Provstier og sogne
Kalender - det sker i sognene

Gudstjenester og arrangementer i sognene:

En lang række gudstjenester, arrangementer, vandringer osv. rækker ud over det enkelte sogn. Et udsnit af disse finder du her.

30
jun

Kunstudstilling: Luthers port 500

Art Exibition: ”LUTHERS PORT 500”.Kunstnergruppen AZUR i samarbejde med Ulkebøl Kirke. Installationen, LandArt og glas er det gennemgående visuelle udtryk i udstillingen, som man finder i og uden for kirken samt i degnegården .. Åbningstider: Dagligt alle dage undtagen mandag, kl. 11-16, der tages dog forbehold for kirkelige handlinger og arrangementer.

17
aug

Luther-akademi - en temadag

Tre oplægsholdere: Lektor Kirsten M. Andersen, UC Syd, lektor og associate professor Hans Krab Koed samt biskop Marianne Christiansen. Om dannelse og skolesyn, kristendom og samfund, Luther i den demokratiske velfærdsstat, religion og politik samt Reformationen i undervisningen. Deltagelse er gratis - tilmelding på gb@km.dk

20
aug

Kirkejubilæum

Brejning Kirke fejrer 50 års jubilæum. Biskop Marianne Christiansen prædiker, derudover deltager Verner Helwig Pedersen og Lisbeth Holm Filtenborg i gudstjenesten. Efter gudstjeneste er der reception.

20
aug

Døvemenighedernes sommerudflugt

Dagen starter med gudstjeneste i Skrydstrup Kirke. Derefter middag i Skrydstrup Forsamlingsgård og afgang til flyvestationen, hvor der er rundvisning og kaffe. Feltpræst Peter Kiel Nielsen er vært.

20
aug

Rockgudstjeneste med Die Herren

Udendørs rockgudstjeneste. Mølholm Kirke markerer Lutherjubilæet ved at gribe fat i det med sange og salmer. Luther brugte dem til at sætte det helt centrale i det med mennesker og Guds liv i spil. Sådan er det også med U2's sange. Med tekster og musik fortæller de om det helt store og svære og vidunderlige og underlige i det med at være menneske. Marked fra kl. 14.00.

21
aug

Højskoledage

Sognene Løjt, Genner, Øster Løgum og Kalvø gentager sidste årshøjskoledage. Det sker 21. til 25. august. I år er overskriften for dagene "Tråden". Temaet belyses medudblik tl samfund, litteratur, politk, historie, musik, kultur og kirke. Alle kan være med.Dagene indledes med morgensang og fortælling. Læs mere her. Arrangører: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner.

22
aug

Foredrag: Et kristenmenneskes frihed

Et kristenmenneskes frihed - anliggendet i Luthers reformatoriske gennembrud. Foredrag ved Agnete Raahauge, sognepræst i Hørup

25
aug

Luther lagkage og alsang

Luther balloner, Luther musik og salmer, kaffe og Luther lagkage til alle - der er det hele ! På Kulturnatten i Kolding fredag den 25. august laver sognene i Kolding Provsti sammen en festlig og folkelig fejring af reformationsjubilæet på Akseltorv. Der vil være musikalske optakter kl. 16.30 fire forskellige steder i byen. Selve alsang og lagkage starter kl. 17 på Akseltorv.

26
aug

Kultur- og reformationsfejringen i Fredericia

Tur-retur til Middelalderen, mød Luther på Volden i Fredericia, Luther take away, frihedsvandring i Fredericia, fællessang ved gadeklaveret, døre og teser. Kirkerne deltager i Trekantområdets kulturfestival i Fredericia med et stort program. Læs det her.

27
aug

Friluftsgudstjeneste

Spejderne indretter kirken med alter, døbefont og kors. Alle børn i 0. klasse får en særlig invitation, fordi det at begynde i 0. klasse er noget helt særligt. I august begynder alting i kirken: minikonfirmander, konfirmander, babysalmesang, meditationsaftener osv. - kom og vær med til at få det hele godt i gang. Læs på kirkens hjemmeside.

27
aug

Høstgudstjeneste med Klezmerduo

Familie- og høstgudstjeneste, hvor Klezmerduo medvirker. Duoen, som består af to sprællevende og velspillende musikanter, der kan spille alle glade, medvirker ved gudstjenesten og den efterfølgende fest på p-pladsen, hvor de spiller op til høstdans, og hvor man kan spise frokost. Læs mere her.

28
aug

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur

Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? 
Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? 
Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole? Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? 
Hvordan blev dansk vores fælles sprog? Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur. I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i hver måned fra januar til oktober. 28. august kl. 16.30: Administrationschef i Aabenraa Morten Hansen om Reformationen og oplysningen.

31
aug

Studiekreds om Luther

500-året for Reformationen markeres i Løjt og Genner gennem en studiekreds, hvor deltagerne går tæt på nogle af Luthers hovedsynspunkter. Vi tager udgangspunkt i tidligere biskop Niels Henrik Arendts bog om Luther: ”Frihed. Martin Luther i kortform”. Aftenerne er struktureret efter bogens fem afsnit om ”Befrielse”, ”Den store forudsætning”, ”Ordet og sværdet”, ”Hverdagen” og ”Forandring kommer udefra”. Ledere af studiekredsen er Dorthe Esbjørn Holck og Anette Jensen. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen (pris: 130 kr.). Studiekredsens sidstedatoer er31. august og 28. september. Sted: Konfirmandhuset i Løjt kl. 19.30.Læs mere på sognets hjemmeside.

01
sep

Abrahams Børn - kunst- og dialogprojekt

Kunst- og dialogprojekt v. kunstneren Jens Galschiøt. Projektet sætter fokus på de tre monoteistiske religioner jødedommen, kristendommen og islam, der alle har Abraham som fælles udgangspunkt. Skulpturen viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Bibelen og Koranen. Udstillingen og en lang række tilknyttede aktiviteter har til hensigt at skabe dialog, der skal bygge bro mellem de tre religioner og skabe en større kulturforståelse på tværs af de tre religioner. Arr.: Vejle Provsti. Læs mere her.

01
sep

Åbning af udstillingen "Abrahams Børn" - Fernisering af Jens Galschiøts skulptur "Fundamentalism"

Skulpturen opstilles som en del af Kulturnatten Vejle. Tages ned igen primo november 2017. Der er tale om en stor kunstinstallation, der sætter fokus på de tre monoteistiske religioner med 600 udvalgte skriftsteder fra Det Nye Testamente (kristendommen), Koranen (islam) og Toraen (jødedommen) - 200 fra hver og opdelt i de såkaldt lyse og såkaldt mørke citater. Målet med skulpturen er under titlen “Abrahams børn” at fremme dialog mellem mennesker. I tilknytning til opstillingen er der samtidig 10 skriftsøjler, der opstilles på forskellige institutioner: biblioteket, DGI-huset, Bryggen, Spinderihallerne, kunstmuseet, rådhuset m.v., samt i nogle af omegnsbyerne. Læs mere på www.luthervejle.dk

Vis flere