Reformationen 500 år
Nyheder

Hele historien om Reformationen lokalt

Hvordan udviklede Reformationen sig i Sønderjylland, og hvad var det for et område, de nye tanker kom til? De spørgsmål besvarer fire lokale eksperter i en serie af artikler, som bringes i Ugeavisen Haderslev hen over hele 500-året for Reformationen. Tilsammen bliver artiklerne til "hele historien om .." Læs serien her på siden, efterhånden som artiklerne udkommer.

Reformationen i resten af hertugdømmet Slesvig - læs her
Da gennemførelsen af en reformation af den katolske kirke var sat i gang i Haderslev og i Haderslev Len i foråret 1526, skred kong Frederik 1. til at gennemføre næste etape af sin plan for en reformation af kirken.
Skribent: Lennart S. Madsen

Luthersk præsteskole i Apotekergade - læs her
Det var et problem for reformatorerne, at der var mangel på veluddannede lutherske præster. Da Universitetet i København blev oprettet i 1479, var teologistudiet som en selvfølge blevet indrettet efter katolsk mønster, men under Reformationen kunne en sådan uddannelse ikke tiltrække ret mange studerende, så Universitetet sygnede hen og var faktisk lukket i nogle år. Til gengæld blev der flere steder i landet startet nye præsteuddannelser på luthersk-evangelisk grundlag. Et af disse steder var Haderslev.
Skribent: Anker Thygesen

Haderslev-artiklerne - læs her
I 1528 var alle landsbypræster fra Haderslev og Tørning Len kaldt til møde på Haderslevhus. Her fik de udleveret Christians regelsæt for, hvordan han ville have sin reformerede lutherske kirke til at fungere. Regelsættet hedder Haderslev-artiklerne og er en af de ældste lutherske kirkeordninger i verden.
Skribent: Jens Chr. Gjesing

Møderne på Haderslevhus i 1526 og 1528 - læs her
De Christian havde sikret, at der var kompetente folk til at varetage den lutheranske gudstjeneste og menighedsomsorg i Haderslev by, var det gennemførelsen af Reformationen i landsbykirkerne, der stor for tur.
Skribent: Lennarts S. Madsen

Hertugen i Haderslev mod Bispen i Ribe - læs her
I foråret 1526 raser der en gevaldig brevkrig mellem Hertug Christian i Haderslev og Ribe-bispen Ivar Munk. Det bliver til et teologisk slagsmål om faste, gode gerninger og ret forståelse af kristendommen.
Skribent: Jens Chr. Gjesing

De tre W'er - Haderslevs første lutherske præster - læs her
Snart efter at junker Christian var ankommet til Haderslev og havde sat de katolske præster ved Vor Frue fra bestillingen, måtte han erkende, at der var behov for hjælp udefra til at få organiseret et protestantisk kirkeliv. Så han sendte bud til Tyskland efter to præster, som både havde en solid teologisk uddannelse og gik ind for Luthers tanker.
Skribent: Anker Thygesen

Reformationen begynder - læs her
Da Christian kom til Haderslev, kunne han ikke vente med at kaste sig over gennemførelsen af sit store projekt - reformationen af den katolske kirke. I hans ungdommelige iver var det dog lige ved at gå galt.
Skribent: Lennart S. Madsen

Junker Christians vej til Haderslev - læs her
Som 20-årig blev junker Christian pludselig en mulig tronfølger, da hans far avancerede fra at være hertug til at blive kong Frederik. Han satte sin søn i lære som fyrste ved at lade ham styre den nordligste del af hertugdømmet Slesvig med Haderslev som residensby.
Skribent: Anker Thygesen

Haderslev i senmiddelalderen - kirke og kloster - læs her
Den tidligste reformation i Sønderjylland fandt sted i Haderslev, der i senmiddelalderen var en by med mange kirkelige institutioner og mange romsk-katolske præster.
Skribent: Lennart Madsen

Haderslev i senmiddelalderen - by og borg - læs her
Den tidligste reformation i Sønderjylland skete med udgangspunkt i Haderslev, der var en stor by efter datidens forhold. I byen lå Haderslevhus, hvor Christian og Dorothea kom til at bo, og hvor afgørende møder og forsamlinger fandt sted. Desværre ved vi ikke meget om borgen, der blev nedrevet i 1560'erne.
Skribent: Lennart S. Madsen

Martin Luther fra rigsdagen i Worms til giftermålet i 1525 - læs her
Da Luther har undgået kætterbålet i Worms, tilbringer han først en arbejdsom tid på slottet i Wartburg, men må snart vende tilbage til Wittenberg, hvor Reformationen var ved at løbe løbsk.
Skribent: Jens Chr. Gjesing 

Junker Christian - en fyrstesøns læreår - læs her
Junker Christian indførte Reformationen  først i Haderslev og omegn og senere, da han var blevet kong Christian III, i hele Danmark. Hans ungdom rummer en del af forklaringen på at han blev en trofast tilhænger af Martin Luther.
Skribent: Anker Thygesen

Luthers 95 teser og udviklingen frem til Rigsdagen i Worms - læs her
"Her står jeg og kan ikke andet. Gud hjælpe mig. Amen"
Skribent: Christa Hansen

Martin Lutherlæs her
Fra fødslen til 1517. Hvem var denne mand, som vi hører så meget om, og som dominerer 500-året for Reformationen? Og har han nogensinde været i Haderslev, "Nordens Wittenberg?
Skribent: Christa Hansen

Sønderjyllands grænser - læs her
Kongeåen og Ejderen udgjorde de naturgivne grænser for Sønderjylland, men det var de administrative grænser, der skabte grundlaget for den tidlige reformation i Sønderjylland.
Skribent: Lennart S. Madsen

Helvede, skærsild og paradis - læs her
Den katolske kirke var i Middelalderen eneste støtte i en verden, hvor sjælens frelse blev truet fra alle sider.
Skribent: Lennart Madsen


Skribenterne:

Lennart S. Madsen, overindspektør, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev


Christa Hansen, sognepræst, Haderslev Domsogn


Anker Thygesen, fhv. museumsinspektør


Jens Chr. Gjesing, formand for Styregruppen for reformationsfejringen, tidl. borgmester og nuv. medlem af byrådet i Haderslev