Provstier og sogne
Kalender - det sker i sognene

Gudstjenester og arrangementer i sognene:

En lang række gudstjenester, arrangementer, vandringer osv. rækker ud over det enkelte sogn. Et udsnit af disse finder du her.

25
mar

Sognehøjskole - kirkehistorie i seks afsnit

I anledning af reformationsåret afholder Hørup menighedsråd og sognepræsten sognehøjskole seks lørdage: i januar, februar og marts - og i september, oktober og november. Emnet er træk af kirkens historie - fra oldkirken til i dag, så der kastes lys over den lutherske reformations baggrund og følgevirkninger. Hver gang vil der blive fortalt kirkehistorie med power-point- billedmateriale afbrudt af en god frokost og med tid til drøftelse over kaffen til slut. I marts: Korstogene og stridighederne mellem pave og kejser: Pavekirken i forfald.Tilmelding af hensyn til maden.

25
mar

Forårsværksted i Middag på tværs

Middag på Tværs i Haderslev - denne gang med forårsværksteder. Middag på tværs foregår en lørdag om måneden. Voksne og børn spiser i fællesskab, der er tid til at tale sammen og til at hygge og synge. Aftenen slutter med sang og læsning fra Bibelen. Pris: 10 kr. pr. person, maximum 30 kr. pr. familie. Deltagerne melder sig til madlavning og får refunderet råvarerne mod bilag.

26
mar

Rumænsk Gudstjeneste

Gudstjeneste for den Rumænsk-ortodokse menighed v. Leon Iacob

27
mar

Foredragsrække: Reformation - dannelse og kultur

Hvorfor arbejder vi så meget – og så gerne? 
Hvordan opstod velfærdsstaten? Hvor kommer ideen om lighed mellem kønnene fra? 
Hvorfor mener vi, at børn skal gå i skole? Hvorfor er stat og kirke (næsten) adskilt? 
Hvordan blev dansk vores fælles sprog? Søger man svar på disse og mange andre spørgsmål, må man medtænke 1500-tallets reformation og de forandringer, som fulgte i dens kølvand. Reformationen var et vendepunkt i Danmarks og Europas historie. Også for samfund og kultur. I 10 små foredrag belyses Reformationens og Martin Luthers betydning for Danmark og Europa, for dig og mig og vores hverdag. Foredragene finder sted den sidste mandag i hver måned fra januar til oktober. 27. marts kl. 18 er detv. sognepræst i Løjt Anette Jensen: Luthers PR-medarbejder Lucas Cranachs betydning for Reformationens udbredelse

27
mar

Provsti-teologi for lægfolk: Nyordningerne af samfund og kirke

Luther-studiekreds for hele Hedensted Provsti. I løbet af seks aftner fortælles om Martin Luther, hans liv og virke – og virkning i dag. Tidligere sognepræst i Nordborg Preben Holm vil vise, hvorfor Luther udvirkede afgørende ændringer af forholdene i vort samfund – ikke bare på det religiøse område. Forhold, som vi i dag opfatter som selvfølgelige, skyldes faktisk Luther og hans virke.

28
mar

Salmesangsfinale

For alle 4. klasser i Hedensted Provsti. Skoleårets salmesangsprojekt kommer dels til at handle om påske, hvor eleverne lærer om påskens fortællinger, som de kommer til udtryk i de valgte salmer - og dels til at handle om et tilbageblik til Martin Luthers tid, hvor salmer ikke blev sunget og oplevet på samme måde, som de gør det i dag. Tre forløb på dagen: kl. 9.00-9.45; kl. 10.15-11.00; kl. 11.30-12.15.

28
mar

"Reformationen i 2017 - foredrag og debat om arv og udvikling" Tema: "Demokrati og velfærd"

Reformationen i 2017 – foredrag og debat om arv og udvikling” Aftenens tema er "Demokrati og velfærd" Sognepræst Annette Wiuf Christensen indleder med reformatorernes visioner på dette felt. Tidligere medlem af byrådet og kulturudvalgsformand, H.C. Jensen, udfolder, hvad han mener, vi har bevaret eller udviklet på dette område de sidste 500 år. Herefter sættes debatten igang. Der sluttes af med en øl eller sodavand omkring kl. 19.00. Gratis adgang

28
mar

Filmen "Luther"

Fremvisning af den engelsk-tyske Luther-film fra 2003 "Luther" Gratis adgang

30
mar

Iben Krogsdal og nye salmer

Salmedigter Iben Krogsdal taler ud fra spørgsmålet: Hvordan kan salmer være med til at genoplive et religiøst sprog? Vi spiser sammen kl. 18 (pris: 50 kr), derfor er tilmelding nødvendig. Til bch@km.dk

30
mar

Hvorfor er vi så rige og lykkelige?

Reformationen var meget andet end teologi. Det var også sociale konflikter, bondeoprør og nationale interesser. De moderne samfund er et konkurrencesamfund. Det drejer sig både for landene og de enkelte borgere om at være effektive og konkurrencedygtige. Men hvad så med de svage; enken, de fremmede og de faderløse? I samfundsdebatten har ”det effektive” altid kæmpet med ”det gode og næstekærlige”. Vi bør tage os af de svage, men på den anden side skal der også være incitamenter til at strenge sig an. Danmark og de andre nordiske lande har klaret sig godt på begge fronter. Om det skyldes en luthersk arbejdsmoral og en næstekærlig tagen sig af de svage, er temaet for dette foredrag. Giver Luther og kristendommen anvisninger på, ud fra hvilken holdninger samfundet skal styres? Foredrag v. Niels Kærgård, Professor, dr.polit., fhv. overvismand, Københavns Universitet. Reformationens forhold til økonomi og politik er emnet for dette foredrag.

30
mar

Luthers salmer

ved Biskop Marianne Christiansen Pris: Kr. 25.00 incl kaffe

30
mar

Studiekreds om Luther

500-året for Reformationen markeres i Løjt og Genner gennem en studiekreds, hvor deltagerne går tæt på nogle af Luthers hovedsynspunkter. Vi tager udgangspunkt i tidligere biskop Niels Henrik Arendts bog om Luther: ”Frihed. Martin Luther i kortform”. Aftenerne er struktureret efter bogens fem afsnit om ”Befrielse”, ”Den store forudsætning”, ”Ordet og sværdet”, ”Hverdagen” og ”Forandring kommer udefra”. Ledere af studiekredsen er Dorthe Esbjørn Holck og Anette Jensen. Bogen kan lånes på biblioteket eller købes i boghandelen (pris: 130 kr.). Studiekredsens datoer er 30. marts, 20. april, 1. juni, 31. august og 28. september. Sted: Konfirmandhuset i Løjt kl. 19.30. Tilmelding: senest d. 17. marts til Anette Jensen: aneje@km.dk Mobil: 5185 6512. Læs mere på sognets hjemmeside.

31
mar

Foredrag v. Preben Kok

Tidl. sygehus- og sognepræst Preben Kok fortæller om "De to sandheder". Hjernen forstår ikke, hvad hjertet ved - man kan ikke forstandsmæssigt tale om noget trosmæssigt. Vi lever med to sandheder, og troen er den største ressource, vi har.

02
apr

Indsættelsesgudstjeneste

Heidi Sørensen Freund indsættes i embedet i Oksbøl Kirke. Læs om Heidi Sørensen Freund her.

02
apr

Rumænsk Gudstjeneste

Gudstjeneste for den Rumænsk-ortodokse menighed v. Leon Iacob

Vis flere