Regional kalender
Vejle Provsti

Reformationsarrangementer i Vejle Provsti:

20
aug

Rockgudstjeneste med Die Herren

Udendørs rockgudstjeneste. Mølholm Kirke markerer Lutherjubilæet ved at gribe fat i det med sange og salmer. Luther brugte dem til at sætte det helt centrale i det med mennesker og Guds liv i spil. Sådan er det også med U2's sange. Med tekster og musik fortæller de om det helt store og svære og vidunderlige og underlige i det med at være menneske. Marked fra kl. 14.00.

01
sep

Abrahams Børn - kunst- og dialogprojekt

Kunst- og dialogprojekt v. kunstneren Jens Galschiøt. Projektet sætter fokus på de tre monoteistiske religioner jødedommen, kristendommen og islam, der alle har Abraham som fælles udgangspunkt. Skulpturen viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Bibelen og Koranen. Udstillingen og en lang række tilknyttede aktiviteter har til hensigt at skabe dialog, der skal bygge bro mellem de tre religioner og skabe en større kulturforståelse på tværs af de tre religioner. Arr.: Vejle Provsti. Læs mere her.

01
sep

Åbning af udstillingen "Abrahams Børn" - Fernisering af Jens Galschiøts skulptur "Fundamentalism"

Skulpturen opstilles som en del af Kulturnatten Vejle. Tages ned igen primo november 2017. Der er tale om en stor kunstinstallation, der sætter fokus på de tre monoteistiske religioner med 600 udvalgte skriftsteder fra Det Nye Testamente (kristendommen), Koranen (islam) og Toraen (jødedommen) - 200 fra hver og opdelt i de såkaldt lyse og såkaldt mørke citater. Målet med skulpturen er under titlen “Abrahams børn” at fremme dialog mellem mennesker. I tilknytning til opstillingen er der samtidig 10 skriftsøjler, der opstilles på forskellige institutioner: biblioteket, DGI-huset, Bryggen, Spinderihallerne, kunstmuseet, rådhuset m.v., samt i nogle af omegnsbyerne. Læs mere på www.luthervejle.dk

08
sep

Reformationens døgn

Der opstilles 95 døre, som kunstnere og børn i Vejle har dekoreret rundt om på byens torve. Sigurd Barrett optræder med "Luther på 60 minutter", der serveres Luther-middag, brætspils-café, koncert med Anne Linnet, aftenkirkevandring og aftengudstjeneste. Tidligt lørdag morgen er der kaffebord på gågaden, hvor alle kirkerne er fælles om at servere kaffe. På Rådhustovet lørdag formiddag kl. 11: paneldebat, "Hvad skal vi med kirken" - formand for kirkeudvalget Karen Klint, biskop Marianne Christiansen, repræsentanter fra den katolske kirke og frikirkerne deltager. Efter debatten opføres Gospelkoncert. Sideløbende er der på Kirketorvet en række arrangementer for unge arrangeret af ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt. Se det samlede program her.

09
sep

Paneldebat på Reformationens Døgn: Hvad skal vi med kirken?

Reformationens Døgn i Vejle. Debat: Hvad skal vi med kirken? Panel med bl.a. biskop Marianne Christiansen, folketingsmedlem Karen Klint, Ib Bermann Schmidt,Baptistkirken,og Gregers Mærsk-Kristensen, katolskpræst i Haderslev. Læs mere om programmet her.

11
sep

Dialogmøde - Hvordan kan kunsten medvirke til at fremme religiøse dialog?

I perioden den 1. september til 6. november opstilles Jens Galschiøts skulptur Fundamentalisme på Søndertorv i Vejle. Kunst- og dialogprojektet Abrahams Børn af kunstneren Jens Galschiøt sætter fokus på de tre religioner jødedommen, kristendommen og islam, der alle har Abraham som fælles udgangspunkt. Hvordan forholder de tre religioner jødedommen, kristendommen og islam sig til dialogen mellem religionerne? Hør en rabbiner, en biskop, en imam og kunstneren debattere, hvordan det meget aktuelle kunstprojekt Abrahams Børn kan have indflydelse på dagens religionsdialog. Hvilke hensigter har kunstneren haft med sit værk “Fundamentalism”? Mød kunstneren Jens Galschiøt, overrabbiner Jair Melchior fra København, biskop Marianne Christiansen fra Haderslev Stift og en teologisk repræsentant for muslimerne. Facilitator Stefan Nüchel, Vejle Bibliotek. Deltagelse er gratis.

15
sep

Reformationens døre

Der opstilles 95 døre i gaderummet fra Nørretorv, Midtpunkt Vejle, Vestergade, Rådhustorvet, Kirketorvet og Søndertorv. Tanken er at spejle de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517. Nogle af dørene skal udsmykkes af lokale kunstnere, andre af skoleelever, f.eks. konfirmander, og også andre grupper kan få en dør til rådighed. Dørene tænkes anskaffet som genbrugsdøre, og produktionsskolen Sandagergaard laver stativer til opstilling.

21
sep

Foredrag: Skal Reformationen virkelig fortsætte?

Foredrag om formiddagen v. biskop emer. Karsten Nissen, bl.a. om Reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund, og kl. 13 ved uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup, Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter – om ”Lutheranere i mange farver”. Læs mere her.

30
sep

Foredrag og sang om Luther

Biskop Marianne Christiansen fortæller om Luther som salmedigter og synger for på Luther-salmer. Læs mere her.

10
okt

Jellingegnens Seniorklub - foredrag om Luther

I 2017 er det 500 år siden, Reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Siden har Reformationen præget vores samfund og kirke grundlæggende. Der er god grund til at kaste et blik på sporene og se, hvor de førte hen, hvor vi står, og hvor sporene måske kan føre videre.

12
okt

Foredrag: Reformationens følger

Foredrag v. Henrik Jensen, RUC: Reformationen skabte det moderne Europa og efterlod et uudsletteligt mærke på historien. Men hvad var reformationen? Virkede den for fremskridt, frigørelse og modernitet? - Eller er det historiens fremmeste eksempel på religionens kapacitet til at inspirere uselvisk idealisme og velgørende social forandring? - Eller en fortælling om fanatisme og intolerance i troens navn, som burde være en advarsel for os? Handlede det overhovedet om religion? Eller bør vi se den som et historisk eksempel på åndelige motivationer, der bliver kynisk udnyttet for at legitimere økonomiske og politiske forandringer. Foredrag kl. 13 v. generalsekretær i De samvirkende menighedsplejer Kirsten Laursen: Hvad er baggrunden for, at den enkelte kristne, menigheden og samfundet stadig efter 500 år bliver motiveret og provokeret af Luthers tanker om næstekærligheden? Læs mere her.

16
okt

Reformationsspil: Katolsk eller luthersk?

En stormfuld efterårsaften i 1550 banker det på porten på Kalundborg Slot, hvor den afsatte Christian II fra 1549 har siddet som livstidsfange. Ind træder Peder Palladius, den første protestantiske biskop over Sjællands Stift, hvis ærinde det er at overbringe et frisk eksemplar af den netop færdiggjorte første komplette Bibel på dansk. Søster Anna, en ung kvinde fra det stadig katolske Maribo Kloster, er samtidig på besøg hos sin onkel, lensmanden på Kalundborg Slot, Knud Gyldenstierne, der i sin tid blev anklaget for medvirken til Dyvekes død (Chr. II’s elskerinde). Under onkelens korte bortrejse til hovedstaden er Anna imidlertid blevet sat til at ”se efter” og opvarte ekskongen. Reformationsspil af Sten Kaalø. Arr.: Vejleegnens Teaterforening. Billetsalget åbner 24. april kl. 9 på www.vejleegnensteaterforening.dkLæs ogsåmere her.

31
okt

Erfaringer fra udstillingen - Afslutningssamtale

Har kunstværket ”Abrahams børn”, samtalerne ved kunstværket, de tilknyttede dialogarrangementer og undervisningsmaterialet skabt mere viden og forståelse de tre monoteistiske religioner imellem? Under hele dialogprojektet har en religionssociolog fulgt aktiviteterne og gæsternes færden. Han vil fortælle om sine observationer set med en sociologs briller!

31
okt

Fælles klokkeringning fra alle stiftets kirker

Biskoppen opfordrer til et kvarters fælles aftenringning på samme tid, kl. 17.00-17.15, fra alle kirkeklokker i stiftet, i anledning af 500-året for Reformationen.

31
okt

Festgudstjeneste i anledning af Reformationens 500 år

Efter pinsens fælles nationale fejring af 500-året for Reformationen markerer alle stifter 500-året regionalt den 31. oktober – dagen for Luthers opslag på kirkedøren i Wittenberg. I Haderslev Stift har den fælles markering form som en stor festgudstjeneste, åben for alle, i Haderslev Domkirke tirsdag den 31. oktober. For de sogne, der fejrer 500-året ”hjemme” søndag den 29. eller tirsdag den 31. oktober, lægges der forslag til fælles liturgi ud på Haderslev Stifts hjemmeside.

Vis flere