Regional kalender
Haderslev Domprovsti

Reformationsarrangementer i Haderslev Domprovsti:

08
apr

Udstilling: Tro! - Reformationen i Sønderjylland

En udstilling om Reformationen med hovedvægten lagt på begivenhederne i Haderslev og Tørning len samt Sønderjylland fra 1525. Kl. 10-16. Fortællingen om begivenhederne er bl.a. baseret på en række centrale dokumenter og bøger udlånt til udstillingen af Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet. I to rekonstruerede kirkerum kan man opleve den store forskel, der var på en dansk kirke, da den var katolsk, og efter den var blevet evangelisk-luthersk. Desuden vil der være mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de centrale trosspørgsmål, som mennesker måtte tage stilling til – dengang som nu. Udstillingen viser, hvordan reformationen over ganske få år medførte ganske konkrete og store ændringer indenfor religion og kirke, men også talrige ændringer, der fik indflydelse på det enkelte menneske helt ind i deres dagligdag dengang – og i dag. Yderligere information: Der udarbejdes undervisningsaktiviteter og foredrag til udstillingen. Se museets hjemmeside, og se åbningstiderne her.

22
aug

Reformation - Jazz - Gudstjeneste

Luthers teser og løsrivelsen fra paven i Rom blev starten på dannelsen af den protestantiske kirke og oversættelsen af gudstjenesten til vores eget sprog. Haderslev Domprovsti udfordrer menigheder og præster i provstiet til at nytænke gudstjenesten igen. Hvis ikke gudstjenesten bevæger sig og provokerer, trænger vi måske til en ny reformation? Projektet ruller gennem provstiet fra januar til november. Der vil blive gudstjenester i Gl. Haderslev, Maugstrup, Hammelev, Gram, Moltrup, Aarø, Fjelstrup, Åstrup, Bevtoft, Hoptrup, Jegerup og Halk kirker. Læs mere her. Det til lejligheden sammensatte projekt medbringer egne musikere, der har stor erfaring med rytmiske og jazz-inspirerede gudstjenester, og som på forskellig vis samarbejder med kirkernes egne organister og kor. Musiker: Michael Olsen. Sanger: Anne Mette Meyer. Efter gudstjenesten inviteres der i alle deltagende kirker til kirkekaffe og samtale om gudstjenesten.

02
sep

Hva så, Luther?

Den tyske evangeliske kirkes Center for gudstjeneste og kirkemusik i Hildesheim har komponeret og sammensat 14 sange, der er blevet til en uhøjtidelig cabaret og folkelig koncert om Martin Luthers liv og tanker. Det er blevet oversat til dansk af digteren Holger Lissner og har fået titlen "Hva så Luther". Musikalsk spænder det fra skillingsviser om Martin Luther og hans kone Katarina von Boras liv til rockmusik, fra renæssancemusik til popmusik, fra støjende protestsange til stille hymner om korsteologi og treenighed. Billetsalg på www.billetten.dog ved døren.

07
sep

Teater-event: RE-formation - en sten fra hjertet

Luthers mission var at fjerne alle forstyrrende elementer fra kirken og dens ritualer for at gøre plads til, at den enkelte i menigheden kunne få en sand, personlig kontakt til Gud. Måske er det igen tid til at lege med rammerne for vores møde med det guddommelige? Med RE-FORMATION har Teatret Møllen og Kunstnerkollektivet Vontrapp sat rammerne for et kunstnerisk eksperiment, der skal munde ud i en teater-event i Haderslev Domkirke. Publikum inviteres med ind i et kunstnerisk ritual, som udfolder sig for, med og i den enkelte deltager. Det kommer til at handle om kærlighed og sammenhold - fællesnævnere for både teateroplevelsen og gudstjenesten. Læs mere her. Forestillinger i Haderslev Domkirke kl. 19.30 og 21.30 - opføres desuden i Roskilde Domkirke 12. oktober kl. 19.00 og 21.00. Læs her.

07
sep

Teater-event: RE-formation - en sten fra hjertet

Luthers mission var at fjerne alle forstyrrende elementer fra kirken og dens ritualer for at gøre plads til, at den enkelte i menigheden kunne få en sand, personlig kontakt til Gud. Måske er det igen tid til at lege med rammerne for vores møde med det guddommelige?Med RE-formationhar Teatret Møllen og Kunstnerkollektivet Vontrapp sat rammerne for et kunstnerisk eksperiment, der skal munde ud i en teater-event i Haderslev Domkirke. Publikum inviteres med ind i et kunstnerisk ritual, som udfolder sig for, med og i den enkelte deltager. Det kommer til at handle om kærlighed og sammenhold - fællesnævnere for både teateroplevelsen og gudstjenesten. Læs mere her.Forestillinger i Haderslev Domkirke kl. 19.30 og 21.30 - opføres desuden i Roskilde Domkirke 12. oktober kl. 19.00 og 21.00.Læs her.

20
sep

Foredrag: Luthers 95 teser

Reformationen begyndte med at munken Martin Luther inviterede den katolske kirke til en teologisk diskussion ved at slå 95 teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg. Følgerne heraf blev Reformationen. Foredrag ved sognepræst Eva Holm Riis, Vojens.

24
sep

Reformation - Jazz - Gudstjeneste

Luthers teser og løsrivelsen fra paven i Rom blev starten på dannelsen af den protestantiske kirke og oversættelsen af gudstjenesten til vores eget sprog. Haderslev Domprovsti udfordrer menigheder og præster i provstiet til at nytænke gudstjenesten igen. Hvis ikke gudstjenesten bevæger sig og provokerer, trænger vi måske til en ny reformation? Projektet ruller gennem provstiet fra januar til november. Der vil blive gudstjenester i Gl. Haderslev, Maugstrup, Hammelev, Gram, Moltrup, Aarø, Fjelstrup, Åstrup, Bevtoft, Hoptrup, Jegerup og Halk kirker. Læs mere her. Det til lejligheden sammensatte projekt medbringer egne musikere, der har stor erfaring med rytmiske og jazz-inspirerede gudstjenester, og som på forskellig vis samarbejder med kirkernes egne organister og kor. Musiker: Michael Olsen. Sanger: Anne Mette Meyer. Efter gudstjenesten inviteres der i alle deltagende kirker til kirkekaffe og samtale om gudstjenesten.

25
sep

Filmaften om Luther

Sogn&Film med det historiske drama ”Luther” om Martin Luthers liv. Tag kaffekurven med til en god filmoplevelse og en snak om Reformationen.

30
sep

Korstævne - Lutherrosen

Folkekirkens Ungdomskor fejrer reformationsjubilæet ved at samle børne- og ungdomskor til en række store korsstævner i landets domkirker – i Haderslev lørdag den 30. september. Stævnerne slutter med en festlig koncert, hvortil der er gratis adgang. Kom og oplev korene og syng med på de nye salmer fra Lutherrosen. Projektet er støttet af Statens Kunstfond og folketingets pulje til markering af 500-året for reformationen. Stævnerne er arrangeret i samarbejde med de lokale stiftskredse.

01
okt

Reformation - Jazz - Gudstjeneste

Luthers teser og løsrivelsen fra paven i Rom blev starten på dannelsen af den protestantiske kirke og oversættelsen af gudstjenesten til vores eget sprog. Haderslev Domprovsti udfordrer menigheder og præster i provstiet til at nytænke gudstjenesten igen. Hvis ikke gudstjenesten bevæger sig og provokerer, trænger vi måske til en ny reformation? Projektet ruller gennem provstiet fra januar til november. Der vil blive gudstjenester i Gl. Haderslev, Maugstrup, Hammelev, Gram, Moltrup, Aarø, Fjelstrup, Åstrup, Bevtoft, Hoptrup, Jegerup og Halk kirker. Læs mere her. Det til lejligheden sammensatte projekt medbringer egne musikere, der har stor erfaring med rytmiske og jazz-inspirerede gudstjenester, og som på forskellig vis samarbejder med kirkernes egne organister og kor. Musiker: Michael Olsen. Sanger: Anne Mette Meyer. Efter gudstjenesten inviteres der i alle deltagende kirker til kirkekaffe og samtale om gudstjenesten.

03
okt

Finale, historiequiz for 6. årgang i skolerne i Haderslev Kommune

Historiequizzen er en dyst på viden om Haderslevs historie, åben for alle i 6. årgang i Haderslev Kommune. Spørgsmål om Reformationen, Genforeningen, Kleinbanen m.fl. Tilmelding sker ved senest 31. august at indsende kreative besvarelse på de otte spørgsmål i vedhæftede fil. Finale 3. oktober med historisk dyst: Se, lyt, husk, kampråb, hvad kom først m.v. Læs mere om tilmelding m.v. her.

08
okt

Festgudstjeneste og plantning af Luther-lind

Festgudstjeneste og plantning af lind på Vojens Kirkegård. Marianne Christiansen vil forestå gudstjenesten. Efterfølgende sammenkomst på sognegården, åbent for alle.

26
okt

Seminar om Reformationens indflydelse på dannelse og uddannelse

Seminar 26. oktober om Reformationens betydning for dannelse og uddannelse. Deltagere: Biskop Marianne Christiansen, prorektor Alexander von Oettingen, lektor Lakshmi Sigurdsson, professor Ove Korsgaard og højskolelærer Christian Hjortkjær. Arr.: Haderslev Stift v. sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen og lektor Hans Krab Koed. Seminar og foredrag er gratis, maden betales ved tilmelding - tilmelding her senest 7. oktober. Hent programmet her.

26
okt

Teater: Martin Luther - død eller levende

Forsøgsscenen i Haderslev opfører præst og forfatter Sten Kaaløs teaterstykke "Martin Luther - død eller levende". Læs på Sdr. Starup Kirkes hjemmeside.

29
okt

Reformation - Jazz - Gudstjeneste

Luthers teser og løsrivelsen fra paven i Rom blev starten på dannelsen af den protestantiske kirke og oversættelsen af gudstjenesten til vores eget sprog. Haderslev Domprovsti udfordrer menigheder og præster i provstiet til at nytænke gudstjenesten igen. Hvis ikke gudstjenesten bevæger sig og provokerer, trænger vi måske til en ny reformation? Projektet ruller gennem provstiet fra januar til november. Der vil blive gudstjenester i Gl. Haderslev, Maugstrup, Hammelev, Gram, Moltrup, Aarø, Fjelstrup, Åstrup, Bevtoft, Hoptrup, Jegerup og Halk kirker. Læs mere her. Det til lejligheden sammensatte projekt medbringer egne musikere, der har stor erfaring med rytmiske og jazz-inspirerede gudstjenester, og som på forskellig vis samarbejder med kirkernes egne organister og kor. Musiker: Michael Olsen. Sanger: Anne Mette Meyer. Efter gudstjenesten inviteres der i alle deltagende kirker til kirkekaffe og samtale om gudstjenesten.

Vis flere