Medlem af folkekirken
Om indmeldelse

Sådan melder du dig ind

Hvis du ikke er, men gerne vil være medlem af folkekirken, kan du udfylde formularen her, så tager præsten i dit sogn kontakt til dig. 
Du kan også gå direkte til sognets lokale præst - fysisk eller elektronisk. Find navn og adresse via sogn.dk