Haderslev Stift
Fokus

Særligt i fokus:

Alle stiftsudvalgene repræsenterer temaer og områder, der har særlig opmærksomhed i Haderslev Stift. Men de veksler i intensitet og fokus. 

Efter en årrække, hvor der bl.a. har været arbejdet med bl.a. GUDSTJENESTEN, besluttede stiftsrådet i det tidlige 2015 at sætte særlig opmærksomhed på og penge af til aktiviteter bl.a. på området DIAKONI og på området FOLKEKIRKENS MØDE MED OG OMSORG FOR FLYGTNINGE OG MIGRANTER.
Stiftsudvalgene for mission, for diakoni og for "folkekirke og religionsmøde" vil sammen med det mellemkirkelige stiftsudvalg og provstierne være krumtapper i udmøntingen af dette sidste fokus - Værkstedet Gudstjenesteliv arbejder med fokusområdet "gudstjenesten".

En række temaer vil have fast aktualitet i Haderslev Stift. Det handler bl.a. om det faldende dåbstal og om konfirmation, her bl.a. undervisningens vilkår efter skolereformen.
KIRKEN PÅ LANDET og TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING er ligeledes i fokus i Haderslev Stift.
Endelig er REFORMATIONEN og Haderslevs særstilling i denne fast på dagsordenen i en række år, fordi:

  • 2017 er det internationale reformationsår
  • 2026 er det regionale reformationsår, der markerer, at Reformationen kom til Haderslev
  • 2036 vil det være 500 år siden, at Reformationen officielt kom til Danmark.