Provstier og sogne
Kalender - det sker i sognene

Gudstjenester og arrangementer i sognene:

En lang række gudstjenester, arrangementer, vandringer osv. rækker ud over det enkelte sogn. Et udsnit af disse finder du her.

25
feb

Sognehøjskole - kirkehistorie i seks afsnit

I anledning af reformationsåret afholder Hørup menighedsråd og sognepræsten sognehøjskole seks lørdage: i januar, februar og marts - og i september, oktober og november. Emnet er træk af kirkens historie - fra oldkirken til i dag, så der kastes lys over den lutherske reformations baggrund og følgevirkninger. Hver gang vil der blive fortalt kirkehistorie med power-point- billedmateriale afbrudt af en god frokost og med tid til drøftelse over kaffen til slut. I februar: Pavekirke, Islam, kristenhedens forsvarere: Det frankiske og det tysk-romerske kejserdømme.Tilmelding af hensyn til maden.

25
feb

Katharina Luther. Munkens brud

Teaterforestillingen ”Katharina Luther. Munkens brud” med Tine K. Skau og Anette Jahn. I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at deres fire børn kan blive sammen med deres mor - men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke beholder sine børn.

25
feb

Fastelavnsfest i Middag på tværs

Middag på Tværs - denne gang med fastelavnsfest.Middag på tværsforegår en lørdag om måneden. Voksne og børn spiser i fællesskab, der ertid til at tale sammen og til athygge og synge.Aftenen sluttermed sang oglæsning fraBibelen. Alt foregår iSognehuset ved Gl. Haderslev Kirke, Storegade 93. Tidspunktet er kl. 17 – 20, hvor intet andet er nævnt. Pris: 10 kr. pr. person, maximum 30 kr. pr. familie. Deltagerne melder sig til madlavning og får refunderet råvarerne modbilag.

25
feb

Katharina Luther - Munkens brud - teaterforestilling

m/ TRIOfabula (Tine K. Skau) & Måle Fortælleteater (Anette Jahn) I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at deres fire børn kan blive sammen med deres mor - men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke beholder sine børn. Forestillingen bliver hendes forsvarstale over for publikum, hvor hun fortæller sin livshistorie. Vi er med hende, da hun som 4-årig mister sin mor og bliver sat i kloster af faren. Vi er med hende i klosteret, hvor hun vokser op i tavshed og som det eneste barn. Vi følger hende som novice, og da hun afgiver sit nonneløfte som 16-årig. Videre, da hun i al hemmelighed læser i en bog skrevet af den munk, som hele verden hvisker om. Hvad skriver Luther, som får hende til at overtale otte andre nonner til at flygte fra klosteret en påskemorgen? Hvordan bliver hun som bortløben nonne til Luthers kone? Og hvordan er det at være gift med den store reformator? Forestillingen viser reformationens konsekvenser for en konkret kvindes liv - samtidig hører vi om Luthers reformerende tanker og handlekraft.

26
feb

Fastelavnsgudstjeneste med "Katharina Luther" og tøndeslagning

Familiegudstjeneste med fortælle- og musikteater om Katharina Luther, skrevet af Anette Jahn og Tine Skau. For børn, barnlige sjæle og interesserede, der gerne vil have en anderledes vinkel på reformationsjubilæet.

26
feb

Rumænsk Gudstjeneste

Gudstjeneste for den Rumænsk-ortodokse menighed v. Leon Iacob

27
feb

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur 


Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? 
Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? 
Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole? Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? 
Hvordan blev dansk vores fælles sprog? Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur. I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i hver måned fra januar til oktober. 27. februar kl. 16.30: Sognepræst i Bjolderup og Uge, Allan Helmer Madsen, om Reformationen og individet: ”Hvorfor er vi så enestående”

27
feb

Orienteringsmøde om jubilæumsvandringen på Klosterruten

Orienteringsmøde vedr. årets jubilæumsvandring på Klosterruten: Fra kirke til kirke gennem hele Danmark. Vandringen markerer Klosterrutens 10 års jubilæum. Den indledes 2. påskedag i Helsingør og slutter søndag den 24. september i Abildgård Kirke i Frederikshavn. En særlig pilgrimsstav vil følge de vandrende hele vejen. Vandringen kommer gennem Haderslev Stift i to omgange: I syd, dvs. Fynshavn, fra 2. juli, derfra tværs over landet til Ribe, senere på måneden bl.a. omkring Jelling. Informationsmøde for menighedsråd, præster og andre interesserede 8. februar kl. 19 i Sct. Marie Kirkes menighedslokaler, Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg - 27. februar i Jelling Sognehus, Gormsgade 19 Jelling. Læs mere her.

27
feb

Luther-kabaret "Hva så Luther"

I et folkeligt sprog og med et glimt i øjet bliver vi ført gennem Luthers liv og tanker. Kabareten handler m de mest centrale temaer i Luthers teologi ig musikalsk rækker sangene fra renaissancemusik og melodier og melodier fra Luthers egen tid til nutidig rock og pop. Betty og Peter Arendt med Lutherbandet. Entre: kr. 100,-

27
feb

Dagligt liv i Nordeuropas mest sikrede fængsel

Som præst i Nordeuropas mest sikrede fængsel er Jesper Dupont sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra få måneder til forvaring og livstid. Foredraget belyser fængselspræstens ofte barske hverdag, det kirkelige arbejde, skyld og straf, håb og længsel.

27
feb

Provsti-teologi for lægfolk: Worms og Reformationens venstrefløj

Luther-studiekreds for hele Hedensted Provsti. I løbet af seks aftner fortælles om Martin Luther, hans liv og virke – og virkning i dag. Tidligere sognepræst i Nordborg Preben Holm vil vise, hvorfor Luther udvirkede afgørende ændringer af forholdene i vort samfund – ikke bare på det religiøse område. Forhold, som vi i dag opfatter som selvfølgelige, skyldes faktisk Luther og hans virke.

28
feb

Midvinterfest

Geografisk Have og Brændkjærkirken indbyder til en midvinterfest i vores fælles flotte have. Vi sætter fokus på midvinter, en fest for foråret, der er på vej. Der bliver aktiviteter for store og små. Flere lokale Brændkjær-kræfter vil være med til at gøre dagen festlig og begivenhedsrig. Fælles sammenskuds-kagebord kl. 14, gospelgudstjeneste kl. 16 ved sognepræst Ole Pihl og det lokale gospelkor i Væksthuset.

28
feb

Luther-musical

Der opføres musicalen "Hvad´ så Luther?

01
mar

Venner uden Grænser

Sct. Johannes Kirken i Vejle. ”Venner uden Grænser”, et projekt i sammenarbejde med Saba Matar. Formålet med projektet er bland andet, at gøre en forskel, både for udlændinge og danskere, gennem mødet med hinanden, at skabe forståelse for ligheder og forskelle kulturer på tværs, samt at styrke det danske sprog. Venner uden Grænser havde opstart d. 5/10 -2016. Arrangementet afholdes den første onsdag hver måned, fra kl. 17.00 -19.00

01
mar

Foredrag: Skabte Gud hjernen, eller skabte hjernen Gud?

Fordrag med Peter Lund Madsen. Arr.: Stepping-Frørup Menighedsråd, Stepping Friskole og Frørup Borgerforening. Billetter (125 kr.) hos Lydia Rhinstrøm-Jensen, mail: lrjbj@email.dk, eller Meny i Christiansfeld

Vis flere