Reformationen 500 år
Regional kalender

Begivenhederne i denne kalender samler alle kendte aktiviteter i kirkerne i Haderslev Stift og Sydslesvig i 500-året for Reformationen. Begivenhederne er inddelt i provstier i listen til højre.  

Regional kalender:

25
mar

Historiske Dage

Lørdag og søndag 25.- 26. marts kl. 9-18.Historiske dage i København. Museet i Haderslevdeltager med debatforedrag om Reformationen ved overinspektør Lennart S. Madsen og flinthugning ved museumsinspektør Klaus Hirch. Se tidspunkter i programmet på www.historiske-dage.dk

25
mar

Sognehøjskole - kirkehistorie i seks afsnit

I anledning af reformationsåret afholder Hørup menighedsråd og sognepræsten sognehøjskole seks lørdage: i januar, februar og marts - og i september, oktober og november. Emnet er træk af kirkens historie - fra oldkirken til i dag, så der kastes lys over den lutherske reformations baggrund og følgevirkninger. Hver gang vil der blive fortalt kirkehistorie med power-point- billedmateriale afbrudt af en god frokost og med tid til drøftelse over kaffen til slut. I marts: Korstogene og stridighederne mellem pave og kejser: Pavekirken i forfald.Tilmelding af hensyn til maden.

27
mar

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur

Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? 
Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? 
Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole? Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? 
Hvordan blev dansk vores fælles sprog? Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur. I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i hver måned fra januar til oktober. 27. marts kl. 18 er detv. sognepræst i Løjt Anette Jensen: Luthers PR-medarbejder Lucas Cranachs betydning for Reformationens udbredelse

27
mar

Provsti-teologi for lægfolk: Nyordningerne af samfund og kirke

Luther-studiekreds for hele Hedensted Provsti. I løbet af seks aftner fortælles om Martin Luther, hans liv og virke – og virkning i dag. Tidligere sognepræst i Nordborg Preben Holm vil vise, hvorfor Luther udvirkede afgørende ændringer af forholdene i vort samfund – ikke bare på det religiøse område. Forhold, som vi i dag opfatter som selvfølgelige, skyldes faktisk Luther og hans virke.

28
mar

"Reformationen i 2017 - foredrag og debat om arv og udvikling" Tema: "Demokrati og velfærd"

Reformationen i 2017 – foredrag og debat om arv og udvikling” Aftenens tema er "Demokrati og velfærd" Sognepræst Annette Wiuf Christensen indleder med reformatorernes visioner på dette felt. Tidligere medlem af byrådet og kulturudvalgsformand, H.C. Jensen, udfolder, hvad han mener, vi har bevaret eller udviklet på dette område de sidste 500 år. Herefter sættes debatten igang. Der sluttes af med en øl eller sodavand omkring kl. 19.00. Gratis adgang

28
mar

Filmen "Luther"

Fremvisning af den engelsk-tyske Luther-film fra 2003 "Luther" Gratis adgang

29
mar

Luthers kamp- og protestsalmer

Vi tager hul på 500-års jubilæet for Reformationen i 1517 med en salmesangsaften. Det er der en god mening i. Danskernes helligskrift nummer ét er nemlig salmebogen. Den lutherske tro blev mere sunget end prædiket ind i det danske folk, især takket være reformatoren Martin Luthers egne salmer. Det var ikke, hvad han selv havde tænkt sig. Han gik i 1517 kun til kamp mod pavekirkens umoralske og indbringende afladshandel, hvor paven bildte folk ind, at de kunne slippe gennem skærsilden ved at købe afladsbreve. Men Luthers ene skridt tog det andet med sig. Resultatet blev en anderledes kirke med en anderledes gudstjeneste, hvor menighedssang afløste munkesang. For at overdøve den gregorianske munkesang behøvedes der stærke salmer. På tidens melodier, så ikke kun den kirkelige elite, men hele folket kunne synge med. De nye salmer sejrede tit, fordi de larmede mest. Og Luther viste sig, sikkert til sin egen store overraskelse, at være en fremragende salmedigter, der kunne skrive stærke og vedkommende salmer, tit med en polemisk brod mod det, der truede den unge lutherske kirke, hvad enten det var pavekirken eller udskejende kirkelige oprørere eller tyrkerne, der truede med at løbe hele det kristne Europa over ende. Jens Lyster, teologisk æresdoktor og tidl. sognepræst, er aftenensguide gennemdette fortælle- og fællessangsarrangement eller slet og ret en salmesangsaften. I kaffepausen kan deltagerne se en lille udstilling om skillingsviser, fordi Jens Lyster i sit foredrag vil fremhæve skillingsvisernes betydning for Luthers salmer.

29
mar

Studiekreds om Luther og Reformationen

Reformationens betydning for samfundsudviklingen i de protestantiske lande Samfundsudvikling og sprog. Adskillelse af den religiøse og den politiske magt. Frihed og samvittighed.

29
mar

Pave, konge, munk og bonde. Om reformationen i Nordeuropa

I 1517 hamrede en munk en plakat op på kirkedøren i Wittenberg. Ikke siden Jesu korsfæstelse har fire søm gjort så stor en forskel for verdenshistorien. På plakaten var skrevet 95 teser, der skulle have været diskuteret til en offentlig forelæsning, men som i stedet medførte ødelæggende krige, samfundsomvæltninger og dannelse af et nyt, stort kirkesamfund; den lutherske kirke. Sognepræst Gerda Neergaard Jessen giver sit bud på, hvorfor det var nødvendigt for Martin Luther at reformere kirken. Hvad har det med den eneste borgerkrig i Danmark at gøre? Ved du hvad den vigtigste opfindelse nogensinde er? Og hvad den har med Reformationen at gøre? Og endelig: Hvordan præger Reformationen din hverdag?

29
mar

Luther-filmen

Filmen om Luther skildrer hans liv, kamp for at finde en nådig Gud, hans modstand mod kirkens handel med afladsbreve og hans oversættelse af Bibelen til folkets sprog. Hans tanker førte både til Reformationen og til vores folkekirke. Tilmelding til kettingsogn@hotmail.com eller sognepræsten. Læs også påsognets hjemmeside.

30
mar

Omkring bordet. Nadveren

Lutheranere og katolikker kan ikke deltage i nadveren sammen, men for Luther selv var den mest dramatiske uenighed faktisk med de reformerte (Zwingli og Calvin), som så nadveren som et mindemåltid. Bordfællesskabet med Jesus Kristus skiller vandene. Vil det mon nogensinde kunne forandre sig? Efter aftensang foredrag v. pastor Preben K. Mogensen, Flensborg.

30
mar

Hvorfor er vi så rige og lykkelige?

Reformationen var meget andet end teologi. Det var også sociale konflikter, bondeoprør og nationale interesser. De moderne samfund er et konkurrencesamfund. Det drejer sig både for landene og de enkelte borgere om at være effektive og konkurrencedygtige. Men hvad så med de svage; enken, de fremmede og de faderløse? I samfundsdebatten har ”det effektive” altid kæmpet med ”det gode og næstekærlige”. Vi bør tage os af de svage, men på den anden side skal der også være incitamenter til at strenge sig an. Danmark og de andre nordiske lande har klaret sig godt på begge fronter. Om det skyldes en luthersk arbejdsmoral og en næstekærlig tagen sig af de svage, er temaet for dette foredrag. Giver Luther og kristendommen anvisninger på, ud fra hvilken holdninger samfundet skal styres? Foredrag v. Niels Kærgård, Professor, dr.polit., fhv. overvismand, Københavns Universitet. Reformationens forhold til økonomi og politik er emnet for dette foredrag.

30
mar

Luthers salmer

ved Biskop Marianne Christiansen Pris: Kr. 25.00 incl kaffe

30
mar

Studiekreds om Luther

500-året for Reformationen markeres i Løjt og Genner gennem en studiekreds, hvor deltagerne går tæt på nogle af Luthers hovedsynspunkter. Vi tager udgangspunkt i tidligere biskop Niels Henrik Arendts bog om Luther: ”Frihed. Martin Luther i kortform”. Aftenerne er struktureret efter bogens fem afsnit om ”Befrielse”, ”Den store forudsætning”, ”Ordet og sværdet”, ”Hverdagen” og ”Forandring kommer udefra”. Ledere af studiekredsen er Dorthe Esbjørn Holck og Anette Jensen. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen (pris: 130 kr.). Studiekredsens datoer er 30. marts, 20. april, 1. juni, 31. august og 28. september. Sted: Konfirmandhuset i Løjt kl. 19.30. Tilmelding: senest d. 17. marts til Anette Jensen: aneje@km.dk Mobil: 5185 6512. Læs mere på sognets hjemmeside.

02
apr

Reformation - jazz - gudstjeneste

Luthers teser og løsrivelsen fra paven i Rom blev starten på dannelsen af den protestantiske kirke og oversættelsen af gudstjenesten til vores eget sprog. Haderslev Domprovsti udfordrer menigheder og præster i provstiet til at nytænke gudstjenesten igen. Hvis ikke gudstjenesten bevæger sig og provokerer, trænger vi måske til en ny reformation? Projektet ruller gennem provstiet fra januar til november. Der vil blive gudstjenester i Gl. Haderslev, Maugstrup, Hammelev, Gram, Moltrup, Aarø, Fjelstrup, Åstrup, Bevtoft, Hoptrup, Jegerup og Halk kirker. Læs mere her. Det til lejligheden sammensatte projekt medbringer egne musikere, der har stor erfaring med rytmiske og jazz-inspirerede gudstjenester, og som på forskellig vis samarbejder med kirkernes egne organister og kor. Musikere: Michael Olsen og Martin Schack. Sanger: Anne Mette Meyer. Efter gudstjenesten inviteres der i alle deltagende kirker til kirkekaffe og samtale om gudstjenesten.

Vis flere

Vil du/I besøge reformationsbyen Haderslev?

Læs mere på to hjemmesider:

www.reformationen.nu
visithaderslev.dk

Meld et arrangement ind til kalenderen: