Regional kalender
Sydslesvig

Reformationsarrangementer i Sydslesvig:

01
jul

Udstilling: Luther og jøderne

Die Ausstellung “Ertragen können wir sit nicht - Martin Luther und die Juden” will informieren und zu einer umfassenden Auseinandersetzung anregen. Das Reformationsjubiläum kann auf diese Weise einen Lernprozess Befördern, der für das Zusammenleben in einer globalisierten Welt unverzichtbar ist. “Denn wir sind Menschen von gott dem Allmächtigen auf der Erden zu wohnen geschaffen, bei euch und mit euch zu wohnen und zu handeln.” Fra 1. juli til 22. oktober, dernæst flytter udstillingen til Løgumkloster Kirke.

10
jul

Luther og musikken

Martin Luther var meget glad for musik og sang og spillede på lut. Derfor vidste han også, at sang var et godt middel til at delagtiggøre kirkegængerne i gudstjenesten. Fra første færd blev menighedssangen derfor bærende i den nye måde at fejre gudstjeneste på. Luther skrev selv ca. 40 salmer, nogle på basis af ældre kristelige sange, andre for at forklare Reformationens budskab og den nye lære. Samtidig opfordrede han andre til at skrive salmer og satte på den måde fart i den salmetradition, som vi stadig lever i. Koncert og foredrag ved helligåndskirkens kor, dirigeret af organist Stephan Krueger, og pastor Ea Dal, Sct. Hans, Flensborg.

13
jul

Luther og musikken - sangaften

Martin Luther var meget glad for musik og sang og spillede på lut. Derfor vidste han også, at sang var et godt middel til at delagtiggøre kirkegængerne i gudstjenesten. Fra første færd blev menighedssangen derfor bærende i den nye måde at fejre gudstjeneste på. Sangaftenen i forbindelse med Nordkirchen-Schiff i Sønderborg Havn. Deltagere: Helligåndskirkens kor, dirigeret af organist Stephan Krueger, og pastor Ea Dal, Sct. Hans, Flensborg.

17
jul

Luther og musikken

Martin Luther var meget glad for musik og sang og spillede på lut. Derfor vidste han også, at sang var et godt middel til at delagtiggøre kirkegængerne i gudstjenesten. Fra første færd blev menighedssangen derfor bærende i den nye måde at fejre gudstjeneste på. Luther skrev selv ca. 40 salmer, nogle på basis af ældre kristelige sange, andre for at forklare Reformationens budskab og den nye lære. Samtidig opfordrede han andre til at skrive salmer og satte på den måde fart i den salmetradition, som vi stadig lever i. Koncert og foredrag ved helligåndskirkens kor, dirigeret af organist Stephan Krueger, og pastor Ea Dal, Sct. Hans, Flensborg.

21
sep

Omkring bordet. Nadveren

Lutheranere og katolikker kan ikke deltage i nadveren sammen, men for Luther selv var den mest dramatiske uenighed faktisk med de reformerte (Zwingli og Calvin), som så nadveren som et mindemåltid. Bordfællesskabet med Jesus Kristus skiller vandene. Vil det mon nogensinde kunne forandre sig? Foredrag v. pastor Preben K. Mogensen, Flensborg.

25
sep

Ugekursus på Jaruplund Højskole, Hanved

I anledning af reformationsjubilæet inviterer Dansk Kirke i Sydslesvig og Jaruplund Højskole til ugekursus om Reformationen, bl.a. med "Luthers Käthe", en monolog af Simone Isabel Nørgaard med skuespilleren Merete Arnstrøm. Teaterstykket finder sted mandag den 25. september på Jaruplund Højskole. Entré: 14€ eller 100 kr. Pris som dagskursist de øvrige dage (foredrag inkl. alle måltider): 40 € pr. dag eller kr. 300.

26
sep

Luther og Grundtvig

Der er næppe nogen, der siden Ansgar har betydet mere for dansk kirkeliv end Grundtvig og Luther. Foredrag ved provstViggo Jacobsen.

27
sep

Til bords med Luther

Hver aften sad 30-40 mennesker bænket og enten talte med eller lyttede til reformatoren. Undervejs skrev de studerende Luthers ord ned, og der var en del! De er siden blevet samlet og kendt som Luthers bordtaler. Vi kender derfor en del til Luthers ord og tanker. Emnerne var mange og tæller bla. ægteskab, børn, undervisning, krig, død, staten og kirken. Det er interessant at se, hvor mange af Luthers tanker der ligger til grund for den måde, vi tænker på i dag. Præst ved Helligåndskirken i Flensborg Jacob Ørsted fortæller.

27
sep

Foredrag: Retfærdiggørelsen

Sognepræst Mads Mønsted fortæller om, hvad det lutherske "retfærdiggørelse af tro" betyder. For Luther stod eller faldt kirken med dette.

29
sep

Udstilling: Luther og jøderne

Die Ausstellung “Ertragen können wir sit nicht - Martin Luther und die Juden” will informieren und zu einer umfassenden Auseinandersetzung anregen. Das Reformationsjubiläum kann auf diese Weise einen Lernprozess Befördern, der für das Zusammenleben in einer globalisierten Welt unverzichtbar ist. “Denn wir sind Menschen von gott dem Allmächtigen auf der Erden zu wohnen geschaffen, bei euch und mit euch zu wohnen und zu handeln.”

03
okt

Luther, Hitler og jøderne

Var Luther antisemit? Det er der solidt grundlag for at mene, men er det rimeligt at vurdere Luthers syn på jøderne ud fra et nutidigt syn på, hvad der er rigtigt og forkert? Luther blev også brugt til at legitimere det nazistiske regimes behandling af jøderne - en vigtig dimension i debatten om Luthers syd på jøderne. Foredrag v. ph.d. Mogens Rostgaard Nissen. Parallelt med, at udstillingen om Luther og jøderne er i Løgumkloster.

10
okt

Phillipp Melanchthon - Luthers uundværlige hjælper

Sognepræst Ea Dal, Flensborg, fortæller efter aftensangom Melanchthon, hvis hovedindsats kom til at gælde pædagogikken i skoler og på universiteter i de lutherske lande. Den var vigtig, fordi en af Reformationens hovedtanker var, at alle burde have så meget uddannelse, at de selv kunne læse og tænke over Bibelen.

26
okt

Luther og billedkunsten

I dag oplever vi altertavler og anden billedudsmykning i vore kirker som en illustration af Bibelens og præstens budskab fra prædikestolen. Dette syn på billedets funktion har rod i Luthers opfattelse af billedets rolle. Foredrag ved kunsthistoriker Grethe Bay efter aftensang i kirken.

29
okt

Reformations-festgudstjeneste for hele Sydslesvig

Biskop Marianne Christiansen prædiker.

02
nov

Når 2017 rinder ud: Til højbords med Reformationen

Et musikalsk foredrag. Musik, fortælling og et historisk taffel fortæller om bordets glæder og funktion i tiden omkring Reformationen. Kulissen er et veldækket højbord, der afspejler tidens traditioner i forhold til stand, tro, politik og hygiejne - emner, som også trækker spor frem til i dag. Entré: 8 € inkl. let traktement. Tilmelding til biblioteket af hensyn til maden senest 19. oktober.

Vis flere