Reformationen 500 år
Regional kalender

Begivenhederne i denne kalender samler alle kendte aktiviteter i kirkerne i Haderslev Stift og Sydslesvig i 500-året for Reformationen. Begivenhederne er inddelt i provstier i listen til højre.  

06
sep

Reformationsmarkering: De gudelige vækkelser og Brorsons salmer

Kirke på vej i Fredericia Provsti. Vi skal opleve træk af en ”omvendelsesgudstjeneste”, hvor vi vil blive klogere på det, som vækkelserne satte i gang i vort land. Vi skal bl.a. synge Hans Adolf Brorsons smukke, inderlige og billedrige salmer. Efter gudstjenesten, der ledes af Tine Schmidt Lorenzen, vil vi spise sammen i Erritsø Sognehus. Der rundes af med et foredrag kl. 19.30, der vil handle om myndige lægfolk, der tager ansvar og lader kirkeliv gro nedefra. Vi skal høre om de gudelige vækkelser som en folkelig drivkraft. Og stille spørgsmålet: Finder vi den i dag? Se her en præsentation af hele Kirken på vei-projektet

06
sep

Syng dig gennem 500 år - reformationsjubilæum for sangglade

Optakt.Har du lyst til at fejre reformationsjubilæet med sang og musik? Så kom og syng salmerogmindre korstykker fra Reformationen og frem til i dag sammen med alle kirkekorene i Hedensted Kommune.Øve-aftener iJuelsminde, Barrit, Hedensted, Øster Snede, Uldum og Tørring, koncert i Løsning kirke lørdag den 30. september kl. 16.

07
sep

Teater-event: RE-formation - en sten fra hjertet

Luthers mission var at fjerne alle forstyrrende elementer fra kirken og dens ritualer for at gøre plads til, at den enkelte i menigheden kunne få en sand, personlig kontakt til Gud. Måske er det igen tid til at lege med rammerne for vores møde med det guddommelige? Med RE-FORMATION har Teatret Møllen og Kunstnerkollektivet Vontrapp sat rammerne for et kunstnerisk eksperiment, der skal munde ud i en teater-event i Haderslev Domkirke. Publikum inviteres med ind i et kunstnerisk ritual, som udfolder sig for, med og i den enkelte deltager. Det kommer til at handle om kærlighed og sammenhold - fællesnævnere for både teateroplevelsen og gudstjenesten. Læs mere her. Forestillinger i Haderslev Domkirke kl. 19.30 og 21.30 - opføres desuden i Roskilde Domkirke 12. oktober kl. 19.00 og 21.00. Læs her.

07
sep

Teater-event: RE-formation - en sten fra hjertet

Luthers mission var at fjerne alle forstyrrende elementer fra kirken og dens ritualer for at gøre plads til, at den enkelte i menigheden kunne få en sand, personlig kontakt til Gud. Måske er det igen tid til at lege med rammerne for vores møde med det guddommelige?Med RE-formationhar Teatret Møllen og Kunstnerkollektivet Vontrapp sat rammerne for et kunstnerisk eksperiment, der skal munde ud i en teater-event i Haderslev Domkirke. Publikum inviteres med ind i et kunstnerisk ritual, som udfolder sig for, med og i den enkelte deltager. Det kommer til at handle om kærlighed og sammenhold - fællesnævnere for både teateroplevelsen og gudstjenesten. Læs mere her.Forestillinger i Haderslev Domkirke kl. 19.30 og 21.30 - opføres desuden i Roskilde Domkirke 12. oktober kl. 19.00 og 21.00.Læs her.

08
sep

Reformationens døgn

Der opstilles 95 døre, som kunstnere og børn i Vejle har dekoreret rundt om på byens torve. Sigurd Barrett optræder med "Luther på 60 minutter", der serveres Luther-middag, brætspils-café, koncert med Anne Linnet, aftenkirkevandring og aftengudstjeneste. Tidligt lørdag morgen er der kaffebord på gågaden, hvor alle kirkerne er fælles om at servere kaffe. På Rådhustovet lørdag formiddag kl. 11: paneldebat, "Hvad skal vi med kirken" - formand for kirkeudvalget Karen Klint, biskop Marianne Christiansen, repræsentanter fra den katolske kirke og frikirkerne deltager. Efter debatten opføres Gospelkoncert. Sideløbende er der på Kirketorvet en række arrangementer for unge arrangeret af ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt. Se det samlede program her.

08
sep

Kirkekoncert: Hva så, Luther?

Cabaret-koncert i Sct. Marie Kirke, mens Kulturnatten fylder gader og scener i Sønderborg. ”Hva så, Luther?” fortæller i ord og toner om Luther og hans kloge kone, Katarina. Musikalsk spænder den fra rock, pop og støjende protestsange til renæssancemusik og stille hymner om korsteologi og treenighed. Læs mere her.

09
sep

Christian III og reformationens indførsel i Danmark

Sognepræst Christian de FIne Licht fortæller om Christian IIIs møde med reformationen på tudietur til Tyskland. Da han senere i 1536 indtog København med sine holstenske tropper, var det i høj grad hans fortjeneste at vi fik reformationen og at den forløb fredeligt. Tilmelding: på www.sanktnicolaikolding.dk eller på tlf. til kordegnen 75520247 Betaling: ved indgangen eller forud på konto 3409 4528101704 med angivelse af navn.

09
sep

Sognehøjskole - kirkehistorie i seks afsnit

I anledning af reformationsåret afholder Hørup menighedsråd og sognepræsten sognehøjskole seks lørdage: i januar, februar og marts - og i september, oktober og november. Emnet er træk af kirkens historie - fra oldkirken til i dag, så der kastes lys over den lutherske reformations baggrund og følgevirkninger. Hver gang vil der blive fortalt kirkehistorie med power-point- billedmateriale afbrudt af en god frokost og med tid til drøftelse over kaffen til slut. I september: Reformationen.Tilmelding af hensyn til maden.

09
sep

Paneldebat på Reformationens Døgn: Hvad skal vi med kirken?

Reformationens Døgn i Vejle. Debat: Hvad skal vi med kirken? Panel med bl.a. biskop Marianne Christiansen, folketingsmedlem Karen Klint, Ib Bermann Schmidt,Baptistkirken,og Gregers Mærsk-Kristensen, katolskpræst i Haderslev. Læs mere om programmet her.

09
sep

Bach-koncert i Nikolai Kirke

Organist Hedvig Dobias spiller Bach koncert og fortæller om reformationstidens store komponist. Entre. Læs her.

11
sep

Dialogmøde - Hvordan kan kunsten medvirke til at fremme religiøse dialog?

I perioden den 1. september til 6. november opstilles Jens Galschiøts skulptur Fundamentalisme på Søndertorv i Vejle. Kunst- og dialogprojektet Abrahams Børn af kunstneren Jens Galschiøt sætter fokus på de tre religioner jødedommen, kristendommen og islam, der alle har Abraham som fælles udgangspunkt. Hvordan forholder de tre religioner jødedommen, kristendommen og islam sig til dialogen mellem religionerne? Hør en rabbiner, en biskop, en imam og kunstneren debattere, hvordan det meget aktuelle kunstprojekt Abrahams Børn kan have indflydelse på dagens religionsdialog. Hvilke hensigter har kunstneren haft med sit værk “Fundamentalism”? Mød kunstneren Jens Galschiøt, overrabbiner Jair Melchior fra København, biskop Marianne Christiansen fra Haderslev Stift og en teologisk repræsentant for muslimerne. Facilitator Stefan Nüchel, Vejle Bibliotek. Deltagelse er gratis.

13
sep

Ekko fra Reformationen

Hver onsdag i september kan man i kirkecaféen ved Skt. Nicolai Kirke få et indblik i nogle af Luthers hovedtanker Kirkecaféen begynder kl. 10 med fællessang, te, kaffe og rundstykker. Kl. 10.30 – 11.30 er der foredrag med efterfølgende samtale. Den 13. september: Luthers salmer og musik v. Martin Rønkilde. Gratis adgang

15
sep

Reformationens døre

Der opstilles 95 døre i gaderummet fra Nørretorv, Midtpunkt Vejle, Vestergade, Rådhustorvet, Kirketorvet og Søndertorv. Tanken er at spejle de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517. Nogle af dørene skal udsmykkes af lokale kunstnere, andre af skoleelever, f.eks. konfirmander, og også andre grupper kan få en dør til rådighed. Dørene tænkes anskaffet som genbrugsdøre, og produktionsskolen Sandagergaard laver stativer til opstilling.

19
sep

Intro-tur for nyansatte præster i Haderslev Stift

For tredje gang sender Haderslev Stift en gruppe nyansatte præster afsted på et koncentreret seminar i Wittenberg. Det sker som led i forberedelsen til reformationsjubilæet og for at stadfæste den nære forbindelse, der er mellem Haderslev Stift og Wittenberg. Bl.a. er det hensigten at bringe en dybere forståelse for og engagement i, hvad det vil sige at være luthersk-evangelisk kirke i dag, og at styrke forbindelsen mellem Wittenberg og Haderslev.

19
sep

Lutter hvad ... Luther hvem?

Hvem var Martin Luther? Hvad stod han for? Hvorfor blev det til så stort et brud i kirken med så lange konsekvenser? En præsentation af mennesket, munken og præsten Martin Luther og hans samtid - samt en oversigt over historiske begivenheder. Ved Dalbys sognepræst Jens Chr. Bach Iversen Gratis adgang


Vil du/I besøge reformationsbyen Haderslev?

Læs mere på to hjemmesider:

www.reformationen.nu
visithaderslev.dk

Meld et arrangement ind til kalenderen: