I den periode gennemføres et dialogprojekt med bl.a. et dialogmøde med deltagelse af biskop Marianne Christiansen, overrabbiner Jair Melchior, Mufti Imran bin Munir samt kunstneren Jens Galschiøt.

13
sep

Ekko fra Reformationen

Hver onsdag i september kan man i kirkecaféen ved Skt. Nicolai Kirke få et indblik i nogle af Luthers hovedtanker Kirkecaféen begynder kl. 10 med fællessang, te, kaffe og rundstykker. Kl. 10.30 – 11.30 er der foredrag med efterfølgende samtale. Den 13. september: Luthers salmer og musik v. Martin Rønkilde. Gratis adgang

15
sep

Reformationens døre

Der opstilles 95 døre i gaderummet fra Nørretorv, Midtpunkt Vejle, Vestergade, Rådhustorvet, Kirketorvet og Søndertorv. Tanken er at spejle de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517. Nogle af dørene skal udsmykkes af lokale kunstnere, andre af skoleelever, f.eks. konfirmander, og også andre grupper kan få en dør til rådighed. Dørene tænkes anskaffet som genbrugsdøre, og produktionsskolen Sandagergaard laver stativer til opstilling.

19
sep

Intro-tur for nyansatte præster i Haderslev Stift

For tredje gang sender Haderslev Stift en gruppe nyansatte præster afsted på et koncentreret seminar i Wittenberg. Det sker som led i forberedelsen til reformationsjubilæet og for at stadfæste den nære forbindelse, der er mellem Haderslev Stift og Wittenberg. Bl.a. er det hensigten at bringe en dybere forståelse for og engagement i, hvad det vil sige at være luthersk-evangelisk kirke i dag, og at styrke forbindelsen mellem Wittenberg og Haderslev.

19
sep

Lutter hvad ... Luther hvem?

Hvem var Martin Luther? Hvad stod han for? Hvorfor blev det til så stort et brud i kirken med så lange konsekvenser? En præsentation af mennesket, munken og præsten Martin Luther og hans samtid - samt en oversigt over historiske begivenheder. Ved Dalbys sognepræst Jens Chr. Bach Iversen Gratis adgang

20
sep

Ekko fra Reformationen

Hver onsdag i september kan man i kirkecaféen ved Skt. Nicolai Kirke få et indblik i nogle af Luthers hovedtanker Kirkecaféen begynder kl. 10 med fællessang, te, kaffe og rundstykker. Kl. 10.30 – 11.30 er der foredrag med efterfølgende samtale. Den 20. september: Luthers forståelse af sakramenterne v. Benjamin T. König. Gratis adgang.


Vil du/I besøge reformationsbyen Haderslev?

Læs mere på to hjemmesider:

www.reformationen.nu
visithaderslev.dk

Meld et arrangement ind til kalenderen: