Aktuelt
Nyheder

Folkekirken samarbejder med folkeskolen om kultur og dannelse

Folkekirken i Aabenraa Provsti medvirker i et nyt projekt, som et år frem skal sætte fokus på "Den gode skole". Projektet sigter bl.a. mod at skabe en fælles forståelse for skolens "dannelsesopdrag" og balancen mellem folkeskolens formål og funktion - dannelse og uddannelse. "Kirken skal byde ind med det sprog, den kulturelle og historiske viden og den lange tradition for dannelse, som vi har," siger provst Kirken Sønderby. 

Projektet er udviklet "i et tæt fællesskab mellem medarbejdere, ledere og forvaltning i Aabenraa Kommune og Aabenraa Provsti," hedder det i invitationen til den indledende konference, der finder sted 18. januar i Sønderjyllandshallen i Aabenraa Kommune. Blandt oplægsholderne er Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns stift, samt Marianne Jelved, tidligere kirke- og kulturminister og nuværende uddannelsesordfører for Radikale Venstre i Folketinget. 
"I folkekirken synes vi, at vi har meget at byde på, hvad dannelse angår. I det hele taget har kristendom altid haft en stærk dannelsestradition, hvor kloge mennesker har bidraget med at gennemtænke både religiøst og filosofisk/eksistentielt, hvad det vil sige at være menneske blandt mennesker i en social verden," siger provst Kirsten Sønderby.

Hun ser det som "dannet at tilbyde sin hjælp, når man kan noget, et medmenneske har brug for hjælp til. Det er dannet at holde døren åben, så en anden kan komme med ind. Det er dannet at byde andre velkommen og spørge, om de vil være med. Det er dannet at kunne se sammenhænge imellem tanker, viden og handlinger. Det er dannet ikke at holde denne indsigt for sig selv, og det er dannet at være modtagelig for andre menneskers indsigter." 
Denne dannelse har kristendom ikke patent på, siger hun også:
"Man kunne med god ret kalde det en bred humanistisk dannelsesforståelse, som ikke har noget med troen at gøre som sådan – men den ligger naturligt i forlængelse af kristendommens bud om næstekærlighed," siger Kirsten Sønderby.
Danmark har en særlig art af dannelse, mener provsten. Den "har klang af i folkeskole, folkekirke, folketing og alle de andre folke-ting og -væsner. Dette folkelige er vores fælles-dannelse. Det har ikke noget med indfødsret at gøre, men det har med sprog, selvforståelse og kulturel og social dannelse at gøre. Det er, at vi forstår os selv ud fra en tradition, en historie, en kultur og et sprog, at vi forstår os selv som folk. Den dannelse har både folkeskole og folkekirke brug for, og derfor er det et fælles anliggende at arbejde for, at den består!" 

Folkeskolens formålsparagraf:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.