Provstier og sogne
Kalender - det sker i sognene

Gudstjenester og arrangementer i sognene:

En lang række gudstjenester, arrangementer, vandringer osv. rækker ud over det enkelte sogn. Et udsnit af disse finder du her.

22
jan

Rumænsk Gudstjeneste

Gudstjeneste for den Rumænsk-ortodokse menighed v. Leon Iacob

22
jan

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne

Domprovst Torben Hjul Andersen prædiker,Margaret Hammer leder gudstjenesten. Forslag til forbøn kan mailes til maha@km.dk indtil d. 20. januar.

23
jan

Reformationens betydning - Foredrag v/ biskop Marianne Christiansen

I 2017 er det 500 år siden Reformationen tog sin begyndelse med Luthers opslag af 95 teser på en kirkedør i Wittenberg. Siden har Reformationen grundlæggende præget vores samfund og kirke. Der er derfor god grund til at kaste et blik på sporene – menneskesyn, etik, samfundsansvar, dannelse, individualisme, kristendom og politik, kunst og musik. Hvor førte de hen, hvor står vi, og hvor og hvordan kan sporene føre videre? Arrangementet hører under "Kunst og Kulturhøjskolen". Læs hele programmet her.

23
jan

Martin Luther - munk, oprører, reformator

Dr. theol. Martin Schwarz Lausten fortæller om Luthers liv som munk, hans syn på kristendommen og opgøret med pavekirken. Reformationen har haft umådelig stor betydning i hele Nordvesteuropa med det frie menneskelige syn og fokus på arbejdsomhed. Alle er velkomne! Entré.Foredraget arrangeres i samarbejde med Balle Valgmenighed og Forsamlingshus, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn og Folkeuniversitet, Vejle.

24
jan

Reformationen i 2017 - foredrag og debat om arv og udvikling" Tema: "Frihed og lighed"

”Reformationen i 2017 – foredrag og debat om arv og udvikling” Aftenens tema er "Frihed og lighed" Sognepræst Annette Wiuf Christensen indleder med reformatorernes visioner på dette felt. Lærer og medlem af Venstre, Hanne Holdgaard udfolder, hvad hun mener, vi har bevaret eller udviklet på dette område de sidste 500 år. Herefter sættes debatten igang. Der sluttes af med en øl eller sodavand omkring kl. 19.00. Gratis adgang

25
jan

Sangeftermiddag i Sønderborg Christians

25
jan

Foredrag om Reformationen

I forbindelse med reformationsmarkeringen indbyder Fredericia Gymnasium til tre åbne foredrag i januar 2017. Torsdag den 19. jan. kl. 19: Lektor Andreas Molander om Katolicisme og protestantisme – de centrale forskelle. Onsdag den 25. jan. kl. 19: Lektor Randi Lemming Mikkelsen og lektor Anne Maj- lund Bloch om Billedstorm belyst historisk og aktuelt. Tirsdag den 31. jan. kl. 19: Lektor Martin Lau Djursaa og uddannelsesleder Laila Selch Jensen om Luthers syn på musik og den danske salmetradition v. Kingo, Grundtvig, Ingemann m. fl. Se mere på: www.fredericia-gym.dk

25
jan

Højskoleaften om Reformationen

Højskoleaften med tidligere borgmester Jens Christian Gjessing. "Reformationen i Haderslev. En fortælling om baggrunden for og forløbet af den lutherske reformation, som blev gennemført 10 år tidligere end i resten af Danmark." Entré: 30 kr. Tag kaffekurven med.

26
jan

Alt om Luther på 60 minutter

Sigurd Barrett-forestillingfor 4.-klasser i Sønderborg. Forestilling kl. 9 og kl. 11.

26
jan

Højskoleformiddag: Luther for begyndere

Gennem fem foredrag bliver vi klogere på Luther og Reformationens ophav, indhold og hvilken virkning, den har på vores samfund i dag. Til sidste højskoleformiddag er der Luther Lagkage. Denne gang: "Luther for begyndere" v. tidligere domprovst Kim Eriksen. Tilmelding via formular på kirkens hjemmeside.Læs her.

26
jan

Luther med egne ord

Læsning og gennemgang af Luthers kernetekster Gratis adgang

26
jan

Martin Luther. Om manden, hans tid og sted

Biskop Emer. Karsten Nissen. Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år omkalfatrede kirke og samfund i en stor del af Europa. I foredraget vil Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, hvem Martin Luther var, og hvad der var hans anliggende. Desuden vil foredraget pege på, hvad reformationen betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Foredraget skildrer også reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund. Pris: kr. 25.00 incl kaffe

29
jan

Diakoniens Dag

Landets kirker sætter fokus på diakoni og frivillighed. I Haderslev starter dagen med gudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 10. Derefter kirkefrokost i Den gamle Latinskole. Efterfølgende taler Jann Sjursen, formand for Rådet for socialt udsatte, om "Findes der fattige i Danmark?" Til sidst debat om at være udsat i Haderslev Kommune. I panelet: lokalpolitikerne Preben Holmberg (V), medlem af kommunens Råd for Socialt Udsatte), Henrik Rønnow (S), leder af Parasollen Lene Margård Pedersen samt konsulent på Rådgivningscentret Kristian Bennedsen. Arrangør: Haderslev Domsogn og Gl. Haderslev Kirke

29
jan

Rumænsk Gudstjeneste

Gudstjeneste for den Rumænsk-ortodokse menighed v. Leon Iacob

29
jan

Kyndelmissegudstjeneste med Horsens Klosterkirkes Munkekor

Stemningsfuld aftengudstjeneste i Ulkebøl Kirke med gregoriansk messe og sang ved Horsens Klosterkirkes Munkekor. Sangene synges på latin, en af de ting, Luther gjorde op med under Reformationen. Men vi starter 500-året for Reformationen med netop at gå tilbage til før Reformationen for at se og høre den gregorianske sang, som den blev sunget i den katolske kirke i Middelalderen, altså før Reformationen. Gudstjenesten indledes med en såkaldt tidesang, en række af bestemte tekster og melodier knyttet til tidspunktet på døgnet. Franciskanermunkene, som i sin tid opførte Horsens Klosterkirke, sang otte tidesange i løbet af et døgn. I Ulkebøl kan man høre sangene fra Completorium. Herefter fortsætter gudstjenesten med de traditionelle gregorianske messeled i vekselvirkning med danske salmer og flere genkendelige træk fra en dansk gudstjeneste.

Vis flere