Reformationen 500 år
Regional kalender

Begivenhederne i denne kalender samler alle kendte aktiviteter i kirkerne i Haderslev Stift og Sydslesvig i 500-året for Reformationen. Begivenhederne er inddelt i provstier i listen til højre.  

Regional kalender:

24
feb

Temakursus: Menighedspleje i lyset af Luther

Samfundsrelevant diakoni med rødder i traditionen. Kurset giver indblik i, hvorfor kirkens sociale rolle i det offentlige rum her i landet er, som den er, hvordan Luther kan inspirere diakonien, og hvordan hans tanker præger menighedernes sociale arbejde i dag. Kursusdag arrangeret af Samvirkende menighedsplejer. Læs her mere om kurset og om tilmelding og betaling.

25
feb

Sognehøjskole - kirkehistorie i seks afsnit

I anledning af reformationsåret afholder Hørup menighedsråd og sognepræsten sognehøjskole seks lørdage: i januar, februar og marts - og i september, oktober og november. Emnet er træk af kirkens historie - fra oldkirken til i dag, så der kastes lys over den lutherske reformations baggrund og følgevirkninger. Hver gang vil der blive fortalt kirkehistorie med power-point- billedmateriale afbrudt af en god frokost og med tid til drøftelse over kaffen til slut. I februar: Pavekirke, Islam, kristenhedens forsvarere: Det frankiske og det tysk-romerske kejserdømme.Tilmelding af hensyn til maden.

25
feb

Katharina Luther. Munkens brud

Teaterforestillingen ”Katharina Luther. Munkens brud” med Tine K. Skau og Anette Jahn. I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at deres fire børn kan blive sammen med deres mor - men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke beholder sine børn.

25
feb

Katharina Luther - Munkens brud - teaterforestilling

m/ TRIOfabula (Tine K. Skau) & Måle Fortælleteater (Anette Jahn) I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at deres fire børn kan blive sammen med deres mor - men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke beholder sine børn. Forestillingen bliver hendes forsvarstale over for publikum, hvor hun fortæller sin livshistorie. Vi er med hende, da hun som 4-årig mister sin mor og bliver sat i kloster af faren. Vi er med hende i klosteret, hvor hun vokser op i tavshed og som det eneste barn. Vi følger hende som novice, og da hun afgiver sit nonneløfte som 16-årig. Videre, da hun i al hemmelighed læser i en bog skrevet af den munk, som hele verden hvisker om. Hvad skriver Luther, som får hende til at overtale otte andre nonner til at flygte fra klosteret en påskemorgen? Hvordan bliver hun som bortløben nonne til Luthers kone? Og hvordan er det at være gift med den store reformator? Forestillingen viser reformationens konsekvenser for en konkret kvindes liv - samtidig hører vi om Luthers reformerende tanker og handlekraft.

26
feb

Fastelavnsgudstjeneste med "Katharina Luther" og tøndeslagning

Familiegudstjeneste med fortælle- og musikteater om Katharina Luther, skrevet af Anette Jahn og Tine Skau. For børn, barnlige sjæle og interesserede, der gerne vil have en anderledes vinkel på reformationsjubilæet.

27
feb

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur 


Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? 
Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? 
Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole? Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? 
Hvordan blev dansk vores fælles sprog? Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur. I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i hver måned fra januar til oktober. 27. februar kl. 16.30: Sognepræst i Bjolderup og Uge, Allan Helmer Madsen, om Reformationen og individet: ”Hvorfor er vi så enestående”

27
feb

Luther-kabaret "Hva så Luther"

I et folkeligt sprog og med et glimt i øjet bliver vi ført gennem Luthers liv og tanker. Kabareten handler m de mest centrale temaer i Luthers teologi ig musikalsk rækker sangene fra renaissancemusik og melodier og melodier fra Luthers egen tid til nutidig rock og pop. Betty og Peter Arendt med Lutherbandet. Entre: kr. 100,-

27
feb

Provsti-teologi for lægfolk: Worms og Reformationens venstrefløj

Luther-studiekreds for hele Hedensted Provsti. I løbet af seks aftner fortælles om Martin Luther, hans liv og virke – og virkning i dag. Tidligere sognepræst i Nordborg Preben Holm vil vise, hvorfor Luther udvirkede afgørende ændringer af forholdene i vort samfund – ikke bare på det religiøse område. Forhold, som vi i dag opfatter som selvfølgelige, skyldes faktisk Luther og hans virke.

28
feb

Luther-musical

Der opføres musicalen "Hvad´ så Luther?

01
mar

Luther-kabaret: Hva' så Luther?

Gennem 12 sange med tekster af Holger Lissner fortælles historien om Luthers liv og virke på en farverig måde. Luther-bandet består af Betty Arendt, sang, Peter Arendt, orgel, Søren Andresen, klaver, Anders Pedersen, slagtøj, Per Vibskov, bas, og Christian Arendt, guitar.

05
mar

Grænsesognenes Vintermøde i Burkal Kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus

Kl 14.00: Gudstjeneste ved Biskop Marianne Christiansen. Kl 15.15: Fælles kaffebord i St. Jyndevad forsamlingshus. Derefter taler biskop emeritus Karsten Nissen fra Aabenraa over emnet:Skal Reformationen virkelig fortsætte? Martin Luther og hans betydning for os i dag.Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år forandrede kirke og samfund i en stor del af Europa. I foredraget vil Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund.

06
mar

Provsti-teologi for lægfolk: Kampen mod sværmerne og bondekrigen

Luther-studiekreds for hele Hedensted Provsti. I løbet af seks aftner fortælles om Martin Luther, hans liv og virke – og virkning i dag. Tidligere sognepræst i Nordborg Preben Holm vil vise, hvorfor Luther udvirkede afgørende ændringer af forholdene i vort samfund – ikke bare på det religiøse område. Forhold, som vi i dag opfatter som selvfølgelige, skyldes faktisk Luther og hans virke.

07
mar

Fyraftensang

Der synges "Luther-rosen"

07
mar

Martin Luther - Studiekreds

I 1517 slog Martin Luther ifølge overleveringen sine teser mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg. Derved begyndte den samfundsomvæltende og samfundsfornyende bevægelse, vi kalder for reformationen. Et nyt menneskesyn og nye måder at se på samfundets institutioner dukkede op, og tanken om, at mennesket var et individ, der kunne tage ansvar uafhængig af andre autoriteter – også tage ansvar for sin tro – spirede ligeledes frem”. Sådan skriver Thomas Reinholdt Rasmussen i efterskriftet til den nye oversættelse af Martin Luthers lille katekismus. I foråret holder vi en studiekreds om Martin Luther. Luthers virkning er omfattende, men som det jo gælder for alle de ideer, der har formet vores verden, er den også meget indirekte og meget skjult i den måde, som vi tænker om os selv og om vores tilværelse på. I studiekredsen vil vi se nærmere på Luthers tanker og på deres mulige betydning for os i dag. Som udgangspunkt for studiekredsen anvender vi bogen ’Frihed. Martin Luther i kortform’ (af Niels Henrik Arendt). Max. deltagerantal er 20 personer, og man bedes tilmelde sig ved at sende en e-mail til hvjo@km.dk. Tilmeldingsfristen er 10. februar.

07
mar

Filmaften om Luther

Filmaften: Joseph Fiennes film om Luther

Vis flere